Farz namazın ehemmiyeti

Sual: Farz namazların ehemmiyeti nedir?

Cevap: Farz namazların ehemmiyetini bildirmek için, Muhammed Rebhâmî “rahmetullahi aleyh”, yazdığı (Riyâd-ün-nâsıhîn) adındaki, Farisi kitabının, ikinci kısmı, birinci bâb, onikinci faslında buyuruyor ki:

Sahîhayn ismi verilen, din-i islâmın iki temel kitabında [(Buhârî) ve (Müslim)de], Câbir bin Abdullah’ın “radıyallahü anh” bildirdiği bir hadîs-i şerifte, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”: (Birinin evi önünde nehir olsa, her gün beş kere bu nehirde yıkansa, üzerinde kir kalır mı?) diye sordu. Hayır, yâ Resûlallah! dedik. (İşte, beş vakit namazı kılanların da, böyle küçük günahları af olunur) buyurdu. Bazı cahiller, bu hadîs-i şerifi işitince, o hâlde, hem namaz kılarım, hem de istediğim gibi, keyif sürerim. Nasıl olsa günahlarım af olur, diyor. Böyle düşünmek doğru değildir. Çünkü, şartları ile, edebleri ile kılınıp, kabul olan bir namaz, günahları döker. Sonra, küçük günahları af olsa bile, küçük günâh işlemeğe devam etmek, ısrar etmek, büyük günâh olur. Büyük günâh işlemeğe ısrar etmek de, küfre sebep olur. İbni Cevzî, (El-mugnî) ismindeki tefsirinde buyuruyor ki, (Ebû Bekr-i Sıddîk “radıyallahü anh” buyurdu ki, beş namaz vakitleri gelince, melekler der ki, ey Âdem oğulları, kalkınız! İnsanları yakmak için hazırlanmış olan ateşi namaz kılarak söndürünüz). Bir hadîs-i şerifte, (Mümin ile kâfiri ayıran fark, namazdır) buyuruldu. Yani, mümin namaz kılar. Kâfir, kılmaz. Münafıklar ise, bazen kılar, bazen kılmaz. Münafıklar, Cehennemde çok acı azab görecektir. Müfessirlerin şâhı, Abdullah ibni Abbâs “radıyallahü anhümâ” diyor ki, Resûlullahdan “sallallahü aleyhi ve sellem” işittim. Buyurdu ki, (Namaz kılmayanlar, kıyamet günü, Allahü teâlâyı kızgın olarak bulacaklardır). (Tam İlmihal s. 210)

 

Osman Ünlü hocanın Türkiye Gazetesi'nde bugün yayımlanan makalesi için tıklayınız...