Aradığınız kelime sarı renk ile işaretlenir.
Yazı boyutu     
 
Çeşitli nükteler

Âlemin kurtuluşu
Yaradan’ı bilseydi, gafletteki insanlar,
Âlem felâh bulurdu, düzelirdi noksanlar.

Yaratılış gayesi
Rabbimize kulluktur, yaratılış hikmeti,
Dikkat et uyanık ol, üstünden at gafleti.

Rızaya kavuşmak için
Dinimizin emrini ihlâs ile edâ et!
Allah rızâsı için neyin varsa fedâ et!

Sabır - şükür
Hayır ve şer Hak’tandır, sıkıntılara sabret!
Şer olan hayra döner, gel bu hâline şükret!

Tefekkür
Tefekkür, düşünerek ibret almak demektir,
Hikmetleri anlayıp, gerçeğe yönelmektir.

Duâ
Allah’a yalvararak, ihlâslı bir kalb ile,
Kişinin murâdını getirmesidir dile.

İhlâs
İhlâs, Hak rızasının gerçeğidir, süsüdür,
Onda îmân nurunun parlak görüntüsüdür.

Allah için sevmek
Resûlullah buyurdu: (En kıymetli ibâdet,
Bil ki, hubb-i fillah ve buğd-i fillahtır elbet.)


Hakk’a âşık olan
Âşık, kelebek gibi, özler yanan ateşi,
Ateşten kaçanların, gösteriş olur işi.

Allah sevgisi
Allah için muhabbet, elbette büyük nimet,
Sâlihlerle bulunmak, olur bize ganimet.

Resulullah
Teşrîf ettiği zaman, değişmişti çok insan,
İmanla şereflendi, yıllarca puta tapan.

Resulullah efendimize
Güzel yüzünü bilen, dönüp güle bakar mı?
Sevgin ile eriyen, derde derman arar mı?

Fenersiz mum
İman, bir muma benzer, ibadetlerse fener,
Fenersiz olan bir mum, bir gün kolayca söner.

Zaman geçiyor
Hemen dinini öğren, geçip gitmeden zaman,
(Elbet aldanmış olur, iki günü bir olan.)

İlmihâlin önemi
İşlerinden bellidir, câhil olanın hâli,
Dinden habersiz yaşar, bilmeyen ilmihâli.

Huzur
Huzur istersen eğer, fazilet olsun yolun,
Dinimiz emrediyor: (Güzel ahlâklı olun!)

Fen ve sanat
Fen ve sanat müminin kaybettiği malıdır,
Kâfir Çin’de de olsa, gidip onu almalıdır.

İlim farzdır
İlim öğrenmek farzdır, kadına ve erkeğe,
İslam’ın emri vardır, Çin’e bile gitmeye.

Düzgün iman
Sapıtmak istemezsen, önce imanı düzelt!
İlmihâlini öğren, emri yasağı gözet!

Ârife tarif gerekmez
Tarif olmaz ârife, sivrisinek saz gelir,
(Yalnız Kur'an) diyene, davul zurna az gelir.

İlim öğrenmek
Severek uymak gerek, din ne emreder ise,
(İlim öğrenmek farzdır, kadın erkek herkese.)

Kalem unutmaz
Bir ihtiyaç hâlinde, not tutanı överler,
(Âlim unutur, ama kalem unutmaz) derler.

Kitap çok ama
Çiçek çok, gül başkadır; tatlı çok, bal başkadır,
Kitaplar pek çok ama, Tam İlmihal başkadır.

Âlim tevazu ehlidir
Başak dolgunsa eğer, boynunu büküp eğer,
Boş olanı dik durur, verilmez ona değer.

Ağaç yaşken eğilir
İhmâle gelmez çocuk, küçükken eğitilir,
Odun bükülür mü hiç, ağaç yaşken eğilir.

Âlim olmazsa
Sâlih âlim olmazsa, yanlış fikre sapılır,
Bid’at ehli övülür, tağutlara tapılır.

Kafayı doldurmak
Faydalı ilimlerle, kafa doldurmaya bak,
Kafa sağlam olunca, cep de dolar muhakkak.

Hak rızası
Kimin yalnız maksadı, Hakk'ın rızası ola,
Namazı doğru kıla, gönlü imanla dola.

Ayıp olan
Bilmemek ayıp değil, sormamaksa ayıptır,
İlimden mahrum kalmak, elbet büyük kayıptır.

Amelsiz ilim
İlimsiz ve ihlâssız Cennet bulunur mu hiç?
Amelsiz ilim ile âlim olunur mu hiç?

İlmi yazmalı
Çalışan, işleyen demir pas tutmaz,
Âlim unutur da, kalem unutmaz.

Besmeleyle başlamak
Besmeleyle başlarız, hayırlı olsun kelâm,
Allah’a hamdü senâ, Resûlüne de selâm.

Oruç ve sabır
Oruç sabrın yarısı, ateşe perde olur,
Büyüktür mükâfatı, oruçlu felâh bulur.

Kadir gecesi
Bin aydan faziletli, kadri gayet yücedir,
Bir senenin içinde, en kıymetli gecedir.

Ramazana elveda
Hamdolsun Rabbimize, orucu ettik eda,
Bugün ayrılıyoruz, ya Ramazan elveda!

Bayram
Ramazan-ı şerifi, memnun ederek salan,
Bugün bayram edecek, orucu kabul olan.

Oruçlunun uykusu
Ramazan mümin için, ne büyük saadettir,
Hattâ uykusu bile, makbul bir ibadettir.

Bedenin zekâtı
Buyuruldu ki: (Oruç zekâtıdır bedenin),
Defteri sevabla dolar, onu eda edenin.

Sahur yemeği
Sahur yemeklerinin fazileti pek çoktur,
Sahur yemeği için, sorgu ve sual yoktur.

Allah’ın emaneti
Evde saliha kadın, şüphesiz büyük nimet,
Yüce Rabbimizden o, erkeklere emanet,
Rabbin emanetine etmeli çok riayet,
Çok zarar görür elbet, ona eden hıyanet.

Ev işine karışmamalı
Hanımları üzmemek, iyi geçinmek gerek,
Ev işine karışmaz, huzur isteyen erkek.

Sultan üzülmez
Mümin hanım sultandır, onu üzmemek gerek,
Belayı bulur er geç, sultanı üzen erkek.

Dünya kusuru
Dine zarar vermeyen kusuru görmemeli,
Dünya işleri için, hanımı yermemeli.

Bir insan
Edepliyse, kusuru olsa bile görülmez,
Edepsizse iyilik etse değer verilmez.

Keskin sirke
Öfkelenince insan, verir çok yanlış karar,
Meşhur söz, keskin sirke, küpüne verir zarar.

Selâmet istersen
Mazlum ol, zâlim olma! Üzül de üzen olma!
Mahşerde hesap zordur, ezil de ezen olma!

Eden bulur
Kötü cezasız kalmaz, eden sonunda bulur,
Elbette su testisi su yolunda kırılır.

Sabır acıdır
Allah için sabreden, Sırat’ta atlı olur,
Sabır acı ise de, meyvesi tatlı olur.

Nimet - ganimet
Dine hizmet ederken, sıkıntıyı nimet bil!
Herkese nasip olmaz, hizmeti ganimet bil!

Kötü arkadaş
Kötü arkadaş seni, kullanıp çöpe atar,
Çıkarını düşünür, beş kuruş için satar.

Kalbin temiz ise
Kalbi kara olana, günahlar kolay gelir,
Kalbi temiz olansa, günahı zehir bilir.

Hayır dile
Sakın soğuk su katma, hiç kimsenin aşına!
Hayır dile komşuna, hayır gelsin başına!

Geç kalma
Zararın neresinden dönülse kârdır elbet,
Henüz nefes alırken, gecikmeden tevbe et!

Ele kuyu kazmak
Eden kendine eder, belâyı bulur azan,
Önce kendisi düşer, el için kuyu kazan.

Bilenin korkusu
Cam sarayda oturan, rastgele taş atamaz,
Dünyayı fâni bilen, gailesiz yatamaz.

Kışa yazdan hazırlık
Âhirete giderken, ihlâslı amel taşı!
İbret al, karıncalar, yazdan karşılar kışı.

Öfkenin zararı
Hep öfkelenen kişi, ahmak nefsine uyar,
İstediğini söyler, istenmeyeni duyar.

Sağlıklı hayat
Sağlığını düşünen, mideyi az doyursun,
Az yersen geç uyursun, çok yersen güç uyursun.

Kötü dost
Kötülerle dost olan, umursamaz günahı,
Gerçekleri göremez, hatırlamaz Allah’ı.

Asıl pehlivan
Pehlivan sayılıyor, hasmını yere vuran,
Öfkesini yenendir, işte asıl pehlivan.

Sabır ve zafer
Cenab-ı Hak, sabreden, mümin kulunu sever,
Resulullah buyurdu: (Sabreden bulur zafer.)

Edeb
Gafleti bırakmalı, ömür akar, su gibi,
Her yerde ve her zaman gözetmeli edebi.

Şifreli kasa
Paraya gönül veren, bürünür sonsuz yasa,
Unutulur şifresi, kilitli kalır kasa.

Mihnet yeri
Dine hizmet nimettir, isteme istirahat!
Dünya mihnet yeridir, salihler etmez rahat.

Affeden affedilir
Cehenneme lâyıktır, Müslümana kin güden,
Elbet sevilir seven, affedilir affeden.

Fitne
Allah lanet ediyor, fitne fesat saçana,
Fertlerin, toplumların arasını açana.

Tevekkül
Tedbir dinin emridir, edilmeli riayet,
(Deveni sıkı bağla, sonra da tevekkül et.)

Eken biçer
Dünya nimet yeridir, âhiret âşığına,
Ne koyarsan aşına, o gelir kaşığına.

Acele şeytandandır
Çok aceleci olma, ayakların burkulur,
Öfkeyle kalkan kişi, pişmanlıkla oturur.

Tuzağa dikkat
Yakını göremezken, gözlerimiz uzakta,
Her an dikkat etmeli, ayağımız tuzakta.

Acele
Yavaş ol, tökezlersin, düşüp başın yarılır,
Acele etsen de iş, olacağına varır.

Tatlı söz ve yılan
Acı söz insanı tutup çıkarır dinden,
Tatlı söz yılanı çıkarır deliğinden.

Tevazu ve kibir
Mütevazı olana, tevazu ile yaklaş!
Kibirliye yüz verme, hemen ondan uzaklaş!

Sadaka gibi
Tevazu fazilettir, çirkindir büyüklenmek,
Sadaka gibi sevap, kibirliye kibretmek.

Kalb temizliği
Rab, mala, şekle değil, kalbe, niyete bakar,
İmansız olan kalbi, sonsuz ateşte yakar.

Hakk’a dayan!
Pişman olmamak için, yeter gafletten uyan!
Bâtılları bırakıp, sadece Hakk’a dayan!

İki baş
Yıkıcıdır ikilik, her takımı yatırır,
Meşhur söz: (İki kaptan, bir gemiyi batırır.)

Acele iş
Hızlı yaşayan kişi, ölüm ile yarışır,
Buyuruldu: (Acele işe şeytan karışır.)

Felsefeci
Yaratma ve diriltme işini inkâr eder,
Der ki: (Bu âlem, böyle gelmiş böyle gider.)

Zırhını tak
Gafletle gezip tozma, ölüm gelir muhakkak,
İmanlı ölmek için, ibadet zırhını tak!

İyilik rehberi
Salih olan arkadaş, iyiye rehber olur,
(Kişi sevdikleriyle, elbet beraber olur.)

Zengin ve zekât
Salih zengin düşünür, muhtaç olan fakiri,
Bilir ona aittir, malının kırkta biri.

Doğru esnaf
Müjde doğru esnafa, eşi yok iyilikte,
Mahşer günü haşrolur, şehitlerle birlikte.

Kalbi temizlemek
Öyle gâfil dolaşma, biraz kendine acı!
Bulmalısın kalbleri temizleyen ilâcı!

İmanın önemi
Allah iman vermişse, daha ne vermedi ki?
Onun imanı yoksa, bu kula ne verdi ki?

Zühde sarılmalı
Harama, şüpheliye düşmekten sakınmalı,
Zâhidin zühdündeki edebi takınmalı.

Tesirli söz
Nasihat eden kimse, takvâ ehliyse eğer,
Sözleri kalbe değer, elbette tesir eder.

Îsâr nedir?
Kendine lazım olan nimeti, bir kişi,
Muhtaç olana verse, îsâr olur bu işi.

İbadet
İbadet edenin şu olmalı düşüncesi:
Hem Allah'ın emridir, hem kulluk vazifesi.

İslamiyet
İslamiyet üç şeydir: İlim, ihlâs ve amel,
Biri noksan olursa, sağlam olmaz o temel.

Adalet
Âlimler buyurdu ki; “Hikmet, şecaat, iffet
Bir araya gelince, buna denir adalet.”

Nefsimizle cihat
Buyurdu Resulullah, bir harpten geldiği gün;
(Döndük küçük cihattan, büyük cihada bugün.)

Sadık
Kim Resul dostlarına tâbi olursa eğer,
Sâdıklardan olmanın, saadetine erer.

Müslüman
Müslüman, göstermeli, her işte sadakati,
İlimle ve ihlâsla yapmalı ibadeti.

Sabır
Sabretmek, her günahtan sakınmaktır ilk önce,
Sonra tahammül gerek, dert ve belâ gelince.

Şecaat (kahramanlık)
Şecaat göstermenin gerektiği bir yerde,
Korkaklık eden kimse, benzetildi merkebe.

