Aradığınız kelime sarı renk ile işaretlenir.
Yazı boyutu     
 
Mezhepsizlerin fikirlerinden bazıları

Sual: Peşinden gidilen şu yazarın ne gibi yanlış yönleri vardır?
CEVAP
Sapıklıkları normal görülüyor ki, peşinden gidenler oluyor, fakat o görüşlerin bâtıl olduğunu bilmiyorlar. Onun için, (Bu adamın şu görüşleri yanlıştır) demek yerine, ona Ehl-i sünneti anlatan kitaplar vermeli. Kitapları okuyup doğruyu öğrenirse, o kişilerin yanlışlarını kolayca görür. Önce ona, dini doğru olarak öğretmek gerekir. İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki:
Bir hükmün doğru veya yanlış olduğu Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdiklerine uygun olup olmamasıyla anlaşılır, çünkü Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdiklerine uymayan her görüş, yanlıştır. Her sapık, kendi görüşünün Kur’an-ı kerime ve hadis-i şeriflere uyduğunu ve sapıklığının doğru olduğunu sanır. Nitekim Kur’an-ı kerimde mealen, (Kur'an-ı kerimdeki misaller, çoğunu küfre sürüklediği gibi, çoğunu da hidayete ulaştırır) buyuruluyor. (Bekara 26) [1/ 286]

Ehl-i sünnet itikadı ve diğer doğru bilgiler bilinirse, bunun zıddını savunanların yanlış yolda olduğu anlaşılır. Piyasadaki sapıkların Ehl-i sünnete aykırı görüşlerinden bazıları şunlardır:
1- Amentü’deki altı esastan birini inkâr etmek, mesela (Hayır Allah’tan, şer şeytandandır) demek veya kaderi inkâr etmek,

2- (Amel, imandan cüzdür demek) [mesela namaz kılmayana kâfir demek],

3-
(İman artıp eksilir) demek [Parlaklığı, kuvveti artıp eksilir demeli.],

4- Kur’an-ı kerime mahlûk demek,

5- (Allah Arş’ta) demek. İstiva kelimesine yanlış mana verip (Allah Arş’a oturdu) demek,

6- Kabir sualine, kabir azabına, şefaate, Sırat’a, hesaba veya Mizan’a inanmamak,

7- (Allah gaybı, enbiya veya evliyasına bildirmez) demek,

8- Evliyanın kerametini inkâr etmek,

9- Eshab-ı kiramın hepsi cennetlik iken, herhangi birini kötülemek,

10- İki kayınpederi [Hazret-i Ebu Bekir’le hazret-i Ömer’i] diğer sahabeden üstün bilmemek. İki damadı [Hazret-i Osman’la hazret-i Ali’yi] sevmemek,

11- Mirac’ın, ruh ve bedenle birlikte olduğunu inkâr etmek,

12- Peygamberlerin günah işlediğini söylemek,

13- Dindeki dört delili kabul etmeyip, (Yalnız Kur’an, yalnız Kitap ve Sünnet) demek,

14- Bugün için, dört hak mezhepten birinde olmamak. (Bütün mezhepleri tahkik ederim, doğru olanı alırım) veya (Mezhebe girmeyi caiz görürüm) demek, yani mezhepsizliği de caiz görmek. Dört hak mezhep tabirini kullanmamak,

15- (Resulullah’tan sonra, nebi gelmez, ama resul gelir) demek,

16- Öldürülenin, intihar edenin eceliyle öldüğünü inkâr etmek,

17- (Peygamberin üstünlüğü, çalışmakla elde edilmiştir) demek,

18- Deccal’in, Dabbet-ül-arz’ın, Hazret-i Mehdi’nin geleceğine, Hazret-i İsa’nın gökten ineceğine ve diğer Kıyamet alametlerinden birine bile inanmamak,

