Aradığınız kelime sarı renk ile işaretlenir.
Yazı boyutu     
 
İstimrarlı hallar

Rənglərin açıqlaması:İstimrarlı hallar
İstimrar qadından adət halında gələn qanın davam etməsi deməkdir.
Qayda: 15 gün içində heç təmiz gün olmadan qan istimrar etsə, yəni heç kəsilmədən axmağa davam etsə, adətinə görə hesablanar. Yəni adətindən sonra başlayaraq bir əvvəlki ayda görülən təmizlik günü qədəri təmizlik və sonra adəti qədəri heyz qəbul edilir.
Nümunələr:
1) Adəti 25 təmiz, 5 heyz olan qadın 25 təmiz gündən sonra qan görməyə başlayıb qanlı günlər 10 günü keçib davam etsə, əvvəlki adəti qədər 5 gün heyz, digərləri istihazə olar. Çünki qan əvvəlki adət günlərinə rast gəlmişdir. Qan həmişə axsa, bu qanlı günlərin 25-i istihazə, 5 günü heyz qəbul edilir.ŞƏRH
Qan görəndə namazı tərk edər. 11-ci gün də qan gələndə istihazə olduğu aydın olar. əvvəlki adəti etibarlı olar. 11-ci qanlı gündən etibarən qüsl alıb namaza başlayar. İstihazə olan günlərdəki qılmadığı namazlarını daha sonra qəza edər.

2) Adəti 25 təmiz, 5 heyz olan qadın 25 təmiz gündən sonra 1 qan, 1 təmiz və bundan sonra qanlı günlər 10 günü keçib davam etsə, əvvəlki adəti qədər 5 gün heyz, digərləri istihazə olar. Çünki əvvəlki adətinin ilk və son günləri qanlıdır. Aradakı bir təmiz gün də axan qəbul edilir. Qan axmağa davam etsə, bu qanlı günlərin 25-i istihazə, 5-i heyz qəbul edilir.ŞƏRH
Qan görəndə namazı tərk edər. 1 qanlı gündən sonra qüsl almadan namaza başlayar. 3-cü gün qan gələndə yenə namazı tərk edər. 11-ci qanlı gündən [36-cı gündən] etibarən qüsl alıb namaza başlayar. İstihazə olan günlərdəki qılmadığı namazlarını daha sonra qəza edər.

3) Adəti 25 təmiz, 5 heyz olan qadın 25 təmiz gündən sonra 3 qan, 2 təmiz və bundan sonra qanlı günlər 10 günü keçib davam etsə, əvvəlki adətinin ilk 3-ü heyzdir. Çünki qanlı gün heyzinin üç gününə rast gəlmişdir. Sonra qan axmağa davam etsə, kəsilənə qədər qanlı günlərin 25-i istihazə, 3-ü heyz qəbul edilir.ŞƏRH
Qan görəndə namazı tərk edər. 3 qanlı gündən sonra qüsl alıb namaza başlayar. 6-cı gün qan görəndə yenə namazı tərk edər. 11-ci qanlı gündən [36-cı gündən] etibarən qüsl alıb namaza başlayar. İstihazə olan günlərdəki qılmadığı namazlarını daha sonra qəza edər.

4) Adəti 25 təmiz, 5 heyz olan qadın 25 təmiz gündən sonra 1 qan, 2 təmiz, 2 qan, 2 təmiz və bundan sonra qanlı günlər 10 günü keçib davam etsə, yenə 5 gün olar. Çünki heyzin ilk və son günləri [26 və 30] qanlıdır. Qan belə axmağa davam etsə, qanlı günlərin 25-i istihazə, 5-i heyz qəbul edilir.ŞƏRH
Qan görəndə namazı tərk edər. 2-ci günü təmiz olduğu üçün qüsl almadan namaza başlayar. 4-cü gün qan gələndə yenə namazı tərk edər. 6. gün kan kesildiğinde gusledip namaza başlayar. 8. gün tekrar namazı terk eder. 11-ci qanlı gündən [36-cı gündən] etibarən qüsl alıb namaza başlayar. İstihazə olan günlərdəki qılmadığı namazlarını daha sonra qəza edər.

5) Adəti 25 təmiz, 5 heyz olan qadın 25 təmiz gündən sonra 2 qan, 2 təmiz, 1 qan, 5 təmiz və bundan sonra qanlı günlər 10 günü keçib davam etsə, adəti dəyişməz, yenə 5 gündür. Çünki heyzin ilk və son günləri qanlıdır.ŞƏRH
Qan görəndə namazı tərk edər. 3-cü gündən etibarən qüsl almadan namaza başlayar. 5-ci gün qan gələndə yenə namazı tərk edər. 6-cı gündən [31-ci gündən] etibarən qüsl alıb namaza başlayar. 11-ci gündə [36-cı gündə] qan gəldiyi halda yenə qüsl almadan namaza davam edər. Çünki 10 günü keçdiyi üçün bu günlər istihazədır. İstihazə olan günlərdəki qılmadığı namazlarını daha sonra qəza edər.

6) Adəti 25 təmiz, 5 heyz olan qadın 27 təmiz gündən sonra 3 qan, 5 təmiz və bundan sonra qanlı günlər 10 günü keçib davam etsə, 5 təmizlikdən sonra həmişə axmağa davam etsə, adəti 3 gün olar. Həmişə belə davam etsə, 27 günü istihazə, 3 günü heyz qəbul edilir.ŞƏRH
Qan görəndə namazı tərk edər. 3 qanlı gündən sonra qüsl alıb namaza başlayar. 9-cu gün qan görəndə yenə namazı tərk edər. 11-ci qanlı gündən [38-ci gündən] etibarən qüsl alıb namaza başlayar. İstihazə olan günlərdəki qılmadığı namazlarını daha sonra qəza edər.

7) Adəti 25 təmiz, 5 heyz olan qadın 25 təmiz gündən sonra 1 qan, 1 təmiz, 1 qan, 1 təmiz və bundan sonra qanlı günlər 10 günü keçib davam etsə, adəti dəyişməz. İlk 5 günü heyz, ondan sonrakı günlər istihazə olar.ŞƏRH
Qan görəndə namazı tərk edər. 2-ci gündə qüsl almadan namaz qılar. 3-cü gün qan gələndə yenə namazı tərk edər. 4-cü gündə qan kəsiləndə qüsl alaraq namaza başlayar. 11-ci qanlı gündən [36-cı gündən] etibarən qüsl alıb namaza başlayar. İstihazə olan günlərdəki qılmadığı namazlarını daha sonra qəza edər.
 
Geri dön
 
 
Dini Konularda Ara:


detay.asp?Aid=4787
detay.asp?Aid=4787
İhlas Vakfı
Dünya İçin Paylaşma Vakti
Online Bağış Yapmak İçin
Güncelleme Tarihi
22 Temmuz 2024 Pazartesi
Sitemizdeki bilgiler, bütün insanların istifadesi için hazırlanmıştır.
Orijinaline sadık kalmak şartıyla, izin almaya gerek kalmadan,
herkes istediği gibi alıp istifade edebilir.
AnaSayfam Yap   |    Favorilere Ekle   |    RSS
Ziyaretçi Sayısı

Hosted by İhlas Net