Selamet isteyen
Fazla şaka ve alay cahillik alâmeti,
Susmasını bilmeli, isteyen selâmeti.

Hayâ
Çirkin olan şeylerden arınma duygusudur,
Esası da, utanma ve Allah korkusudur.

Müminin vasfı
Mümin olan, iyilik ve ihsanda yarışır,
Kin gütmez, dargın durmaz, arkadaşla barışır.

Vakar sahibi
Bir hadis-i şerifte şöylece buyurulur:
(Mümin vakar sahibi, yumuşak huylu olur.)

Hikmet
Hikmet, hakkı bâtıldan ayıran bir kuvvettir,
Ruhun idrak gücünü gösteren bir haslettir.

Orta yol
Cehennemliğim diye, asla ümitsiz olma!
Cennetliğim diye de, öyle kesin inanma!

Salih Müslüman
Dünya sevgisini kalbden çıkaran,
Hak dostuna denir, salih Müslüman.

Tevbe
Tevbe, pişman olmaktır, söz vererek Allah’a,
Yapmamaya çalışmak, o günahı bir daha.

Tevazu
Tevazu orta yoldur, ne gurur, ne de züldür,
Zıddına kibir denir, çoğu da tezellüldür.

Merhamet
Mümin, Cenab-ı Hak’tan diler af ve merhamet,
Kendisi de davranır, aynı şekilde elbet.

Meşveret
Meşveretin anlamı, ehline danışmaktır,
Allah’a güvenerek, sebebe yapışmaktır.

Tevekkül
Kalbin bütün işlerde, her şeyi Yaradan’a,
Teslimiyet gösterip, güvenmesidir Ona.

İhsan
Hakkından fazlasını lütfederek vermektir,
Hakkını vermemek de, zulmü reva görmektir.

Resulullah efendimiz
Gelip geçmiş herkesin her yönden en cömerdi,
Muhammed-ül emindi, en üstün peygamberdi.

Hilim nedir?
Hilim;
 gazap, şiddet ve sertlik mukabilidir,
Yumuşak huyluluk ve ruhun sakinlik hâlidir.

Besmele
Önce Besmele ile kapıdan içeri gir
Rabbimiz şükredene, sayısız nimet verir

Danışmak
İstişare edenler, pişmanlık duymaz elbet,
Danışacak büyüğü olmak ne büyük nimet.

Şükür
Nimete şükredeni, Cenab-ı Allah sever,
Şükredilmezse eğer, o nimet elden gider.

Sabır
Sabır, Hak’tan gelene, razı olmak demektir,
Her işte, her hâline her zaman şükretmektir.

Yapmacık tevazu
Elbette kibirdendir yapmacık tevazular,
Kibrini örtmek için der: (Bu âciz, bu günahkâr.)

En zor imtihan
Hayat imtihanının gayet zor olanı var,
Mümin olan kimseye, iffet imtihanı var.

Haset etmemek için
Kıskandığını methet, etmemek için haset,
Sık sık hediye gönder, selam ver, iyilik et!

Sözün esiri
Bir söz bize esirdir, ağzımızdan çıkmadan,
Esir oluruz ona, çıkınca ağzımızdan.

Ölüm ve zulüm
Hainleri yaşatmak, sadıklara ölümdür,
Zalimleri savunmak, mazlumlara zulümdür.

Yaşamak için yemek
Sırf yiyip içmek için, ömür yükü taşınmaz,
Yaşamak için yenir, yemek için yaşanmaz.

Binmeyi öğrenmek
Şu dünya bir binektir, taşır binersen seni;
Bilmezsen binmesini, taşıttırır kendini

Baş kesen söz
Öyle sözler vardır ki, keser kanlı savaşı,
Öylesi de vardır ki, kestirir suçsuz başı.

Az konuşmak
Göz iki, kulak iki, yalnız ağzımız tektir,
Çok görüp, çok dinleyip, az söylemek gerektir.

Aç gözlü
Aç gözlü olanlara, ömründe tokluk olmaz,
Kanaat edenlere, kıtlıkta yokluk olmaz.

Gülümse
Güler yüzlü olmaya, gecikmeden ver karar!
Tatlı bir tebessümden, gelmez kimseye zarar.

İçindeki sızar
Kimisi mülayimdir, kimisi hemen kızar,
Her kapta ne var ise, içten dışa o sızar.

Gül sunan el
İyilik eden kimse, karşılığını alır,
Gül sunan bir elde, gülün kokusu kalır.

Vefalı kimse
Gözünü kapar, hata görmez vefalı olan,
İyi işleri ise, takdir eder her zaman.

Fakir kime denir?
Fakir, zengin olsa da, mal hırsıyla yanandır,
Zengin, malsız olsa da, kanaatkâr olandır.

Rastgele atış
Sonunda olur pişman, düşünmeden konuşan,
Ateş edene benzer, bakıp almadan nişan.

Kalb kırmak
Herkesle iyi geçin, öfkelenip sert çıkma!
Kalb Allahın evidir, Kâbetullahı yıkma!

Kendini tanı
Göz gibi olma sakın, ötesini göremez,
Dünyaları görse de, kendisini göremez.

Ayıp araştırmak
Nefsine çok güvenme, akıl her şeye ermez,
Hep kusur araştıran, kendi aybını görmez.

Akıl akıldan üstündür
Basılan kara toprak, çakıldan üstün imiş,
Bilene sor ki akıl akıldan üstün imiş.

Altın anahtar
Sanat sahibi olan, iş yapar, kalmaz naçar,
Çünkü altın anahtar, çelik kapıyı açar.

Akıllı düşman
Eski hasır, elbette necis posttan iyidir,
Bil ki, akıllı düşman, ahmak dosttan iyidir.

Salihlerin yeri
Çalışanın ziyneti, alnındaki teridir,
Nimetle dolu Cennet, salihlerin yeridir.

Mazlumun âhı
Bülbül öter kafeste, Allah der her nefeste,
Mazlumun âhı çıkar, hep aheste aheste!

Allah isterse
Eğer Allah isterse, her işi âsan eder,
Yaratır sebebini, bir anda ihsan eder.

Kurtuluş reçetesi
Bu önemli bir husus, bütün müminlere has,
Kurtuluş için şarttır: İlim, amel ve ihlâs.

Hiddet ve şiddet
Akıllı sakin olur, hemen göstermez hiddet,
Gayet iyi bilir ki, öfkeden doğar şiddet.

Ak akçe
İktisat et, parayı harcama bir ün için!
Demiş ki atalar, ak akçe kara gün için.

Düşmana güvenilmez
Dostunun dostluğuna, itimat etmiyorsun,
Düşmanın dostluğuna, nasıl güveniyorsun?

İş işten geçince
İhtiyacın var iken, dostlar hemen yok olur,
Araban devrilince, yol gösteren çok olur.

Akılsız baş
Yapılan kötülükler, sorulur teker teker,
Akılsız baş suç işler, ayaklar ceza çeker.

Önce kendini kurtar
Can kurtarma devridir, önce can, sonra canan,
Demişler kaptan olur, gemisini kurtaran.

Danışmak
Evdeki hesap, çarşıya uymaz,
Danışan insan, pişmanlık duymaz.

Pişmanlık tevbedir
Tevbe, kesin söz verip, hep pişmanlık duymaktır,
Günahlardan sakınıp, Hak emrine uymaktır.

Farklı bakış
Marifet ehli zatlar, firasetle bakarlar,
Kalbde olan kirleri, bir bakışta yıkarlar.

İyi örnek
Dikkatli ol, aldanma, her yüzüne gülene!
İyi örnek olasın, senden sonra gelene.

İyilik ve kötülük
Dostların düşman olur, hep kötülük edersen,
Düşmanların dost olur, hep iyilik edersen.

Gençlik uçtu
Gençlik denilen kitap, çoktan okunup bitti,
Ne yazık koca ömür, kuş gibi uçup gitti.

Gül
Gonca gül ne yapardı, bülbülü olmasaydı,
Aşkı anlaşılmazdı, sararıp solmasaydı?

Bülbül
Garip bülbül ne yapar, gülüne de gitmese,
Aşkı anlaşılmazdı, gece gündüz ötmese.

Başa kakmak
Laf alıp satma, onu buna takıcı olma!
Ettiğin iyiliği başa kakıcı olma!

Hasetten kurtuluş
Kimseye haset etme, niye onun var diye!
Her zaman öv, dua et, ayrıca ver hediye!

Kızgınlık ateşi
Çok kızıp öfkelenmek, ateş gibi yandırır,
Hiddetin aşırısı, hep nefret uyandırır.

Kanaat
Varlıkta ve darlıkta, Allah’a şükretmektir,
Şikâyetçi olmayıp, mevcutla yetinmektir.

Gâfile söz nâfile söz
Masal anlatıyor der, öğüt versen gâfile,
Hiçbirini işitmez, ne söylesen nâfile.

Adam adamdır
Adam adamdır, olmasa da parası pulu,
Eşek de eşektir, olsa da atlastan çulu.

Yanlış iş
Maddî menfaat için yanlış işlere dalma!
Âhireti verip de, fâni dünyayı alma!

Yolcu yoluna gerek
İnsan dünya hanında, garip yolcuya benzer,
Dün geldi, bugün kaldı, yarın yoluna gider.

Tevbe için tevbe
Midemiz gayet dolu, ruhumuzsa çok açtır,
Yaptığımız her tevbe, bir tevbeye muhtaçtır.

Bozuk yol çoktur
Kıymet biçilmez ömrü, boşuna etme heder!
Çok yol varsa da ancak, biri Allah’a gider.

Sonsuz azap
Sonsuz azaba göre, her çile olur rahat,
Acı duyulmaz, sanki edilir istirahat.

Sinirlenmek
Sinirlenen kimseyi, şeytan kolay kandırır,
Öfkelenip bağıran, hep nefret uyandırır.

Akla uygun din
İslam’da selim akla, uymayan hüküm yoktur,
Akıl ermeyen şeyler ise belki pek çoktur.

Din akılla anlaşılmaz
Denirse ki, (Akılla, mümkün dini anlamak),
Bu olur, peygamberlik yoluna inanmamak.

Sevgi nedir?
Sevgi tarif edilmez, gelmez kaleme dile,
Gül, demişler bülbüle, ağlamış feryat ile.

Sağlık için
Beden sağlığı için, az yiyip az içmeli,
Ruh sağlığı içinse, az günah işlemeli.

Çare sizsiniz
Hâlinizden bellidir, ne de çaresizsiniz,
Sebeplere yapışın, yine çare sizsiniz.

Ümit sizsiniz
Küfre şirke girdiniz, elbet ümitsizsiniz,
Hakk’a bağlanırsanız, artık ümit sizsiniz.

Çile sizsiniz
Rahatınız yerinde, gayet çilesizsiniz,
Bozulursanız eğer, artık çile sizsiniz.

Güvensizsiniz
Hep yalan söyledikçe, elbet güvensizsiniz,
Doğru konuşursanız, artık güven sizsiniz.

Gönülsüz iş
Gönülsüzse bir kişi, işini başaramaz,
İmkân olsa da dağdan yolunu aşıramaz.

Rahata kavuşmak
Fazilette hiç kimse, Eshaba ulaşamaz,
Zorluğa katlanmayan, rahata kavuşamaz.

Temelsizsiniz
Dinî altyapı yoksa, elbet temelsizsiniz,
İslam’ı öğrenince, artık temel sizsiniz.

Servet
Ahlakta fakirseniz, elbet servetsizsiniz,
Güzel ahlaklı olun, artık servet sizsiniz.

Yol kesiciler
Bid’ati yaymak için, çalışırlar dört koldan,
Bunlar yol kesicidir, çekilmezler hak yoldan.

Gözü aç olmak
Dünyalar onun olsa, cimrinin gözü açtır,
Yokluk içinde yaşar, o her zaman muhtaçtır.

Sitem ve matem
Kötü kimseyi övmek, iyilere sitemdir,
Zalimi alkışlamak, mazlumlara matemdir.

Hiddet ve nefret
Yenemeyen hiddeti, uyandırır nefreti,
Lüzumsuz boş şakalar, kaybettirir heybeti.

Alışmış kudurmuş gibidir
Haramla yorulandan, akanlar kirli terdir,
Günahlara alışan, kudurmuştan beterdir.

Keklik avı
Herkes aynı metotla, yola gelmez, tavlanmaz,
Davul zurna çalarak, tavşan, keklik avlanmaz.

Belaya hazır ol
Kırılmadık taş olmaz, ava gelmez kuş olmaz,
Metanetle karşıla, başa gelmez iş olmaz.

Sırça köşk
Ne hatasız kul olur, ne de dikensiz gül,
Kırılsa tamir olmaz, sırça köşktür gönül.

Aman dileyene
Verimsiz toprağa tohum ekilmez,
Aman dileyene kılıç çekilmez.

Fakir
Dünya malı fanidir, bir hayâl, bir yalandır,
Fakir, parasız değil, arzusu çok olandır.

Hakkını helal et
Çok çetindir âhiret, sevab istersen şayet,
İyi kötü herkese, hakkın varsa helâl et!

Uzun emel
Herkesin hâlini ameli tartar,
Emeli artanın elemi artar.

Ağlatan söz
Âlemde nice göz var, sözden iyi anlatır,
Nice söz de vardır ki, kuru gözü ağlatır.

Zirveye çıkmak
Evet zirvede ama, nasıl gelmiş oraya?
Bazısı dimdik çıkar, kimi de büzülerek.
Yılan ile şahin de, çıkar en yüksek dağa,
Biri hep sürünerek, diğeri süzülerek.

