Aradığınız kelime sarı renk ile işaretlenir.
Yazı boyutu     
 
Musevilik ve İsevilik

Sual: Musevîlik Yahudilikten, İsevîlik de Hristiyanlıktan farklı mıdır?
CEVAP
Evet, farklıdır. Her peygamber Müslümandır. Çünkü itikatta ayrılık yoktur. Sadece amele ait hükümlerde farklar vardır. Bunun için Musa aleyhisselamın dinine Musevîlik, İsa aleyhisselamın dinine de İsevîlik dendi. Dinleri tahrif edilince, Yahudilik ve Hristiyanlık adını aldılar.

Yakup aleyhisselamın 12 oğlundan biri olan Yehuda’nın neslinden gelenlere veya Filistin’inde kurulan Yehuda Krallığına nispetle Yahudi denir.

Hristiyan kelimesi, Yunancadaki Hristianos kökünden gelir. İsa aleyhisselamın adı Hristos olarak da geçtiği için, ona bağlanan, onun yolundan gidenler anlamında Hristianos veya Hristiyan kelimeleri kullanılmıştır. Hristiyan kelimesi birinci yüzyılın ortalarına doğru kullanılmaya başlandı.

İsa aleyhisselamın dini bozulmadan önce, İsevîler mümin iken, Muhammed aleyhisselama inanmadıkları için, kitaplı kâfir oldular. Yahudiler İslamiyet’e bunlardan daha uzaktır. (Tezkire-i Kurtubî)

Hristiyanlar, teslise inanarak müşrik oldular. Büyük Konstantin İsevîliğe putperestliği karıştırdı. 325 yılında İznik’teki ruhani meclisinde, 318 papazla birlikte şirkle dolu yeni bir din meydana getirdi. (Faideli Bilgiler)

Yahudiler, İsevîliği içeriden yıkıp İncil’i yok ettiler. Uydurma İnciller çıkardılar. Allahü teâlânın gönderdiği İsevî dinini bugünkü Hristiyanlık hâline çevirdiler. 1973’te meydana çıkan Barnabas İncili de, Hristiyanlığın uydurma bir din olduğunu ortaya koymaktadır. (Hak Sözün Vesikaları)

Pavlos, İsevî görünerek, İsevîlik dinini bozdu. Tevhidi teslise, İsevîliği Hristiyanlığa çevirdi. İncil'i tahrif etti. (İsa, Allah'ın oğludur) dedi. Bunlar İsevîler arasında yayıldı. Çok efsane uydurdular. Hazret-i İsa’nın uydurma resim ve heykellerini yaptılar. Haç işaretini sembolleştirip, heykellere ve haça taptılar, yeniden putperestliğe döndüler. (Herkese Lazım Olan İman)

Hristiyanlıktaki, vaftiz ve İşa-i Rabbânî gibi âyinlerin, putperestlikten alınarak sonradan İsevîliğe karıştırıldığını, pek çok Hristiyan din adamı, ilim ve fen adamı açıkça yazmaktadır. (Cevab Veremedi)

Pavlos’un kurduğu Hristiyanlıkla, İsevîlik arasında büyük farklar vardır. (Christian Beginnings, 2. kısım, s. 182)

İncil, Tevrat’ı nesh etti
Sual: Şevahid-ün Nübüvve
kitabında deniyor ki:
“İsa aleyhisselam, din sahibi değildir. Nitekim İncil’de İsa aleyhisselam, (Ben Musa aleyhisselamın dinini değiştirmek için değil, tamamlamak için geldim) diyor.”
İsa aleyhisselam için neden (Din sahibi değildir) deniyor?
CEVAP
(Din sahibi değildir)
demek, (Tamamen farklı bir din ile değil, bazı farkları olan bir din ile geldi) demektir. Bir âyet-i kerime meali:
(Benden önce Tevrat’ta bildirilmiş olanları tasdik edici olarak ve bazı haramları [iç yağı, deve eti gibi şeyleri] helâl etmek için geldim.) [Âl-i İmran 50]

Demek ki, İsa aleyhisselamın İncil’i, Musa aleyhisselamın Tevrat’ını tasdik etmiş ve haramlardan bazılarını helâl yapmıştır. (Cevab Veremedi)

İsa aleyhisselamın dini, Musa aleyhisselamın dinini nesh etti. Yani Tevrat’ın hükmü kalmadı. Bundan sonra, Musa aleyhisselamın dinine uymak caiz olmadı. Muhammed aleyhisselamın dini gelinceye kadar, İsa aleyhisselamın dinine uymak lazım oldu. (Faideli Bilgiler)

Fakat çok kısa zamanda İsevîlik bozuldu. Üç tanrı inancı, İsa aleyhisselamın tanrılaştırılması gibi sapıklıklar çıktı. Bu bozuk durumu kabul etmeyen çok kimse, İsevîliği kabul etmeyip, İbrahim aleyhisselamın diniyle amel etmeye çalıştılar. Mesela, Müslümanlık gelmeden önce, Mekke ve Medine’de İbrahim aleyhisselamın dini ile amel ediyorlardı. Eğer İsevîlik oraya bozulmadan ulaşsaydı, herkesin İsa aleyhisselamın getirdiği din ile amel etmesi gerekirdi.

 
Geri dön
 
 
Dini Konularda Ara:


detay.asp?Aid=4787
detay.asp?Aid=4787
İhlas Vakfı
Dünya İçin Paylaşma Vakti
Online Bağış Yapmak İçin
Güncelleme Tarihi
14 Temmuz 2024 Pazar
Sitemizdeki bilgiler, bütün insanların istifadesi için hazırlanmıştır.
Orijinaline sadık kalmak şartıyla, izin almaya gerek kalmadan,
herkes istediği gibi alıp istifade edebilir.
AnaSayfam Yap   |    Favorilere Ekle   |    RSS
Ziyaretçi Sayısı

Hosted by İhlas Net