Müslümanlara adâlet ve merhametle muamele edilecektir

Sual: Kusur işleyen Müslümanlara adâlet ve merhametle mi muamele edilecektir?

Cevap: Allahü teâlâ, kulun ne kadar dikkat ederse etsin, insan olarak, yine kusurlar yapabileceğini bilmekte, bunlara karşı adâlet ve merhamet ile muamele edeceğini Kur’ân-ı kerimde beyan buyurmaktadır.

Nahl sûresinin 61. ci âyetinde mealen, (Eğer Allahü teâlâ insanları küfür ve günahlarından ötürü dünyada cezalandıracak olsaydı, yer üzerinde bir canlı kalmazdı) buyurulmuştur.

Ankebût sûresinin 7. ci âyetinde mealen, (İnanıp hayırlı iş işleyenlerin kötülüklerini, and olsun, örteriz, onları yaptıklarının en güzeli ile mükâfatlandırırız) buyurulmuştur.

Zümer sûresinin 35. ci âyetinde mealen, (Allah, iman edenlerin kötülüklerini örter, onlara işledikleri şeylerin en güzellerinin karşılığını verir) buyurulmuştur.

Şûrâ sûresinin 25-26. cı âyetlerinde mealen, (Allah kullarının tevbesini kabul eder. Günahlarını affeder. İnanıp hayırlı iş işleyenlerin duasını kabul eder. Ama inkâr edenler için, çetin azab vardır) buyurulmuştur.

Muhammed sûresinin 2. ci âyetinde mealen, (Allah, iman edip hayırlı iş işleyenlerin ve Muhammed aleyhisselâma gönderdiği Kur’âna inananların günahlarını örter ve hâllerini düzeltir) buyurulmuştur.

Necm sûresinin 32. ci âyetinde mealen, (Allah, salih amel işleyenlere, Cennetini verecektir. Onlar, küçük günahlardan ve büyük günahlardan ve fuhuşlardan sakınanlardır. Senin Rabbinin affı boldur) buyurulmuştur.

Nâzi’ât sûresi 40. cı âyetinde mealen, (Kim Rabbinin azametinden korkup, kendini nefsinin arzularından men ederse, varacağı yer şüphesiz Cennettir) buyurulmuştur.

Sebe’ sûresinin 17. âyetinde mealen, (Biz nankörlerden başkasına ceza mı veririz?) buyurulmuştur. (Herkese Lâzım Olan Îmân s. 462)

 

Osman Ünlü hocanın Türkiye Gazetesi'nde bugün yayımlanan makalesi için tıklayınız...