Sökerek hak alma
Kötülükten sakın, beddua alma!
İyilik etmekten hiç geri kalma!
(Hakkımı sökerek alırım) deme!
Mağdur olan sen ol, zulmeden olma!

Yiğitlik yap
Dostun başına bir iş gelirse,
Yiğit ol gizle, açıcı olma!
Bir hata eder, özür dilerse,
Kabul et, aftan kaçıcı olma!

Sırrı gizlemek
Rabbin ihsan eder, nimet verirse
İyilik etmekten kaçıcı olma
İnsanın başına bir iş gelirse
Sırrını herkese açıcı olma

İyilik et
Ya hayır konuş, ya sus, uzak dur kötülükten!
Ne derlerse desinler, vazgeçme iyilikten!

Dinde direk
Namaz dinde direktir, kulluk için gerektir,
Vücutta sanki baştır, hem gönül, hem yürektir.

Namaza mani olan iş
Namaza mani işin, faydası, hayrı olmaz,
Mümin vaktinde kılar, asla kazaya koymaz.

Namaz
Araç değil amaçtır, İslam’ın binasıdır,
Gözümüzün nurudur, kalblerin cilasıdır.

Namaz önemlidir
Namaza önem verip doğru dürüst kılmalı,
Yalan yanlış kılmaktan utanıp sıkılmalı

Dua kabul olmaz
Kişi, namaz kılmazsa, kabul olmaz duası,
Yaptığı iyi işler, silmez kalbdeki pası.

İlahi rıza
Doğru kılınan namaz, kişiyi dine bağlar,
Kötülükten men eder, Hak rızasını sağlar.

En efdal amel
Namazı doğru kılmak, çok büyük sevap olur,
Münker ve Nekir için gerekli cevap olur.

Gafletle namaz kılmak
Kim ki kötülüklerden olamamışsa selâmet,
Bu, namazı gafletle kıldığına alâmet.

İhlâs ve namaz
İhlâsla namaz kılan, kavuşur çok nimete,
Sıkıntıya uğramaz, uçup gider Cennete.

Namaz ve Cemaat
Namaz kılan gösterir, Mevlâ’ya itaati!
Faziletini bilen, kaçırmaz cemaati!

Sonsuz mutluluk
Kurtuluş kolaylaşır, secdeye değse başlar,
Çünkü sonsuz mutluluk, ancak namazla başlar.

Yarına bırakma
Bahane etme yılın kışını ve yazını!
Hemen kıl namazını, kabre sakla nazını!
Hep “Yarın kılacağım” diye ihmal edenin,
Daha dün kılmış idik, cenaze namazını.

Danışmak
İstişare sünnettir, danışan dağı aşar,
Danışmadan iş yapan, düz yolda bile şaşar.

Kılavuzu karga ise
Sapık şeyh çoğaldıkça, zil takıp oynar şeytan,
Kurtulamaz çöplükten, rehberi karga olan.

Gözden ırak olan
Sevgi yakınlık ister, kaçan mahrum kalırmış,
Gözlerden ırak olan, gönülden de olurmuş.

Bir bilene sormalı
Niye sıkıntılısın, sendeki bu çile ne?
İnsan bin bilse bile, sormalı bir bilene!

Soran bulur
Bilmemek ayıp değil, sormamak ayıp olur,
Ehline soran kişi, hakiki yolu bulur.

Sohbetin önemi
Şüphesiz bir nefes sıhhat gibi devlet olmaz,
Sağlıkla birlikte, sohbet gibi nimet olmaz.

Gönül işi
Eğer gönlü şeyhi için çarparsa,
Fizan’da da olsa, hep yanındadır,
Eğer gözü gönlü başkasındaysa,
Yanında da olsa, çok uzaktadır.

Sevilen güzeldir
Kimin bir güzele gönlü düşmüşse,
Rahatı bozulur, başkası gelse,
(Al, yüz lale) dense, âşık bülbüle,
Hiçbirini değişmez asla bir güle.

Gururlanma
Boş şeyle gururlanma, deme var mı ben gibi!
Tersten bir rüzgâr eser, savurur harman gibi.

Güç iş
Kıyamet yaklaştıkça, güçleşir uymak dine,
Ateş almaya benzer, elimizin içine.

Eken biçecek
Ecel şerbetini herkes içecek,
Eden bulacaktır, eken biçecek.

Öleceksin
Nasıl yaşarsan yaşa, mezara gideceksin,
İstediğini topla, bir gün terk edeceksin.

Eken biçer
Dünya tarladır eken biçecek âhirette,
Ekmeden mahsul ummak ahmaklıktır elbette.

Herkes ektiğini biçer
Bugün ne ekmişsen, yarın onu biçersin,
Bugün nasıl yaşarsan, yarın öyle göçersin.

Ölüm
Ne kadar çok yaşansa, ölüm gelir muhakkak,
Eceli gelen gider, vaki olur emr-i Hak.

Ölmeden önce ölmek
Kaçınmak mümkün değil, ecel gelince ölmek,
Ne büyük saadettir, ölmeden önce ölmek.

Ölüm pusuda
Bilinmez ölüm seni bekliyor nerelerde,
O hâlde onu bekle her zaman ve her yerde.

Ayrılık günü gelir
Tomurcuk gül de solar, bir gün düşer dalından,
Kim var ki ayrılmayan, sevdiğinden, malından?.

Ölüm var
Bu dünyanın sonu boş, cilvesi gelmesin hoş!
Ecel bir gün yakalar, istersen çok hızlı koş!

Yarın gelecek mi?
Dün öldü bugünse, can çekişmede,
Yarın yeni bir gün doğmaz belki de.

Üç şey
Cehennem ateşinden, olmak isteyen halâs,
Şu üç şeye yapışsın: İlim, amel ve ihlâs.

Sözüm çok sana
Az söyledim, çekindim kalbini kırmamaya,
Yoksa söylenecek söz, elbette çoktur sana.

Mahrum kalan
Nimete kavuşana, sonsuz âfiyet olsun!
Nimetten mahrum kalan, suçu kendinde bulsun!

Hakk’a teslimiyet
Kahhar'ın korkusundan, kim ağız açabilir?
Her yer Onun mülküdür, nereye kaçabilir?

Şükür
Vücutta her zerre, gelse de dile,
Şükrün çok azını yapamaz bile.

Siperlenmek
Düşmana saldırılmaz, öyle her an, her yerde,
Gizlenmek, siperlenmek lazım olur bazen de.

Saadet
Her işin ihlâs olsun, serde oldukça canın,
Elbette saadeti budur iki cihanın.

Çocukken
Çocukken öğrenmeli en güzel hareketi,
Baharından bilinir senenin bereketi.

Mazlumun duası
Her tarafı sarsa da, zâlimlerin belası,
Hepsini yere serer, bir mazlumun duası.

Sebebe yapışmak
Sebeplere yapışan, elbette kalmaz naçar,
Güvenirse Allah’a, ona çok kapı açar.

Müminin miracı
Doğru kılınan namaz, ebediyet tacıdır,
Yerin göğün nurudur, müminin miracıdır.

Küfür İman
Dini doğru öğrenmek lazımdır her insana,
Küfür bırakılmazsa, kavuşulmaz imana.

İlmihal ve namaz
İlmihali okuyup dinimizi bilelim,
Namazı doğru kılıp, kalbden pası silelim.

Haddini bilmek
Hak aşkıyla sulanan bahçenin gülü solmaz,
Haddini bilmek gibi, ilim ve irfan olmaz.

Cehalet ve ilim
Her türlü iyiliğin düşmanı cehalettir,
İlimden uzak kalmak, ne büyük felakettir.

Hasret
Dostlardan ayrılalı, kalbim kan ağlıyor,
Bu hasretlik ateşi, ciğerimi dağlıyor.

Tevekkül
Tevekkül sahibinin yardımcısı Hak olur,
Yardımcısı Hak olan, nasıl olsa kurtulur.

Gel
Hasta ruha can veren, etkili bakışa gel!
Kıymetli silsileye götüren akışa gel!

Haktan ayrılmamalı
İbadetleri yapmak, seni usandırmasın,
Doğrudan ayrılma ki, Mevla utandırmasın!

Fırsatı kaçırma
Ehl-i sünneti öğren, boş yere inat etme!
Bid’atlere dalıp da, ömrünü berbat etme!

Düşmanı güldürme
Hâline şeytan güler, görünce bu gafleti,
Dininden taviz verme, güldürme o laneti!

Hüner
İnsanoğlu bir fener, âkıbet bir gün söner,
Harap olmuş bir kalbi, tamir etmektir hüner.

İlim
İlim yoksa din çıkar, milletin arasından,
Kurtulmalı cehalet denen yüz karasından.

Gaflet
Cehennem azabına, hangi yiğit dayanır?
Gaflet içinde yatan, nasıl kolay uyanır?

Ruh
İnsan denilen varlık, el, kol, ayak, baş değil,
İnsan ruha denilir, burun, kulak, kaş değil

Evliyaya bakış
Hep zahirine bakar cansız ahmak serseri,
Evliya candır, canlı, cana olur müşteri.

Yağmur gibi belâ
Dertlere mâruz kalır, enbiya ve evliya,
Nisan yağmuru gibi, onlara yağar belâ.

Sevmekten maksat
Onu sevmekten maksat, sıkıntıyı tatmaktır,
Gayrıdan gelen tadı, düşünmeden atmaktır.

Sebebe yapış
Hakk’a bırak işini, sebebe yapış yeter!
Peki diyen herkese, bu söz olmalı rehber!

Asıl marifet
Ehli hüner mihneti, kendisine zevk eder,
Bilir neşe ve keder, bazen gelir ve gider.

Mezar
Gitti gençlik, fayda yok, etse de hep âh-u zar,
Yaşı yetmişi geçen Hoca’yı bekler mezar.

Hak yoldan sapma
Dininden taviz verme, paraya pula tapma!
Bid’at ehline uyup, Ehl-i sünnet’ten sapma!

Dünya
Şu yalancı dünyada, kimse sonsuz kalamaz,
Parası çok olsa da, asla murat alamaz.

Malın hesabı
Dünyayı toplamakla, insan niçin yorulur?
Mirasçılar yer içer, hesap ondan sorulur.

Ayrılık
Yıllarca ayrı kalsan, seni her an anarım,
Hasretlik ateşiyle gece gündüz yanarım.

Kader keder
Vatandan uzaktayım, gurbetteymiş kaderim,
Hasretlik uzadıkça, çoğalıyor kederim.

Kimsesizler kimsesi
Herkesin var bir kesi, bu bî-kesin yok kimsesi,
Bu kesin, sen ol kesi, ey kimsesizler kimsesi.

Kes: Kişi, adam, sahip
Bî-kes: Kimsesiz

Evliyanın sohbeti
Erenlerin sohbeti, öyle kolay bulunmaz,
Sohbete kavuşanlar, feyizden mahrum kalmaz.

Akıllı ve ahmak
Akıllı mallarını, yok etmez, hayra verir,
Ahmak ele bırakır, düşmanı sevindirir.

Nasipsiz kimse
Elverişli değilse, iyiliğe bir kimse,
İstifade edemez, Peygamberi de görse.

Niçin
Kâmil mürşidin yoksa, niçin talep etmezsin?
Varsa, onun yolundan niye sen de gitmezsin?

Âlemlere rahmet
Rabbimizin mahbubu, Hazret-i Muhammed’dir,
Cismi pak, ismi Ahmed, âlemlere rahmettir.

Virân olur
Kanma fâni dünyaya, gün gelir virân olur,
Bu sürdüğün demlerin, hepsi de yalan olur.

Mevlâ’nın yardımı
Mevlâ yardım ederse, herkes sana yol verir,
Yoktan sebep yaratır, ihsan eder, bol verir.

Boş gelmeli
Boş geldik evimizden, hiçbir şey getirmedik,
Ne duymuşsak hepsini hocamızdan öğrendik.

Bulunmaz hazine
Âlimin her kelâmı, bulunmaz hazinedir,
Bir sohbeti, yıllarca bitmez kütüphanedir.

İmanlı olmak
Nil Nehri, Kıptîlere görünürdü kan gibi,
Saf su gördü Hazret-i Musa ile ümmeti.

Terazi
Adalet terazisi, bir gün kurulacaktır,
Burada yapılanlar, tek tek sorulacaktır.

Adam sen de
Haram helâl demeyip, bulduğunu yiyenler,
Yarın azap çekecek, adam sen de diyenler.

Esrarlı kuş
Bu kuşu herkes bilmez, zordur kavuşmak ona,
Kaf dağında dolaşır, Anka ile yan yana.

Danışmak
Salihlere danışan, doğru olanı bulur,
Kerimlerle olan iş, elbette kolay olur.

Âşık gizlenemez
Derindir aşk denizi, görünmez asla dibi,
Ama âşığın sesi, duyulur davul gibi.

Aşk olmasaydı
Eğer aşk olmasaydı, sevgiyi ne yayardı?
Şiiri, ilahiyi, kim okur, kim duyardı?

Bahane
Deme (Ben henüz gencim, işim gücüm şahane!)
Ölüm gelince olur, baş ağrısı bahane.

Dinin direği
(Namaz karın doyurmaz) diyen ahmak çok olur,
Hâlbuki namaz yoksa, iman gider, yok olur.

Zehirdir
Rabbi anmaktan başka, güzel olan ne varsa,
Hepsi cana zehirdir, hattâ şeker de olsa.

Tedbir ve takdir
Emre uyup tedbir al, takdir nedir bilinmez,
Bil ki Hakk’ın takdiri, tedbirle de değişmez.

Hedef bellidir
Ehl-i sünnetin yolu, tarif edildi sana,
Hedef bellidir, dönme, o yana ve bu yana.

