Aradığınız kelime sarı renk ile işaretlenir.
Yazı boyutu     
 
Çelişkili site

Sual: Bir sitede, içki bahsinde şu hadis-i şerifler bildiriliyor:
“Ümmetimden bazı topluluklar (te’vil yoluyla) zina etmeyi, ipekli elbise giymeyi, içki içmeyi ve çalgılı eğlenceleri helâl sayacaklardır. Bunlardan birtakım zümreler de dağ mesirelerine çıkacaklar, onlara ait koyun sürüsü ile çoban sabahları yanlarına gelip, akşamları gidecektir. Bunlara bir fakir bir hacet için gelecek de bu duygusuz insanlar fakire: “Haydi bugün git yarın gel” diyeceklerdir. Bunun üzerine Allah dağı tepelerine indirerek bir kısmını helak edecek öbürlerini de Kıyamet gününe kadar maymun ve domuz suretlerine tebdil edecektir.” (Buhârî, Eşribe, 6; Ebu Davud, Libas, 6)
“Ümmetimden bazıları başka isimler altında mutlaka içki içeceklerdir. Başuçlarında çalgılar çalınacak ve kadın sanatçılar şarkı, türkü söyleyecekler. Allah, onları yere batırsın, hepsini domuz ve maymun yapsın!” (Nesaî, Eşribe 41; İbni Mace, Fiten, 22)
Çalgı bahsinde de şöyle deniyor:
(Ne Kur’ân âyetleri içerisinde, ne de sahîh hadîs-i şerifler arasında; ne âletli, ne de âletsiz salt mânâda “mûsikî”yi yasaklayan bir habere, bir hükme rastlanmaz. Dînimizde haramlar açık bir dil ile, net bir şekilde hep beyan edilmiştir. Çalgılı veya çalgısız söylenen mûsikî yeni bir icat da değildir. Kur’ân âyetleri indiği günlerde mûsikî çalınıp söyleniyordu. Bizim Rabbimiz ise, kesinlikle unutkan değildir.)
İçki bahsinde çalgıyı yasaklayan hadis-i şerifi yazmışlar, müzik bahsinde ise, (Musikiyi yasaklayan bir hadis yoktur) deniyor. Acaba bunlar, kendi yazdıkları hadislere inanmıyorlar mı? İlk hadiste, (Te’vil yoluyla çalgılı eğlenceleri helâl sayacaklardır) ifadesi var. Yoksa, te’vil yoluyla helâl saydıkları için mi, (Çalgıyı yasaklayan hadis yoktur) diyorlar?
CEVAP
Biz onların maksatlarını bilemeyiz. Kendilerine sormalısınız.
Çalgının haram edildiğine dair, bir değil, birçok hüküm vardır. Âletli ve âletsiz salt mânâda “mûsikî”yi yasaklayan birçok haberi ve hükmü görmek için sitemizdeki şu linklere bakılabilir:
Musikinin dindeki yeri

İbadete müzik karıştırmak

Çalgıya helâl demek
Sual:
Buharî’deki bir hadiste, (Ümmetimden bir kavim gelecek, zinayı, ipeği, içkiyi, çalgıyı helâl sayacaklardır) buyuruluyor. Acaba günümüzdeki insanlar mı kastediliyor? Fıkıh kitaplarında, musikinin haram olduğu açıkça bildiriliyor mu?
CEVAP
Çalgıya haram demeyen hiçbir din kitabı yoktur. Birkaçını bildirelim:
Sirac'da, (Bütün eğlence ve oyunlar haramdır) deniyor. İbni Mes'ud hazretleri, (Nasıl su, otu bitirirse, gına yani müzik de kalbde nifakı bitirir) buyuruyor. Bezzaziye'de, (Bütün çalgıların sesini dinlemek haramdır. Çünkü Resulullah efendimiz, (Çalgıları dinlemek günah, başında oturmak fısk, ondan zevk almak ise küfürdür) buyuruyor. Buradaki küfür, küfran-ı nimettir, yani nankörlüktür. Zira uzuvları yaratıldığı şeylerin dışında kullanmak küfran-ı nimettir. Çalgıları dinlemekten kaçınmak farzdır. (Dürr-ül-muhtar)

