Günün Sohbeti

Müslümana câhil demek

Sual: Hocamızın bir sohbetinde, Müslümana câhil demenin veya câhil Müslüman demenin küfür olduğu bildiriliyor. Câhil Müslüman olmaz mı?
CEVAP
Cümlenin başı ne, sonu ne? Ne maksatla söylenmiş? Sohbetin tamamını okumadan isabetli bir cevap verilemez. Bazılarının, (Hocamızın sohbetinde böyle geçiyor) dedikleri, çok yeri kendilerine sormuştum. (Biz öyle bir şey söylemedik) diye cevap vermişlerdi. Yanlış anlaşıldığını çok defa gördüm.

Câhil Müslüman tâbirini kullanmanın dinen mahzuru yoktur. Nitekim merhum Hocamızın kitaplarında câhil Müslüman tâbiri geçmektedir. Birkaçı şöyledir:
Dürr-i yekta şerhi’
nde diyor ki: Tarikat şeyhi olduğunu söyleyen bazı mülhid ve zındıklar, câhil Müslümanlara, (Sana namazı bağışladım. Artık kılma) derse, namazı inkâr edip Müslümanları ifsad etmiş olur. (S. Ebediyye)

Hurufîler, Yahudiler ve masonlar tarafından desteklenerek, câhil Müslümanları dinden çıkarmaktadırlar. (S. Ebediyye)

Tevhid, yani Allahü teâlânın bir olduğuna inanmak, iki türlüdür. Avam tevhidi ve Havas tevhididir. Avam tevhidi, câhil Müslümanların tevhididir. (H. S. Vesikaları)

İslam düşmanı olan kâfirler, misyonerler, masonlar, komünistler ve mezhepsizler, her türlü yayın organları ile İslâmiyet’e saldırıyorlar. Yalanlarla, iftiralarla insanları, hattâ câhil Müslümanları aldatarak, İslam dinini yok etmeğe çalışıyorlar. (İslam Ahlâkı)

Vehhâbî kitabının yazarı sapıkların, münafıkların, zındıkların yanlış, bozuk sözlerini ve câhil Müslümanların bilmeyerek yaptıkları yanlış hareketleri yazarak, İslam âlimlerine, tasavvuf büyüklerine saldırmakta, doğru yoldaki Müslümanlara iftira etmektedir. (Kıyamet ve âhiret)

Hristiyan misyonerler tarafından, bu teslis fikrinin sistemli bir şekilde, Müslümanlar arasında yayılmaya çalışıldığı görülmektedir. Ne acıdır ki, bazı câhil Müslümanların bunlara aldandıkları, çocuklarını korkuturken veya başka zamanlarda, Allah baba, Allah dede dedikleri ve Allahü teâlâ, sanki gökte imiş gibi, elleri ile semayı gösterdikleri esefle görülmektedir. (Diya-ül Kulüb)

İbni Âbidin hazretleri, El-Ukud-üd-dürriyye kitabının sonunda diyor ki: İmam-ı Gazâlî âlim değildi diyen kimse, câhillerin echeli ve fâsıkların en kötüsüdür. (F. Bilgiler)

Câhil kelimesi sadece bilgisiz mânâsında değildir. Allah’ı unutmuş olana da câhil denir. Bu mânâda namaz kılan bir Müslümana câhil demek elbette küfür olur. Müslüman bu mânâda câhil olsa, namaz kılmaz, oruç tutmaz, haramlardan kaçmaz. Müslüman Allah’ın sevgili kuludur. Elbette Allah’ın sevgili kuluna, Allah’tan gâfil, Allah’ı unutmuş anlamında câhil denmez.