Gözyaşı
Neler yapmaz gözyaşı ile edilen dua,
Binlerce top ve tüfek, onu yapamaz asla.

Sözüm çoktur
Yeterince bildirdim, fazla şey sorma bana!
Belki de incinirsin, yoksa sözüm çok sana.

Sohbet
Halk sanır ki, nimet olmaz devlet gibi,
Gerçek şu ki, devlet olmaz sohbet gibi.

Aşkın ateşi
Sönmez aşkın ateşi, gönülden gönle akar,
Mâşuktan başkasını, ne varsa hemen yakar.

İki şeyin hasreti
Hasrette iki şeyin, bulunmaz asla eşi,
Biri giden gençliktir, diğeri din kardeşi.

Belki faydalanırsın
Dinimizin esası, anlatılıyor sana,
Belki faydalanırsın, ya çarpar kulağına.

İşin özü
Nakille bildirdiler, bize işin özünü,
Yabana atmamalı, büyüklerin sözünü.

Güzellik
Ne de olsa bulunur, bir güzellik çirkinde,
İnci gibi görünür, beyaz dişler zencide.

Kıymetini bilmek
Ehl-i sünnet yolunu, aynen naklettik size,
Kıymetini bilenler, çok dua etsin bize.

Nazı bırakmalı
Hak yola baş koyanın, harika olsa da pek,
Nazlanmayı bırakıp, hep naz çekmesi gerek.

Dost
Garip olan yayadır, zengin olan atlıdır,
Dosttan konuşmak ise, zenginlikten tatlıdır.

Tükenmez sözüm
Lafı çok uzatmadım, anlarsın iki gözüm,
Kalbin kolay kırılır, yoksa tükenmez sözüm.

İş budur
Hâlis ibadet yoksa, kurtuluş ümidi güçtür,
İşte esas iş budur, bundan başkası hiçtir.

Beşer şaşar
İnsan beşer, durmaz şaşar,
Eder hata, üçer beşer,
Asfalt yolda yürür iken,
Ayak sürçer, yere düşer!

Usanma
(Ben çok yaşarım) deme, eceli uzak sanma!
Kötülükten uzak dur, iyilikten usanma!

Gençlik
İyi tohum ekmeli, bugün gençlik çağında,
Ne ekmişsek biçeriz, yarın Cennet bağında.

İki kimse
İki kimse vardır ki, ölümü hatırlamaz:
Biri hep haram işler, öteki namaz kılmaz.

Bir gün
Unutma bir gün gelir, tutmaz olur bu eller,
Elbette söyleyemez, Allah demeyen diller!

Tevbe
Elbette kurtulacak, tevbeyle ölen kişi,
Müjdelere kavuşur, günahsız gelen kişi.

Öfke
Hem (Keskin sirke, küpe zarar verir) diyorsun,
Buna rağmen kızıyor, küplere biniyorsun.

Allah için
Yapılan ve sevilen, Allah içinse eğer,
Sıkıntı çekilse de, bunlar her şeye değer.

Aklı yoktur
(Görülmeyen şey yoktur) diyenin yoktur aklı,
(Aklı olsa görülür) diyen değil mi haklı?

Naz çekmek gerek
Nazlı biri olsa da, aşka tutulan kişi,
Her zaman hep naz çekmek olmalı onun işi.

Feryat
Âşıkların feryadı, bilene mânidardır,
Dikkat et sözlerinde, ibretli çok şey vardır.

Dostun ayrılığı
Dostların ayrılığı, çok gelir, sürse de az,
Gözde bir kıl olursa, insan rahat olamaz.

Kötülük ve iyilik
Kötülüğe kötülük, her kişinin kârıdır,
Kötülüğe iyilik, er kişinin kârıdır.

Akla güvenme
Aklına güvenenin, ayağı tahtadandır,
Kim der, tahta ayağa, demir gibi sağlamdır.

İhlâs
Makbul ibadet için, ihlâslı olmak gerek,
Dikilse de yeşermez, içi boş bir çekirdek.

Zordur
Ona kavuşmak zordur, denizde ve karada,
Çok derin uçurumlar, sarp dağlar var arada.

Hizmet aşkı
Ne mutlu, hizmet aşkı, her tarafı sarıyor,
Kalb, onu düşünüyor, gözler onu arıyor.

Hizmet için
O, ne iyi bir dil ki, hep hizmeti anıyor,
Ne talihli bir kalb ki, hizmet için yanıyor.

Çileli yol
Rahatlığı arama, bu bir çile yoludur,
Teçhizatsız gidilmez, yollar çok korkuludur.

Âşık
Âşık, yaya olsa da, o, her zaman atlıdır,
Yolda belde sürünmez, uçar hep kanatlıdır.

Sohbet
Gönül ne çay ister, ne kahvehane,
Gönül sohbet ister, kahve bahane.

Ölümü unutur
Şu iki gâfil kimse, ölümü hatırlamaz:
Biri haramdan kaçmaz, biri de namaz kılmaz.

Diploma
Diplomaya güvenir, kendini âlim sanır,
Böyle kimse şeytana, gayet kolay aldanır.

Cepsiz kefen
Zengin olsa ne yazar, sonu bir cepsiz kefen,
Deli değil de nedir, varlığıyla övünen?

Kurban bayramı
Gönüllere neşe dolsun,
Bayramınız mübarek olsun,
Kesilen kurbanlarımız,
Sıratta bir binek olsun!

Şans bu
Rast giderse işin,
Taşa geçer dişin.
Ters giderse işin,
Muhallebi yerken,
Parçalanır dişin.

Batı medeniymiş
Eğer medeni olmak, açmak ise bedeni,
Demek ki şu hayvanlar, Batı’dan da medeni.

Diploma
Diplomaya güvenir, kendini âlim sanır,
Böyle kimse şeytana, gayet kolay aldanır.

Tabut ve yakut
Tahtadan yapılsa da, tüyler ürpertir tabut,
Taş cinsinden olsa da, ziynettir kızıl yakut.

Nemelazımcılık
Şu nemelazımcılık, bizi yiyip bitirir,
En güzel hasletleri, birer birer götürür.

Herkes ektiğini biçer
Anneden geçilir de, sevilenden geçilmez,
Kötülük ekilirse, elbet hayır biçilmez.

Allah dostunu seven
Kişi sevdikleriyle beraber olacaktır,
Allah dostunu seven, elbet kurtulacaktır.

Âhirete hazırlık
Tarlaya arpa eken, nasıl buğday biçer ki?
Ömrü imansız geçen, nasıl mümin göçer ki?

Bir tut
Mecnun’u hor görme, Leyla ile bir tut!
Hikmet damlasını, derya ile bir tut!
İlmi ile âmil değilse bir âlim,
Onu bülbül sanma, karga ile bir tut!

Sen nesin?
Deliysen doktora git! Ölüysen mezara gir!
Müslümansan tevbe et, temizlensin bütün kir!

Zakir ve hakir
Şükreden şâkir olur, zikreden zâkir olur,
Allah’ı tanımayan zelil ve hakir olur.

Gözyaşı
Mümine has gözyaşı, ilahi bir rahmettir,
Hak’tan salih kuluna ihsandır, merhamettir.

Ağlamak
Dünya için ağlamak, aşağılık, zillettir,
Acayiplikten öte, katmerli cehalettir.

Dünya
Dünya peşinde koşmak, acı bir nedâmettir,
Basiret ehli için, apaçık dalâlettir.

Herkes ektiğini biçer
Nasıl yaşarsan yaşa, elbet bir gün göçersin,
Ettiğini bulursun, ektiğini biçersin!

İslam gelince
İslamiyet gelince, değişti nice insan,
İmanla şereflendi yıllarca puta tapan.

Marifet ehli
Mürşid-i kâmil zatlar, firâsetle bakarlar,
Zulmeti aydınlatır, kalbe ışık yakarlar.

İhlaslı ol
Bütün ibadetleri ihlâs ile edâ et
Allah rızâsı için, neyin varsa fedâ et

Niye bugün değil
Yarın iyi bir tevbe edeceğim diyorsun,
Bugünü yarınlara niçin erteliyorsun?

Adamsız elbise
Şu garibin sesi yok, yeni elbisesi yok,
Bazı elbiseler var, içinde kimsesi yok.

Malını bırakacaksın
Nasıl yaşarsan yaşa, mezara gideceksin,
Biriktirdiğin malı, bir gün terk edeceksin.

Dinde ölçümüz
Meal, hadis okuyan, dini doğru bilemez,
İlmihâl okumayan, doğruyu öğrenemez.

Dine uymak zorlaşır
Kıyamet yaklaştıkça, güçleşir uymak dine,
Ateş almaya benzer avuçların içine.

Bilgi sizsiniz
Yoksa ilmihâliniz, gayet bilgisizsiniz,
İlmihâliniz varsa, artık bilgi sizsiniz.

Değer sizsiniz
İmansızsanız eğer, elbet değersizsiniz,
İmana kavuşunca, artık değer sizsiniz.

Akılsız başın cezası
Cahil; kızıp oğluna, kızına dayak çeker,
Akılsız olan başın cezasın ayak çeker.

Araba devrilince
Araba devrilince, yol gösteren çok olur,
Yardım istediğin an, hepsi birden yok olur.

Gül için figan
Bülbülün figanı var,
Gülle halvet anı var,
Canansız can aşksızdır,
Her canın cananı var.

Mazlumun gözyaşları
Aldatmasın şatonun, renkli mermer taşları,
Kralı suda boğar, mazlumun gözyaşları.

Tefekkür
Çekirdek içinde orman gizlidir,
Zehirler içinde derman gizlidir,
Bunları ibretle tefekkür gerek,
Tahıl tanesinde harman gizlidir.

Neye yarar
Altının yanında pul neye yarar?
Hakkı tanımayan kul neye yarar?
Doğru diye herkes bir yola girmiş,
Cennete çıkmayan yol neye yarar?

Bülbülün derdi
Dikenle gül dost olmuş,
Bülbülün gözü dolmuş,
Göğe çıkmış feryadı,
Çekip saçını yolmuş.

Biri demiş: Hey bülbül!
Al sana lale, sümbül!
Bülbül ah çekip der ki:
İstemem, ille de gül.

Yıllar geçiyor
Yaşadığın sürece, gelir geçer her sene,
Ömrü boşa harcama, kıymetini bilsene!

Ölüm korkusu
Kim Allah’tan korkarsa, ölüm ona yâr olur,
(Dirilmek yok) diyorsa, kabri ona dar olur.

İhlâsla kılınan namaz
İlimle ve ihlâsla, kılınırsa bir namaz,
İşe engel çıkarmaz, onu yolda bırakmaz.

Can verme telaşı
Veren de, alan da O, ne var ki acınacak?
Telaşını gören de, bu can senin sanacak.

Kurtuluş fırkası
Doğru iman edenin yardımcısı Hak olur.
Yalnız necat fırkası Ehl-i sünnet kurtulur.

Aşûre günü oruç
Üzerinden gafleti, hemen atmalı mümin,
Aşûre'de iki gün, oruç tutmalı mümin.

Sızdıran kap
Kibirliyse bir kişi, her şeye hemen kızar,
Bir kapta ne var ise, dış yüzüne o sızar.

Nefs kendine taptırır
Nefis her kötülüğü yaptırmaya çalışır,
Kibirlenir, kendine taptırmaya çalışır.

Eken biçer
İyi, güzel tohum ek, hayatın her çağında!
Ektiğini biçersin, yarın Cennet bağında.

Şu iki kişi
Şu ikisi ölümü asla hatırlayamaz,
Biri, hep haram işler, biri de, namaz kılmaz!

Tevbe eyle
Canın bedende iken, tevbe eyle Allah'a!
Bırak o günahları, hiç işleme bir daha!

Mümine miraç
Namaz dertlere deva, mahşer günü başa taç,
Doğru kılınır ise, mümine olur miraç.

Allah için uyku
Allah için değilse, uykusuz kalmak boştur,
Eğer onun içinse, uyumamız da hoştur.

Kalbdeki taşı erit
Namaz imanın başı, akıt gözünden yaşı,
Doğru namaz kılarak, erit kalbdeki taşı!

İman dolu gönül
Ne mutlu o kişiye, okuduğu Kur’an ola!
Ezanı işitince, gönlü imanla dola!

Müminin miracı namaz

Namaz dinde direktir, saadetin tacıdır,
Doğru kılınan namaz, müminin miracıdır.

Ruh ve beden sağlığı
Ruhun sağlığı için, az günah işlemeli,
Beden sağlığı için de az yiyip içmeli.

Çalışarak dua
Önce çalışmak, sonra dua dinin esası,
Kabûle şâyân olur, çalışanın duası.

Usanma
Uzun yıllar yaşarım, sonsuz kalırım sanma!
İyilikten, ibadetten, sakın bıkıp usanma!

Allah de
Öyle bir gün gelir ki, tutmaz olur bu eller,
Şehadet söyleyemez, Allah demeyen diller!

İntihar
İntihar çare değil, kurtuluş yok ölünce,
Gerçeği öğrenirsin, mezarına girince.

Berat gecesi
Nice rahmet kapısı, bu gecede açılır,
Müminlerin üstüne, çok nimetler saçılır!

Dikensiz gül
(Dikensiz gül olmaz) derler,
Diken, güle vermez değer,
Kıymeti olmaz dikenin,
Yanında gül yoksa eğer.

Kader
Kader, beyaz kâğıda yazılan beyaz yazı,
Görmemiz mümkün değil, silemeyiz beyazı.