Şarkı ve türküleri dinleyenlerin ve o meclislerde oturanların şahitliği kabul edilmez. (Hidaye)

Dinen kullanılması caiz olmayan tambur ve diğer çalgı aletleriyle uğraşan kişilerin şahitliği kabul edilmez. İnsanlar için ve onların eğlencesi için bir araya toplayarak onlara şarkı söyleyen kişinin şahitliği de kabul edilmez. Çünkü o, büyük günah için insanların toplanmasına vasıta olmuştur. (Redd-ül muhtar)

Sizin bildirdiğiniz Buhârî’deki hadis-i şerifte, çalgıyı helâl sayacak olanların çıkacağı bildiriliyor. Hâşâ Peygamber efendimiz, boşuna söylemiyor, yalan söylemiyor. Bugün, (Müzik, çalgı kişiyi Allah'a yaklaştırırsa helâl, şehvete sebep olursa haram) diyenleri görüyoruz. Kâfir nefsinin hoşuna gidince, (Beni Allah'a yaklaştırıyor) diyor. Hâlbuki bütün çalgıların haram olduğu hadis-i şeriflerle bildirilmiş ve âlimler arasında icma hâsıl olmuştur. İcma’ı inkâr etmek küfürdür. Bunun için, bu hükümleri bildiği hâlde, inkâr ederek, çalgıya helâl diyen kâfir olur.

Çalgıların haram olduğu konusunda icma vardır. (İbni Salâh)

İbni Âbidin hazretleri de buyuruyor ki:
Bezzaziyye kitabının sahibi, Kurtubî’den, (Çalgının ve raksın haram olduğu hususunda müctehid imamların icma’ı vardır) sözünü nakledip, (Şeyhülislam Kirmani’nin, “Raksı helâl gören kâfir olur” fetvasını gördüm) demiştir. Her çalgı haramdır. (Redd-ül-muhtar)

Her çeşit çalgı dinlemek haramdır. (Fetâvâ-i Bezzaziyye, Hadika-tün-nediyye, Ahlak-ı alaiyye)
Çalgı, Kitap ve Sünnet’le yasaklanmıştır. (Tefsir-i Kurtubî)

Çalgı aleti bulundurmak
Sual:
Hindiyye’de, (Şarap küpünü kıran, şarabı ödemez) dendiği gibi, (Birinin sazını veya benzeri çalgı âletini kıran ödemez) de deniyor. Buradan çalgının da, şarap gibi haram olduğu anlaşılmaz mı?
CEVAP
Evet, şarap gibi, çalgı çalmak ve dinlemek de haramdır. Çalmasa da, evinde çalgı aleti bulunduran günahkâr olur. Fetâvâ-yi Kâdîhân'da da böyledir. (Fetâvâ-yi Hindiyye)

Netice: Buradaki ve sitemizdeki muteber kitaplardan naklettiğimiz yüzlerce vesikayı, hiçbir ilim ve insaf sahibi, asla inkâr edemez. (Çalgıyı salt manada haram eden bir hüküm yoktur) diyemez. Diyen çıksa da, kendi çalar kendi oynar, ilim sahibi Müslüman buna etmez itibar.
 
Geri dön
 
 
Dini Konularda Ara:


detay.asp?Aid=4787
detay.asp?Aid=4787
İhlas Vakfı
Dünya İçin Paylaşma Vakti
Online Bağış Yapmak İçin
Güncelleme Tarihi
20 Mayıs 2024 Pazartesi
Sitemizdeki bilgiler, bütün insanların istifadesi için hazırlanmıştır.
Orijinaline sadık kalmak şartıyla, izin almaya gerek kalmadan,
herkes istediği gibi alıp istifade edebilir.
AnaSayfam Yap   |    Favorilere Ekle   |    RSS
Ziyaretçi Sayısı

Hosted by İhlas Net