19- (Âhirette de Allahü teâlâ görülmez) demek,

20- (Kâfirler Cehennemde sonsuz kalmaz, Cehennem ebedi değildir) demek,

21- (Günahkâr müminler Cehenneme girmez, Cehenneme giren hiç çıkmaz) demek,

22- Mest üzerine meshi caiz görmemek,

23- Sultana [devlete] isyanı caiz görmek,

24- (Yahudiler de, Hristiyanlar da Cennete girecek) demek,

25- (La ilahe illallah diyen Cennete girer, Muhammedün Resulullah) demeye gerek yok demek,

26- (Deccal bir akımdır, İsa ve Mehdi de manevi şahıs yani ruh olarak gelecekler) demek,

27- (Hazret-i İsa gelince hakiki Hristiyanlığı yayacak) demek,

28- Hazret-i Mehdi’nin vasıfları uymadığı hâlde, birilerine Mehdi demek,

29- Enbiya ve evliyanın kabirlerine gidip onların hürmetine dua etmeyi caiz görmemek,

30- (Vehhabi olsun, Mutezile olsun, yani bid’at ehli de olsa, herkesi severim) demek,

31- (Ruh ölür, ruhlar ve ölüler işitmez) demek. Telkini, devir ve iskatı inkâr etmek,

32- Naylon çoraba meshi caiz görmek,

33- İslam halifelerini, Osmanlı sultanlarını kötülemek,

34- (Ölmeden önce ruhunu Allah’a ulaştırmak gerekir) demek,

35- (Kaza namazı kılmak gerekmez) demek,

36- İhtiyaç veya zaruret halinde dört hak mezhepten birini taklit etmeyi kabul etmemek veya her mezhepten kolay gelen hükümle amel etmek,

37- İslâm âlimlerini kötülemek maksadıyla, kitaplarında uydurma hadis olduğunu söylemek,

38- Organ nakline haram demek,

39- Tesadüf kelimesini kullanmak caiz değildir demek,

40- Mezhebe bağlanmak için, mezhep taassubu tabirini kullanmak, ictihad kapısı açıktır demek,

41- Zuhr-i âhir diye bir namaz yoktur demek,

42- İslami görüş, İslam düşüncesi, İslam felsefesi, İslamcı gibi tabirler kullanmak,

43- Ahmet Kadiyani; Behaullah, Beykiyef, C. Efgani, Ebul ala Mevdudi, Hasan el Benna, Hasan Sabbah, İbni Hazm, İbni Kayyimi Cevziyye, İbni Rüşd, İbni Sebe, İbni Teymiye, İzmirli İsmail Hakkı, M. Şevkani, M. Abduh, M. bin Abdülvehhab Necdi, Makdisi, M. Hamidullah, M. Ebu Zehra, M. İkbal, M. Sıddık Hasan Han, N. Elbani, Reşat Halife, Reşit Rıza, S. Kutup, Seyyid Sabık, Şeyh Bedrettin, Yusuf Kandehlevi, Yusuf Kardavi, Zuhayli gibi mezhepsizleri ve bid'at ehlini savunmak, kaynak göstermek.

(Yukarıdaki bilgiler, Fıkh-ı ekber, Nuhbet-ül-leali, R. Nasihin, Mekt. Rabbani, S. Ebediyye, F. Fevaid’den alınmıştır.)
 
Geri dön
 
 
Dini Konularda Ara:


detay.asp?Aid=4787
detay.asp?Aid=4787
İhlas Vakfı
Dünya İçin Paylaşma Vakti
Online Bağış Yapmak İçin
Güncelleme Tarihi
2 Aralık 2022 Cuma
Sitemizdeki bilgiler, bütün insanların istifadesi için hazırlanmıştır.
Orijinaline sadık kalmak şartıyla, izin almaya gerek kalmadan,
herkes istediği gibi alıp istifade edebilir.
AnaSayfam Yap   |    Favorilere Ekle   |    RSS
Ziyaretçi Sayısı

Hosted by İhlas Net