Sohbet
Halk indinde, devlet gibi nimet yoktur,
Bilmezler ki, sohbet gibi nimet yoktur.

Kurban kes
Eğer, gücün yeterse, Allah için kurban kes!
Sırattan tez geçirir, aldırır rahat nefes.

Ölürken gülümser
Dünya zevkleri geçer, kalmaz birinden eser,
Müjde ona, ölürken, Azrail’e gülümser.

Aşûre günü
Aşûre günü oruç, bir seneye bedeldir,
Diğer ibadetler de, çok kıymetli ameldir.

Salih amel
İbadet için çalış, bırak uzun emeli!
Rabbimiz zayi etmez, hâlis olan ameli!

Beynamaz
(Yarın kılarım) derdi, zamanın beynamazı,
Yarın derken, kılındı, dün cenaze namazı.

Kötü arkadaş
Yılan, akrep sokarsa, belki de candan eder,
Ama kötü arkadaş, dinden, imandan eder.

Danışmayan
Danışmadan iş yapan, bir gün işinden olur,
Kimi ailesinden, kimi eşinden olur.

Resulullah'ın miracı
Işık hızı yetişmez, benzeri yok cihanda,
Bilinmeyen yerlere gidip geldi bir anda.

Nankörün fendi
Nankör kimselerin, bilemezsin fendini,
Bir iyilik etmişsen, koru ondan kendini!

Rahat ve servet
Rahat getirmez sıhhat, servet ettirmez rahat,
Rahatla artar illet, servetle artar gaflet.

Kazdığı kuyuya düşer
Kim başkası için, kazarsa kuyu,
Önce kendi düşer, hem yüzün koyu.

Hâlık bilir
İyilik et göle at, toplasın onu balık!
Bunu bilmezse balık, şüphesiz bilir Hâlık.

Büyüğü küçük görme
Büyüklük insanlara, Hak'tan birer atâdır,
Büyüğü küçük görmek, çok büyük bir hatadır.

Kelimeler:
Atâ:
 Hediye

Besle kargayı
Acırsan hâine, evini soyar,
Beslersen kargayı, gözünü oyar.

Hâine iyilik etmek
Hâine güvenilmez, tut, atalar sözünü!
Kim beslerse kargayı, oyar kendi gözünü.

İstişare etmeyen
Rotasını kaybeder, sayısız hata işler,
Sonunda pişman olur, gider demiri dişler.

Ömür bir gündür
Ömrümüz üç gündür, dün geçti, yarın meçhuldür,
Demek ömür bir gündür, o da işte bugündür.

Dikensiz gül bulunmaz
Dikenleri var diye, güle yan bakmamalı,
Dikensiz gül bulunmaz, boşa can yakmamalı.

Kurban bayramı
Kurban ister bir koç, bir inek olsun!
Kesilsin Sıratta, bir binek olsun!
Zengin fakir herkes sevinsin artık,
Kurban bayramınız mübarek olsun!

Eken biçer
Bugün ektiklerini, yarın elbet biçersin,
Yaşayışın nasılsa, aynen öyle göçersin.

Gülü seven
Kim gülü severse, dikenine katlanır,
Yaya olsa da uçar, binek bulur atlanır.

Haramdan kaç
(Ne oldum) demeyesin, (Sonum ne olacak?) de!
Haramdan kaç, helâl ye, göze inmeden perde!

Devasız dert olmaz
Kalleş olan mert olmaz, devası yok dert olmaz,
Kim derdini söylemez, elbet derman bulamaz.

Ölü kalbe ilaç
Karanlığa ışık saç, hakka uy, bâtıldan kaç!
Ehl-i sünnetin yolu, bid’ate olur ilâç.

Herkes kınıyor
Can evinden vuruldu, gözyaşı pınar oldu,
Rezaletler bitmiyor, dost düşman kınar oldu.

Âlimle kendini bir tutma
Âlimlik kolay değil, bu gerçeği unutma!
O büyük âlimlerle sen kendini bir tutma!

Ömrü boşa geçirme
Kişi ilim öğrensin, eğer aklı var ise,
Çok yazık olur elbet, ömrü boşa geçerse.

Müdara
Her yerde fitne fesat, olunca âşikâre,
O zaman müdaradan başka bulunmaz çâre.

Kul azmadıkça
Kula bela gelmez, Hak, yazmadıkça,
Hak, bela göndermez, kul azmadıkça.

İşe bak
Kadının dinine bak, göz ve kaşını sorma!
Kişinin işine bak, ırkını, yaşını sorma!

Gafletle uyuma
Uykuyu biraz azalt, boşa geçmesin zaman!
Yarın çok pişman olur, yatıp gaflete dalan.

Nefse uymayı bırak
Nefse uymayı bırak! Ecel döküyor yaprak,
Malın mezara gitmez, bedenin olur toprak.

Sabrın sonu selamet
Bu can sana emanet, etme ona hıyanet!
Sıkıntıya göğüs ger, sabrın sonu selamet.

Bir düşman
Şerrin azı da çoktur, hayrın sınırı yoktur,
Bin dostun olsa da az, bir düşman ise çoktur.

Nemelazımcılık
Şu nemelazımcılık, bizi yiyip bitirir,
En güzel hasletleri, heder edip götürür.

Kötülük eken
Serden geçilir de, yâr’den geçilmez.
Şer ekilmiş ise, hayır biçilmez.

Sevenle beraber
Kişi sevdiğiyle beraber olur,
Hak dostunu seven, elbet kurtulur.

Beterin beteri
Bu hâline de şükret, beterin beteri var,
Hiçbir şey kötü değil, imansız ölmek kadar.

Âşık ölür
Mâşukun sevgisiyle âşıklar örtülüdür,
Mâşuk olanlar yaşar, âşık olan ölüdür.

Kitap
Kitap, altın kafesse, ilim içinde kuştur,
Kafesi alan kimse, kuşa sahip olmuştur.

İlmihâl
Tam İlmihal’i oku, kalbin nur ile dolsun!
Ömrü ilimle doku, hedefin belli olsun!

Çete
Tahrikleri bitmiyor, halkımızı bölen var,
Çete kurmuş hainler, öldüren var, ölen var.

Feyiz akar
Evliyanın kalbinden, alana feyiz akar,
Dünya sevgisini kökünden söküp atar.

Çöplükte
Atalar der, erken kalkan yol alır,
Horoz ölür, gözü çöplükte kalır.

Peynir gemisi
Alçakta duranı duman bürümez,
Peynir gemileri, lafla yürümez.

Sevene
Aba da bir, yaba da bir giyene,
Güzel de bir, çirkin de bir sevene.

Sevilen güzeldir
Kimine uzun dersin, kimine ise bodur,
Gönlün kimi severse, aslında güzel odur.

Aslına çeker
Katran kaynamakla, olur mu şeker?
Aslı bozuk olan, aslına çeker.

Dine uymak
Önce, imanı düzelt, emri, yasağı gözet!
İslam’a uymayanın, sonu olur felaket.

Ekmeden biçilmez
Herkes iyi bilir ki, kim ekerse o biçer,
Ekmeden ürün uman, havasın alır geçer.

Sükût et
İlmin varsa konuş da, âlim diye ansınlar,
İlmin yoksa sükût et, seni adam sansınlar.

Doğruluktan ayrılma
Yalancının başına, devlet kuşu konar mı?
Doğruluktan ayrılma, hile yapan onar mı?

Rabbimiz kavuştur
Hasretle, iştiyakla, dostumuza gideriz,
“Rabbimiz kavuştur” diye, dua ederiz.

Çalışmak
Fatih'ten ve Yavuz’dan bize kaldı bu vatan,
Hak katında bir midir, çalışanla boş yatan?

Hayat
Bu hayat bazen tatlı, bazen de çok acıdır,
Bazısı lanet eder, bazısı duacıdır.

Mutlu olmak
İnsanları mutlu kılan, hak olan inancıdır,
Kötü yönleri görmek çekilmez bir sancıdır.

Nefse muhalefet
Kavuşmak istiyorsan, yarın büyük sevince,
Muhalefet edesin, nefsine gündüz gece!

Moda ve zillet
Şu sosyete kapıldı, moda denen illete,
Maymunca taklit etti, düştü koyu zillete.

Edepli ol
Asaletinle yaşa, hep edebini takın!
Çirkeflere taş atma, modaya uyma sakın!

Miraç Gecesi
Namaz Miraç Gecesi, Rabbimize arz oldu,
Beş vakit kılınması, müminlere farz oldu.

İman
Doğru olan bir iman, kulun en büyük bahtı,
İnanan sultan olur, ne yapsın tacı tahtı?

Cahil masal der
Dinimiz çok yücedir, o kadar çok güzel ki,
Dinden habersiz cahil, (Bunlar masal) der belki.

Zayıflatma imanını
Tam İlmihal’den öğren helâli ve haramı!
Günahlardan uzak dur, zayıflatma imanı!

Öğüt almayan kulak
Önem vermezse kulak, duyup dinlediğine,
Akıtılsa yeridir, kurşunu deliğine.

Ramazan
Bütün azalarla orucunu tut!
Bu ayı fırsat bilip, rehaveti at!
Teravihi kılıp, şükrederek yat,
Mümine nimettir Ramazan ayı.

Gafletten sakın
Niye, imkânın varken, çürük tohum ekersin?
Gafletin cezasını, âhirette çekersin.

Huzuru bulmak zor
Etrafı kavururken, şu inkâr anaforu,
Günümüzün insanı, nasıl bulur huzuru?

İsyanı yer taşımaz
İbretle bakan görür, anlar çağın hâlinden,
Yer taşımaz isyanı, yarılır vebalinden.

Ölüm peşinde
Önünü göremezken, gözü hep uzaktadır,
Ölüm peşinde gezer, bir ayak tuzaktadır.

Son pişmanlık faydasız
Bâtıldan uzak durup, gerçeğe dayanmalı,
Son pişmanlık faydasız, ölmeden uyanmalı.

Dine hizmet
İslâm büyük bir nimet, sen de et dine hizmet!
Değerlendir vaktini, Hakk’a eyle ibadet!

Hakk’a teslim ol
Şükret yalvar Allah'a, gözünü yum günaha!
Hakk’a teslim olursan, kavuşursun felaha.

Hak yol
Hiç yok iken, var olduk, akıl fikirle dolduk,
Sayısız yol içinde, şükür Hak yolu bulduk.

İnkâr eden
Kul, ya Hak yolda yürür, ya da küfürde çürür,
İnkâr eden gününü, yarın mahşerde görür.

Eken biçer
Gün gelir herkes göçer, ecel şerbeti içer,
Kim neyi ekmiş ise, mahşerde onu biçer.

İbretle bakmayan göz
Bir göz ibretle bakmaz ve tefekküre dalmaz,
Bundan daha büyük, insana düşman olmaz.

Zulüm payidar olmaz
Zulüm payidar olmaz, o da söner nihayet,
Ev yıkanın hanesi yıkılır bir gün elbet…

Bitmeyen gaflet
Bu hâl ne vakte kadar, böyle devam edecek?
Uzun süren bu gaflet, nereye dek gidecek?

İslam’a uyan
İslam’a uysa kişi, hayırlı olur işi,
Bakışları netleşir, ayırır şeşi beşi.

Allah var
Gizli açık her şeyi bilen yüce Allah var,
İyilikte çok sevab, kötülükte günah var.

İhtiyaçlar bitmez
Ahmağın borcu bitmez, tükenmez ihtiyaçlar!
Bir borç daha bitmeden, diğeri hemen başlar.

Kötü kazanç
Kazancı pornodadır, dönüp duruyor çarkı,
Kadın ticaretinden, var mı bu işin farkı?

Edepsiz âlim olmaz
Edepli dine uyar, fâsık ve zâlim olmaz,
Çok ilim öğrense de, edepsiz âlim olmaz.

Kulluk eden sevilir
Hep iyilik edersen, iyi bilirler seni,
Hakk’a kulluk edersen, insanlar sever seni.

İslam’a uy
Bildiğin bilmediğin, her günaha tevbe et!
İslam’ın hükmüne uy, emri yasağı gözet!

Hesap var
Çıkmayı öğrenmeli, dünya denen kafesten!
Kul hesaba çekilir, aldığı her nefesten.

Gülü bülbül bilirmiş
Gonca gülün kadrini, ancak bülbül bilirmiş,
Senin sevgin ehline, âb-ı hayat gelirmiş.

Leyla’ya kavuşmak için
Mecnun’um diyen kimse, hep kan ağlasa bile,
Leyla’ya kavuşamaz, çölde çekmeden çile.

Baş denmez
Gözden akan her suya, merhametli yaş denmez,
Secdeye gitmiyorsa, öylesine baş denmez.

Mevla için
Delirsen Mecnun gibi, çöl aşsan Leyla için,
Boşa gider gayretin, değilse Mevla için.

Eli boş çevirmez
Boş çevirmez elini, (Yâ Rabbî lütfet) dersen,
Şânı yücedir, verir, ne kadar çok istersen.

İyiler gider
Ne hancı kalır, ne han, hepsi silinip gider,
İyi kötü her insan, tabuta binip gider.

Taş yüzük
Yüzük olacak bir taş, sert hâlini bırakır,
Kırılıp yontulmayı elbette göze alır.

İtiraz ve namaz
Felah isteyen herkes, bıraksın itirazı!
Tâdil-i erkân ile kılmalı her namazı.

Doğru kılınan namaz
Doğru kılınan namaz, gamlı gönlü şen eder,
Huzura kavuşturur, kötülükten men eder.

Dindeki gaye
Namaz dinde gayedir, İslam’ın binasıdır,
Müslümanın miracı, kalblerin cilasıdır.

