GÜNÜN SOHBETİ

Tevbe edene güvenilmez mi?

Sual: Bizimle aynı düşüncede olan bir genç, bize muhalif olanların safına geçti. Şimdi onlardan da ayrılıp ayrı bir grup kurmuş. Hangi rüzgâra göre yön tâyin ettiğini bilemiyor, suizan da etmek istemiyoruz. Hiçbir şey olmamış gibi, yanımıza alsak, (Bizden yine başkalarına laf taşır) da diyemeyiz, ama (Mümin, bir delikten iki kere ısırılmaz) hadis-i şerifine aykırı iş mi yapmış oluruz?
CEVAP
(Yalnız Kur’an) diyerek hadisleri inkâr eden ve Kur’an’ı yanlış anlayıp sapıtan birine, TV’deki spiker, (On yıl önceki düşünceni bırakıp Ondokuzcu oldun. Değişken ve kaygan bir yapın var. On yıl sonra bu düşünceni bırakmayacağına garantin var mı?) demişti. (Yarın da bugünkü görüşünü tenkit eder) demek istemişti.

O arkadaşın samimi olup olmadığını, değişip değişmeyeceğini bilemeyiz. Bunun için onu dışlamak da doğru olmaz. (Müslümanım, Ehl-i sünnetim) diyene, (Sen değilsin) denmez. Yanlışları varsa, kitaptan yeri gösterilir. Kabul ederse eder, etmezse etmez. (Kendi düşene ağlanmaz) sözü meşhurdur.