Kötülük ve namaz
Bir kimse bulamazsa, kötülükten selâmet,
Namazını gafletle kıldığına alâmet.

En efdal amel
Namaz en efdal amel, edası çok sevaptır,
Münker ve Nekir için, verilecek cevaptır.

Namaza önem vermeli
Namaza önem verip, doğru dürüst kılalım,
Yalan yanlış kılmaktan, utanıp sıkılalım!

Beynamaz
Beynamazın imanı, zayıflar, sağlam kalmaz,
Kolayca küfre girer, farkında bile olmaz.

Namaz kılmamak
Beş vakti kılmayanın, kabul olmaz duası,
Yaptığı iyi işin, olmaz asla faydası.

Önce yapılan iş
Allah’ın her emrini öne almalı kişi,
Namazı kılıp sonra, yapmalı başka işi.

Dinin direği
Direksiz olan bina, ayakta sağlam kalmaz,
Namaz dinde direktir, namazsız İslam olmaz.

Vücuttaki baş gibi
Vücutta baş ne ise, aynıdır dinde namaz,
Başsız vücut olmazsa, namazsız İslam olmaz.

Başsız insan
Başsız beden yürüse, korku kaplar insanı,
Başsız görür evliya, hiç namaz kılmayanı.

Gönülsüz yapma
Gönülsüz namaz kılan gâfil bir kişi olma!
Yarın mahşer gününde, saçını tutup yolma!

Müslümana hizmet
Din kardeşine hizmet, olur makbul ibadet,
Müslümanı üzmekse, olur büyük felaket.

Sebebe yapışmak
Sebeplerine yapış, tevekkülü bırakma!
Nasipse o iş olur, boşa kafana takma!

En büyük hazine
Farz-ı ayn ilimden bir şey öğrensen eğer,
Dünyanın hazinesi etmez bu kadar değer.

Tedbir takdiri değiştirmez
Tedbir alıp koşsa da, takdirine yetişmez,
Takdir yerini bulur, tedbirle iş değişmez.

Salihlerle ol
Evliya ganimettir, gidip onlarla otur!
Sevip oturan köle, kalkınca sultan olur.

Kendi düşen ağlamaz
Dünya malının hırsı, bir menfaat sağlamaz,
Hırs, ayağı kaydırır, kendi düşen ağlamaz.

Öncelikli iş
İşi öne alıp da, namazını aksatma!
Namaza öncelik ver, dini dünyaya satma!

İsteyene verir
İsteyene Rabbimiz, rahmet kapısı açar,
Hazineleri boldur, üstüne nimet saçar.

Hâlsiz adam
Çok hâlsiz olsak da, gel denirse koşmalı,
Kavuşabilmek için, karlı dağlar aşmalı.

Çay olmasa ne çıkar
Sohbetin demli çayı, hep burnumuzda kokar,
Hocamız gelmiş ise, çay olmasa ne çıkar?

Güneş doğmaz
İşlerin ters giderse, gurbet çıkar önüne,
Her yer karanlık olur, güneş doğmaz gününe.

Kırılmak
Herkes bilir ki, her şey incelince kırılır,
İnsan ise, kabalık gösterince kırılır.

Mazlumun âhı
Mazlum olanın âhı, indirir tahttan şâhı,
Dağlardan ağır gelir, zulmedenin günâhı.

Etme bulma
Gücendirmezsen kimseyi,
Gücendiren olmaz seni,
Kötülemezsen kimseyi,
Kötüleyen olmaz seni.

İncelen kopar
Demirden olsa her şey, çok incelince kopar,
Zulüm bunun aksine, kalınlaşınca kopar.

Adam sansınlar
İlmin varsa açıkla, ilmine dayansınlar;
İlmin yoksa sükût et, seni adam sansınlar!

Yanına kalmaz
Hiç kimsenin ettiği, kalır mı yanına kâr!
Zâlimin zulmü varsa, mazlumun Allah'ı var.

Mazlumun âhı
Tahttan indirir şâhı, mazlum olanın âhı,
Zulümden uzak dur, ağır olur günâhı.

Az konuşmak
Çok gülmeyi bırakmak, kavuşturur heybete,
Fazla sözden sakınmak, kavuşturur hikmete.

Az yemek
Kim ki yemeği azaltır,
Lezzet alır ibadetten.
Kim de mizahı bırakır,
Eksik olmaz zarafetten.

Dost kusur bulmaz
Gerçek dost olan insan, dostuna bulmaz kusur!
Dost, dostunun yanında, bulur rahat ve huzur.

Sevgi yükü
Aklı ve ilmi olan, her yarayı kaşımaz,
Sevgi yükü ağırdır, her kalb onu taşımaz.

Son nefes
Karanlık kafestesin, bitmeyen hevestesin,
Gafletten uyan hemen, belki son nefestesin.

Bitmeyen yorum
Kin ve nefret saçıyor, vahimdir durumları,
Laf yarışı yaparlar, hiç bitmez yorumları.

Sinsice saldırıyorlar
Rezaletler diz boyu, ihanetle iç içe,
Değişik taktiklerle, saldırırlar sinsice.

Göbek bağlamış
Rahatsızlık çoğaldı, derdimiz öbek öbek,
Kilodan geçilmiyor, göbek üstüne göbek.

Ateşin külü
İhtiyarlar perişan, üzüntülü gönüller,
Gençler ateş püskürür, saçılır göğe küller.

Dine hizmet
Dine hizmet gerekir, Hakk’ı dost bilenlere,
Ebedî azap vardır, imansız ölenlere.

İmanı korumak
Vakit, altın nakittir, israf etme zamanı!
Küfre girmekten korkup, korumalı imanı!

İlâhî şamar
Yırtılmışsa toplumun o hayâ damarları,
Doğal olay sanırlar, ilâhî şamarları.

Günün ve dünün insanı
Kin, husumet, slogan, işte günün insanı,
Sevgi, saygı, kardeşlik, bu da dünün insanı.

Sarhoş narası
Uğultular eksilmez, sokak aralarından,
Gece rahat yatılmaz, sarhoş naralarından.

Kibirlenmek
Tepeden bakan kişi, yalnız tepeyi görür,
Bir şey sanır kendini, gözünü kibir bürür.

Gecesiz gün
Her şeyin bir sonu, her günün gecesi var.
Gecesi olmayan gün, kıyamet günü başlar.

Söz ele verir
Bir şeye esas olan, şekli değil, özüdür,
Kişiyi ele veren, gözü değil, sözüdür.

Kaderdeki olur
Kazanılmaz her zaman, topla, tüfekle zafer,
Elbet meydana gelir, ne ise hükm-ü kader!

Rehber
Tutabilirsen eğer, şu söz olmalı rehber:
Hakk’a bırak işini, sebebe yapış yeter!

Esas hüner
Üzüntü ile neşe, herkese gelir gider.
Esas hüner sahibi, sıkıntıyı zevk eder.

Büyük düşman
Hangi göz ki âleme, bakar da ibret almaz,
O gözden daha büyük başka bir düşman olmaz.

Hazinenin yolu
Hazinenin yolunu tarif ettik biz sana!
Kavuşmak istiyorsan, gitmelisin o yana!

Soluk ensede
Eceli uzak sanma, soluğu tam ensede,
Muhakkak bir gün gelir, çok uzak görünse de.

Ecel gelebilir
Çiçeklerin, güllerin, gonca açmadan daha,
Ansızın ecel gelir, ya gece, ya sabaha.

Küfürden uzak dur
Ecelin şerbetini, gaflet içinde içme!
Küfür işten uzak dur, sakın imansız göçme!

İmansız ölme
Hani nerde ceddimiz, hepsi toprakta yatar,
İmansız ölenleri, Cehennem çekip yutar.

Yüzüstü düşerler
Küfre girip ölenler, yüz üstüne düşerler,
Cehenneme girince, yanar yanar pişerler.

Uslanmalı
Pusuda bekler seni, kükremiş koca aslan,
Çocuk değilsin artık, ömür geçiyor uslan!

Ufukta
Ecel denilen gerçek, dalgalanır ufukta,
Vakitsiz çıkıp gelir, karanlıkta, şafakta.

Yarına bırakma
Yarın yaparım diyen, zarardadır bilmeli!
İmanla ölmek için, kalbden küfrü silmeli!

Zorluğa katlan
Tedbirini hemen al, düşme sonsuz horluğa!
Katlanmamız gerekir, cihattaki zorluğa.

Ömür de solar
Gül, birkaç dikenle birkaç yapraktır,
Ömür, üç beş nefes sonra, topraktır.

Aşk ateşi
Mum gibi erimeyen, ben âşığım demesin!
Yanarım diye korkan, bu ateşe girmesin!

Doğrunun dostu Allah’tır
Dıştan inmeli öze, inanılmaz her söze,
(Doğruya dost yok) deme, yetmez mi Allah bize?

Sohbeti kaçırma
Kılınabilir elbet, her an nâfile namaz,
Ama ihlaslı sohbet, her zaman bulunamaz.

Nefsin kötülüğü
Nefsin maddî arzusu, hep çoğalır hiç bitmez,
Mutmainne olsa da, bu huyu asla gitmez.

Öfkeli karar
Her işin olsun yarar, kimseye verme zarar!
Sonu felaket olur, öfkeyle verme karar!

İyi kötü kimse
İyi insan mutludur, dine riayet eder,
Kötüler, huzursuzdur, durmaz şikâyet eder.

İmansızın hâli
Ateşsiz yangın olmaz, orada duman tütmez,
İmansızsa bir kişi, sıkıntısı hiç bitmez.

Dolu boş
Doğru olan gerçeği aramalı, bulmalı,
Meyveli ağaç gibi, insan dolu olmalı.

Boş kafa
Kişinin cebi boşsa, bakar ağzını yalar,
Eğer kafa da boşsa, durur hayâle dalar.

Boş başak
Eğer bir başak boşsa, eğmez, başı dik tutar,
Kibirli de böyledir, sanki bir baston yutar.

Olgun başak
Olgunlaşmış bir başak, eğer başı, dik tutmaz,
Kibirsiz de böyledir, yürürken baston yutmaz.

Aklını at
Göz dese ki, bu çöldür. Din, göl derse, o göldür,
Hak emri karşısında, göz ve aklını öldür!

Üzen üzülür
Hesaba çekilince, nice sırlar çözülür,
Edenler bulur elbet, üzenler de üzülür.

Son nefes
Verilince son nefes, çıkmaz olur artık ses,
Bütün arzular söner, ne zevk kalır, ne heves.

Aydın kimse
Namaz kalbi temizler, kötülüğü def eder,
Namazını kılmayan, olmaz asla münevver.

Allah sevgisi
Hak sevgisinden başka, güzel olan ne varsa,
Hepsi birer zehirdir, hattâ şeker de olsa!

Zikir
İhlasla zikreden kişi, Mevla’yı er geç bulur,
Kalblerin temizliği, ancak zikirle olur.

Önce çalışmak
Boş oturup kâr ummak, ahmaklıktır, fenadır,
Dinde esas, önce iş, sonra uygun duadır.

Kuru akıl
Akılla ölçen kişi, çürük halata benzer,
Yalan yanlış konuşur, sözü galata benzer.

Ömür sayılıdır
Şu dünya meşgalesi, kimini fıska iter,
Durup oyalanırken, bakarsın ömür biter.

Aracı yer dayağı
Ayran iç, biracı olma, mümkünse kiracı olma!
Belki de dayak yersin, kavgada aracı olma!

Mecnun’a göre Leyla
Tanrı sanılan put çok, ama Mevla başkadır,
El âlemde güzel çok, ama Leyla başkadır.

Elma
Meyvelerin hasıdır,
Yurdun altın tasıdır,
Yanağı kırmızıysa,
Amasya elmasıdır.

Armut
Hatırlanır Ankara,
Diyecek yok armuda,
Sayıp yenmeli imiş,
Vücuda olur gıda.

Ayva
Sarımtırak rengi var,
Güzel kokular saçar,
Kıymetini bilmezsen,
Ayvayı yersin naçar.

Nar
Kırmızımsı rengi var,
Taneleri kaplı zar,
Yer misin deme bana!
Sorulmaz hastaya nar.

Kestane
Ağaçlarda kestane,
Toplanır tane tane,
Tatlısı da yapılır,
Kebabı da şahane!

Kayısı
Malatya hatırlanır,
Reçel, pestil yapılır,
Kurutulur bir kısmı,
Kış için hazırlanır.

Şeftali
Hatıra gelir Bursa,
Bahçe yapılır arsa,
Şeftaliler çoğalır,
Toplanır artık parsa.

Portakal
Suludur portakalım,
Ağacına çıkalım,
Gitmeyelim uzağa,
Adana’da kalalım!

Mandalina
Denizlerde balina,
İzmir’de mandalina,
Ezmeden toplanılır,
Gösterilir itina.

Greyfurt
Meyveyle doludur yurt,
Çürür, kimini yer kurt,
Gribe karşı ilaç,
Vitaminli greyfurt.

Limon
Yatak limon çok sulu,
İçi vitamin dolu,
Narenciye istersen,
Gez Adana Dörtyol’u!

Üzüm
Basit gelmesin sözüm!
Ege’de çoktur üzüm,
Kara ve sarısını,
Görünce güler yüzüm.

İncir
Ünlü Aydın yemişi,
Kolay bulunmaz eşi,
Kurtsuz, taze olanı,
Elbet arzular kişi.

Kiraz
Nedir bu eda, bu naz?
Kulağa küpe kiraz,
Başı ağrıyan kişi,
Kiraz yemeli biraz.

Vişne
Reçeli hoştur gayet,
Tatlı olursa şayet,
Kahvaltılarda yersin,
Olsun sana âfiyet.

Muz
Anamur’un muzuyum,
Ben bir köylü kızıyım,
Beyin oğlu isterse,
Ona dünden razıyım.

Dut
Bal gibi tatlıdır dut,
Taze ye, ister kurut!
Yerlere dökülmesin,
Örtüyü altına tut!

Erik
Ağacından toplanır,
Reçel, pestil yapılır,
Kurutulur bazen de,
Kiminden hoşaf olur.

Hurma
Hicazdan gelir hurma,
Kıymetini hiç sorma!
İftara lazım olur,
Haydi, sen de al durma!

İnsan ölünce
Gün gelir söner her şey, ne ateş, ne köz kalır,
İnsan ölür geriye, sarf ettiği söz kalır.

Gönül veren
Gönül veren, dünyanın, geçici lezzetine!
Ölüm gelince düşer, ayrılık hasretine.

Kadrini bilmek
Sağlığın kıymetini, hasta olmayan bilmez,
İnsanın kadrini de, insan olmayan bilmez.

Kibir ateşi
Kimi kendini görmez, her zaman ele bakar,
Havası alınmazsa, kibir ateşi yakar.

Kusur görmezsen
Eğer arkadaşında, görmezsen hata, kusur,
Aranızdan su sızmaz, eksilmez sevgi, huzur.

Dilin durursa
Kendi yüzünden olur, sana her ne olursa,
Başın selamet bulur, elin, dilin durursa.

Günahtan kaçmalı
Tevbesi vardır diye, sakın günah işleme!
Nefse tatlı gelse de, haram elma dişleme!

Çok konuşan
Çok konuşan kişinin, dökülür ayıpları,
Söze yalan karışır, çok olur kayıpları.

Cimri ile cömert
Yiyip içme zehirdir, cimri kişinin aşı,
Cömerdinki şifadır, ağrıtmaz asla başı.

Nasip
Eğer nasipte varsa, gelir Hint’ten, Yemen'den.
Nasibinde yok ise, haçan ne gelir elden?

Ele yalvartma
Rabbim bizi daraltma! Kalbimizi karartma!
Zatından başkasına, muhtaç etme, yalvartma!

İlim ihlâs varsa
Günaha kefarettir, dert, sıkıntı ve keder,
İlim ve ihlâs varsa, o amel olmaz heder.

Nefsine uyma
Her gün tevbe etsen de, nefsin tevbeni bozar,
Çok dikkatli olasın, nefsin kuyunu kazar.

Kalb denizi
Kalb bir denize benzer, dil sahil gibi durur,
Denizinde ne varsa, sahiline o vurur.

Gafletten uyanmalı
Gafletten uyanmalı, güçlüğe dayanmalı,
Mümkünse her fırsatta, Rabbimizi anmalı.

Mezhepsiz hoca
Derler ki, (Yarım doktor, insanı candan eder,)
Mezhepsiz hoca ise, dinden imandan eder.

Uzatılan söz
Bir söz ki çok uzar, dostluğu bozar,
Lüzumsuz sözlere, kim olsa kızar.

Zindan eder
Dostlarınla gezersen, girersin gülistana,
Zıtlarla beraberlik, zindan olur insana.

Maksat gül
Gönül gözü görmezse, arama hiç bahane!
Gülünü seviyorsan, dikeninden sana ne!

Eden bulur
Kusur, hata arama, hiç kötü gözle bakma!
Kul hakkından çok sakın, kalb incitme, can yakma!

İşi ehline sor
Yol yordam bilmeyene, insan sanıp hâl sorma!
Bülbülle beraberken, kargalara gül sorma!

Bir gönle girmeli
Kim olur gözden ırak, olur ırak gönülden,
Bir gönle girmeye bak, ırak olsan da gözden.

Dost sanmak
Hâlden bilen yok diye, hüzünlenme, gamlanma!
Yüze gülen herkesi, dost sanarak aldanma!

Çare ara
Kusur aramak için, çabalama boş yere!
İhlâslı olmak için, bulmak lazım bir çare!

Dertten sonra huzur
Bazen dertler, belalar, bir yağmur gibi yağar,
Rengârenk gökkuşağı, yağmurdan sonra doğar.

Kervan yürür
Bid’at ehli ters görür, gözlerini kin bürür,
Onlar havlayıp dursun, it ürür, kervan yürür.

Dost için can taşı
Mert olana yakışmaz, dost aramak can için.
Can taşımak gerekir, sadece canan için.

Vakti boşa ayırmak
Sâlih, câmiye gider, vakti beşe ayırır,
Ahmak, kahveden çıkmaz, vakti boşa ayırır.

Nasip işi bu
Eğer nasipse, ya el, ya yel, ya sel getirir,
Nasip değilse, ya el, ya yel, ya sel götürür.

Kusur arama
Helâl kazan, helâl ye, el uzatma harama!
Her gerçeği araştır, ama kusur arama!

Gönülden sevmek
Yeşillik nasıl güler, bulutlar ağlamasa?
Sevdim demek yalandır, gönlünü bağlamasa.

Kim gerici?
Ey bâtılı övücü, gerçekleri yerici,
Hak emrine uyana, nasıl dersin gerici?

Kazanmak ve kaybetmek
Kolay değil kazanmak, ancak bir ömür ister,
Kaybetmeye gelince, bir anlık gaflet yeter.

Sevgide fedakârlık
Fayda umma sevgide, fedakâr olmayandan,
Onu sokma içeri, şu gönül kapısından!

Kirli dünya
Dünya öyle kirli ki, çocuk doğarken ağlar,
Dünya onu kirletir, ölünce de yıkarlar.

Kalb kapısı
Kapıya kadar gelmiş, dönmüşsün zil yok diye,
Kalb kapısı zilsizdir, o gir der içeriye.

Kuma ve taşa yazmak
Eğer arkadaşın bir şey yaparsa sana,
O kötülükse kuma, iyilikse taşa yaz!
Sen de, iyi ya kötü bir şey yaparsan ona,
O iyilikse kuma, kötülükse taşa yaz!

Gafleti bırak
Ecel takip ederken, dünyalık hevestesin,
Gafleti bırak artık, belki son nefestesin.

Öle gider
Leyla’ya Mecnun olmuş, sahraya, çöle gider,
Uğruna baş koymuştur, o yolda öle gider.

Gönül yapmak
Eğer bir gönül yapmak, gelmiyorsa elinden,
Bari gönül yıkan söz, çıkmamalı dilinden.

Çok konuşmak
Her zaman çok konuşan, ayıplarını açar,
Verdiği sıkıntıdan, dostları bile kaçar.

Boş gitmeli
Büyük zatlara, kalbi boş giden, dolu döner,
Dolu giden, boş döner ve balon gibi söner.

Dosta halı ser
Gelen gerçek dostunsa, yollarına halı ser!
Art niyetli biriyse, bekleme hemen yol ver!

Boş gürültü
Güzel ve gür olsa da, sesinle olma mağrur!
Gök gürültüsü değil, otu büyütür yağmur.

Akıllı ve ahmak
Akıllı, ölçüp biçer, düşünmeden konuşmaz,
Ahmak, bilirim sanır, hiç kimseye danışmaz.

Merak et
Ebedî saadet için, dini biraz et merak!
İslam’ın esasını, öğrenmeli muhakkak.

Nefsin arzusu
Nefsimiz tatmin olmaz, kötülük yaptırmakla,
O ancak rahat eder, kendine taptırmakla.

Abdesti tez almalı
Elini çabuk tut, abdesti al yel gibi,
Sağlam ve uzun olsun, namazı kıl yıl gibi.

Kurban ibadettir
Deme (kurban bir ettir), o, sevgi, merhamettir,
Gücün yetiyorsa kes, makbul bir ibadettir.

Sıkıntı nimettir
Yalnız namerde değil, mertlere de el açma!
Hizmeti ganimet bil, sıkıntılardan kaçma!

Garibanın iyisi
Gariban; taşı yastık, toprağı döşek eder,
Halkın yükünü taşır, nefsini eşek eder.

Rehbersiz olmaz
Gitmezsen sağlam ere, sâlih zat olamazsın,
Uğraşırsın boş yere, gerçeği bulamazsın.

Rahat gül
Emin yerlere git ki, geri gelebilesin,
Kimseyi ağlatma ki, rahat gülebilesin.

Nefsin terbiyesi
Ateş, barut yanında, sakin ve rahat durmaz,
Nefis, dizginlenirse, öyle hemen kudurmaz.

Dolduruşa gelmek
(Ne yiğitsin) derler, candan ederler,
(Çok cömertsin) derler maldan ederler.

Orta yol
Alçak yerde yatanı, bir gün sel alır gider,
Yüksek yere çıkanı, belki yel alır gider.

Tedbir almak
Ceddin tavsiye eder, hep tedbirli olmanı,
Der ki, (Sakla samanı, gelir onun zamanı.)

Eden bulur
Leyleğin hayatı, laklakla geçer.
Rüzgâr eken kişi, fırtına biçer.

Eken biçer
Âşık serden geçer de, sevdiğinden geçemez,
Fitne tohumu eken, elbet rahmet biçemez.

Kötü alışkanlık
Kötü alışkanlığa denmeli artık yeter,
Çünkü alışmış olan, kudurmuştan da beter.

Ehli olanla istişare
Ehline soran kişi, karlı dağları aşar,
İstişare etmeyen, düz yolda bile şaşar.

Davete git
Çağrıldığın yere git, uzaksa da erinme!
Çağrılmadığın yerde, yakınsa da görünme!

Uyumlu olmak
Uyumlu olanlara, her bakan hayran olur,
İki gönül birleşir, samanlık seyran olur.

Yalancının evi yanmış
Yalancının evi yanmış, hiç kimse inanmamış,
Yine herkes gülüp geçmiş, bunu da yalan sanmış.

Fetva
Okçu okuna göre, çekip gerdirir yayı,
Müftü de anlatana göre verir fetvayı.

Aşk
Aşk başta kılınca karar,
Akıl baştan eder firar,
Artık utanmaz kimseden,
Ne hayâ kalır, ne de ar.

Sözü uzatmak
Sözünü uzatanın, dili sürçer, gaf eder,
Ömrü laklakla geçer, vaktini israf eder.

Fazla söz
Çok konuşan belki çok günah işler,
(Fazla söz yalansız olmaz) demişler.

Azgın ihtiyar
Kadını eri saklar, peyniri deri saklar,
Yaşlanınca azanı, ancak teneşir paklar.

Kansız
Kansız ise kan çıkmaz, ecel yoksa can çıkmaz,
Ateş olmayan yerden, havaya duman çıkmaz.

Çirkeften uzak dur
Dikkat et kötülere, bulaşılmaz, çatılmaz,
Kirletir üstümüzü, çirkefe taş atılmaz.

Birlik
El tek olsa nesi var, iki elin sesi var,
Bölünmek zararlıdır, birlikten kuvvet doğar.

Not almalı
Kişi verdiği sözü, belki unutur tutmaz,
Derler, (Âlim unutur, ama kalem unutmaz.)

Salih olmak
Salihler ekmeğini iki parçaya böler,
Tasadduk olur biri, diğerini kendi yer.

Hak helâl etmek
Hak helâl edenlerin, sevabı hiç eksilmez,
Kaz gelecek bir yerden, yumurta esirgenmez.

Bahane çıkar
Daim sıhhat içinde, yaşasan da şahane,
Ecel gelince olur, baş ağrısı bahane.

Gerçekçi ol
Ava gelmedik kuş olmaz,
Başa gelmedik iş olmaz,
Hayâl peşinde koşarsın,
Gönlüne göre düş olmaz.

Bildiğini bilmek
Kim ilim sahibiyse, bildiğini bilirse,
Tevazu ehli olur, kibirlenmez o kimse.

Haddini bilmez
Hem keldir, hem de fodul, bilmediğini bilmez,
Kör, sağır ve dilsizdir, ölüdür o dirilmez.

İkaza muhtaç
Kimi çok bilir ama, bildiğini bilemez,
O ikazla uyanır, gafleti uzun sürmez.

Haddini bilen kişi
Çok şey bilmez ama, bilmediğini bilir,
Cahillikten kurtulur, çünkü haddini bilir.

Aslan yatar
Nefsine düşkün olan, durmaz yüksekten atar,
Çünkü onun gönlünde, nefis aslanı yatar.

Deli ile gâfil
Nasihatin kâr etmez, deli ile gâfile,
Boşa kürek çekersin, hepsi olur nâfile.

Hile yapma
İşine yapan hile, can verir mihnet ile,
Yalandan medet umma, zararın olsa bile!

İşin başı
Mutlu olmak istersen, o işin başını bil!
İyi tanı eşini, işini, aşını bil!

Sen de ölürsün
Dostun sana yük değil, telaşın büyük değil,
Sen de ölürsün elbet, can bedene mülk değil.

Yersiz konuşmak
Yerli yersiz konuşmak, kalbi katılaştırır,
Karanlığa götürür, nurdan uzaklaştırır.

Susmayı bilmek
Vara yoğa konuşmak, cahillik alâmeti,
Sükut eden kurtulur ve bulur selâmeti.

Az konuşan
Az konuşup susanı, hiç kimse ayıplamaz,
Ne de ağırbaşlı der, onu aşağılamaz.

Susan kurtulur
Kendini belli eder, lisanı ile insan,
Çok sözde vebal vardır, kurtulur ancak susan.

Doğruluk ve yalan
Yalanla gevşer iman, perişan olur insan,
Doğru olmak kişiye, kazandırır çok irfan.

Gıybet âfeti
Dedikodu gıybettir, şiddetli bir âfettir,
Toplumları yıkan büyük bir felakettir.

Masrafsız ziynet
Sükût, hiç yorulmadan, yapılan ibadettir,
Masrafa girmeden, takılan bir ziynettir.

Akıllı ve ahmak
Akıllı, az konuşur, her gerçeği söylemez,
Ahmak, yersiz konuşur, söylediğini bilmez.

Dil zehir kusar
Dil, söze başlayınca, zavallı gönül susar,
Gönül, sükut edince, dil, ne zehirler kusar.

Yerinde konuşmak
Fazla şaka ve alay, cehlin alametidir,
Susmasını bilmekse, dilin selametidir.

Âhireti kazan
Seni kurtarır sanma, fâni dünyanın malı!
Dünya mallarıyla, Cenneti kazanmalı.

Öfkelenmek
Ölenleri diriltmez, gidenleri getirmez,
Sinirleri yıpratır, hiçbir işi bitirmez.

Gönülsüz iş
Elbet angarya olur, isteksiz taşınmaz taş,
Gönülsüz yenmişse aş, karın ağrıtır, ya baş.

Kendine düşman
Vara yoğa konuşan, olur sonunda pişman,
Kötü dili kendine, olur elbette düşman.

Alay etmek
Alay güldürebilir, ama kalbi öldürür,
Nefrete sebep olur, parçalatıp böldürür.

Yol alır
Alçaktaysan sel alır, yüksekteysen yel alır,
Sabahleyin erkenden, işe giden yol alır.

Güzel söz
Güzel söz sadakadır, sevgidir, alakadır,
Mahşer günü azıktır, insana nafakadır.

Kötü dil düşmandır
Kötü dili insana, elbet en büyük düşman,
Vara yoğa konuşan, sonunda olur pişman.

Zâlim olur
Dilini tutabilen, beladan sâlim olur,
Zulmü meslek edinen, sadist ve zâlim olur.

Kalb gözü
Kimin temizse özü, hikmet doludur sözü,
Bir gün gelir açılır, elbet onun kalb gözü.

Az söz
Etse dil istirahat, kalbi de eder rahat,
Az öz konuşmakla da, hâsıl olur maslahat.

Kul olur
Paraya gönül verme, bir gün geçmez pul olur,
Sırrını ele açan, artık ona kul olur.

Gülünecek yeri bil
Lüzumsuz yere gülmek, vakarı eder kayıp,
Gülünecek yeri bil, bunu bir öğüt sayıp.

Sonumuz toprak
Ömür ağacı kurur, dökülür her gün yaprak,
Uzun ömür sürsek de, sonumuz kara toprak.

Her şeyin yaratıcısı
Ne şerri düşmandan, ne de hayrı dosttan bil!
Sebep, onlar olsa da, hepsini Allah’tan bil!

Misafirhane
İbretle bakan için, dünya misafirhanedir,
Ona gönül bağlayan, elbette divanedir.

Takdir ve tedbir
Uyup dinin emrine, yapışmalı tedbire,
Şunu da bilmeli ki, çare olmaz takdire.

Yaprak oynamaz
İşleri kul eliyle yaptırır Cenab-ı Hak,
Onun emri olmadan, oynamaz bir tek yaprak.

Malla övünme
Zengin ol, ister fakir, tek sermayen kefendir,
Dünyanın en ahmağı, paraya güvenendir.

Kadere razı ol
Kıskanma onu bunu, kimseye etme haset!
Kaderinde ne varsa, meydana gelir elbet.

Hayra harca
Hayra harca malını, zamanında, yerinde,
Hepsini bırakırsın, âhiret seferinde.

Müdara
Şu yalancı dünyada, istiyorsan selamet,
Mürüvvet göster dosta, düşmanı idare et!

Allah yâr
Ne Mecnun’da vefa var, ne de Leyla sana yâr,
Sevgilerde ihlâs yok, tek Allah insana yâr.

Susan pişman olmaz
Dilimiz sürçebilir, iyi söz de söylense,
Genelde pişman olmaz, sustuğu için kimse.

Susan kurtulur
Hayâsız söz edenin, ar perdesi yırtılır,
Resulullah buyurdu: (Sükut eden kurtulur.)

Mazlumun âhı
Fayda yok boş heveste, kulak olsun hak seste.
Mazlumun âhı çıkar hep aheste aheste!

Giden para
Kangrene dönerken, nice sosyal yaralar,
Çalgıya ve içkiye, harcanıyor paralar.

Sapıklar çoğalıyor
Farklı telden çalıyor, mezhepsizin her türü,
Ehl-i sünnet gariptir, sapıklarsa bir sürü.

Sünnet düşmanı
Prof etiketiyle, dine baş kaldırıyor,
(Kur’anda yoktur) diye, sünnete saldırıyor.

Menfaat dostluğu
Şeyh taslağı kaptırmaz, sıkı tutar postunu,
Menfaat için satar, kırk senelik dostunu.

Akademik dinci
Yedi koldan saldırır, akademik dinciler,
Sinsice zehir kusar, döktürür çok inciler.

Alet olmak
İslam’ı bozmak için, kurmuşlar locaları,
Sinsice kullanırlar, bid’atçi hocaları.

Sökülen çiviler
İslam’ı yıkmak için, çalışırlar derinden,
İman çivilerini, sökerler hep yerinden.

Şehvet denizi
Nice zavallı genç, bu denizde boğulmuş,
Dinin güzel ahlakı, ortalıktan kovulmuş.

Dizi tuzağı
Ekranlarda çıkarlar, hayâlî bir geziye,
Kurdukları tuzaklar, gizlenmiş her diziye.

Dizi tuzağı
TV’lerde çıkarlar hayâlî bir geziye,
Kurdukları tuzaklar, gizlenmiş her diziye.

Ahlak hırsızları
Moda adı altında, hayâmızı aldılar,
Yeni nesli bozdular, ahlakını çaldılar.

Bid’at saltanatı
Her gün rağbet topluyor, mezhepsizlik sanatı (!),
Dünyaya yayılıyor, bid’atin saltanatı.

Sektörün aktörü
Küfür olmuş bir sektör, mezhepsizler baş aktör,
Milletimiz şaşırmış, cahillik esas faktör.

Zamane insanı
Şeytan vurmuş şamarı, çatlak hayâ damarı,
Doğal bir hak görüyor, zinayı ve kumarı.

Nankör insan
Durmaz nankörlük eder, nimet veren Allah’a,
(Rabbimiz görüyor) der, yine dalar günaha.

İnsanın değeri
Ona güzellik veren yüzüdür,
Yüze güzellik veren gözüdür,
İnsan süsüyle değer kazanmaz,
Onun değeri bir çift sözüdür.

Kibir
İstenen tevazudur, kibir İblis’e hastır,
Şeytana benzeyenin, akıbeti iflâstır.

İhlâs ibresi
Boyunca batmış kibre, nasıl girecek kabre?
Riya varsa gösterir, ihlas denilen ibre.

Başa kakmak
Yangına sebep olur, bir kibriti çakmak,
İyiliği yok eder, onu başına kakmak.

Var günü, dar günü
Var gününde gel derler, el üstünde tutarlar,
Dar gününde gelirsen, ilk fırsatta satarlar.

Hain
Hain, pervane gibi, rüzgâra göre döner,
Belli etmez rengini, bazen yanar ve söner.

Semer
Yalnız makam ve para, fazilet için yetmez,
İlim ve irfan yoksa, semer on para etmez.

Ölümü sevmek
Ölümü seviyorsak, gayet rahat yaşarız,
Önümüze çıkacak her engeli aşarız.

Leş yemek
Uzak dur, yapma sakın, müminin gıybetini!
Kim tiksinmez yemekten, ölmüş insan etini?

Faydasız gözyaşı
Ömür boyu ağlasan, gençliğin geri gelmez,
Ciğerini dağlasan, hiç biri fayda vermez.

Sık gitmek
Çok sık gidip gelerek, üzmeyesin dostunu!
Bir gün kapı önüne, serer senin postunu.

Salihlerin yolu

Ne kadar yaşlansa da, büyük zatlar zindedir.
Sâlih zatların hepsi, onların izindedir.

Kat, yat ve cansız at
Zengin de güvenmesin, öyle kata ve yata!
Bir gün, o da elbette, biner ağaçtan ata.

Kalb huzuru
Çok kimse huzur için, boş işlerde koşturur,
Allah'ı anmak ile, ancak kalb huzur bulur.

Saltanat bu
Doğru iman, salih iş, budur gerçek saltanat,
Sırattan geçmek için, gerekli bu çift kanat.

Sonsuza hazırlık
Namazı doğru kılmak, imanın mihenk taşı,
Ölüm yok olmak değil, o, sonsuzluğun başı.

Yolun sırrı
Şöyle sakin bir gece, tatlı mehtap bul bize!
O zaman anlatırız, yolun sırrını size.

Yâ Rabbî!
Muntazamdır, bütün işlerin senin,
Hikmetine, aklı ermez kimsenin!

Kibir ve tevazu
Kamış, ben boşum dedi, tatlandı, şekerlendi,
Kavak göğe yükseldi, sonra baltayı yedi.

Az ama çok görünür
Dostundan ayrı kalmak, az olsa da az gelmez.
Göze bir kıl girerse, az ama rahat vermez.

Âhiret kaygısı
Kaygısız geçen ömre, yazıklar olsun nice!
Keşke yakalansaydık, kaygıya daha önce!

Nazlının naz çekmesi
Pek nazlı da büyüse, aşka tutulan kimse,
Sevdiğine kavuşur, naz çekmeyi öğrense.

Senden yana
Yalnız seni anarım, teveccühüm sanadır.
Şu dünya yıkılsa da, gönlüm senden yanadır.

Zamane şeyhi
Dini düzeltmek ister, elinde bir testere,
Kendi bâtıl yoldadır, hakkı nasıl göstere?

İmam-ı a’zam (rahmetüllahi aleyh)
Büyük imam bildirdi, bu işlerin özünü,
Ehl-i sünnete sarıl, dinle âlim sözünü!

Nefse uyarsak
Gece gündüz koşarsak, nefsimizin ardından,
Biz doğruyuz desek de, sözümüz olur yalan.

Ayrılık acısı
Ayrılık acısı az olsa da, çok acıdır,
Ufacık bir kıl kaçsa, gözü nasıl acıtır.

Naz çekmek
Âşık olan gülemez, gözlerinden yaş döker,
Nazlanmak nedir bilmez, hizmet eder, naz çeker.

Tartışma
Dindeki dört delile, inanmazsa bir kişi,
Onunla konuşulmaz, tartışma bitir işi!

Sonsuz derece
Kazanmak istiyorsan, sonsuz büyük derece,
Ehl-i sünnet yolunda, yürü gündüz ve gece!

İnatçı
İnatçı olan kimse, nasipten yoksun ise,
Doğruyu kabul etmez, gözüyle bile görse.

Öğüt almaz
Bir kulak öğüt almaz, duyup dinlediğinden,
Akıtılsa yeridir, kurşunu deliğinden.

Dostun elemi
Ne kadar incitse de, vazgeçmem ondan yine,
Dayanmak tatlı olur, dostun her elemine.

Kurtulan fırka
Ehl-i sünnet olan zat, fitne tohumu ekmez,
İtikadı düzgündür, mahşerde azap çekmez.

Harap olan tamir edilir
Gözden, gönülden düşmek, sebeptir yükselmeye,
Tamir edilmez bina, dönmezse harabeye.

Giden geri gelmez
Geçip giden şu ömür, bir daha geri gelmez,
Ah edip üzülsek de, artık hiç fayda vermez.

Dört hak mezhep
Bid’at ehli kurtulmaz, hakkı hak saymadıkça,
Dört mezhebi hak bilip, birine uymadıkça.

Çirkindeki güzellik
Hor görme, çirkine de, bir güzellik bürünür,
Zencide beyaz dişler, inci gibi görünür.

Zalimin sonu
Ne halka huzur verir, ne kendi rahat eder,
Zulmünü artırırken, birden yıkılıp gider.

Herkes ölür
Dün yok, bugün bitiyor, bilinmez yarın var mı,
Güvenilmez gençliğe, ölen hep ihtiyar mı?

Derin çete
Cezası verilmeli, derinlere yatanın,
Herkes artık görmeli, sahibi kim vatanın.

Taklit zilleti
Kapıldı şu sosyete, moda denen illete,
Maymunca taklit etti, yuvarlandı zillete.

Örnek insan ol
Hayatına, ilmine hayran olmalı herkes,
İmrenerek bakmalı, etmeli sana heves.

Değişik hayat
Hayat bazen tatlıdır, bazen de çok acıdır,
Kurallara uymazsan, seni elbet acıtır.

Dini öğren
Kim çalışır, öğrenir, sever İslamiyet’i!
Ufkunu genişletir, artar kabiliyeti.

Aldananlar
Hücum elli koldanmış, ellisi de soldanmış,
Ne kadar büyük gaflet, ellisi de aldanmış.

Çete
Çeteci kan kokuyor, çıkmış meydan okuyor,
Hepsi zehirli yılan, insanları sokuyor.

Çeteler çetesi
Silahları yağlatmış, çok yürekler dağlatmış,
Fail-i meçhul olmuş, ne analar ağlatmış.

Dert büyük
Düşünceler değişik, kafamız karışıyor,
Çok büyüktür derdimiz, boyumuzu aşıyor.

Aşk delirtirmiş
Biri, sormuş deliye, âşık olmak ne diye?
Deli der, anlasana, benim delirmem niye?

Senin kadar
Her çiçek güzelse de, senin kadar değildir,
Sevenler çok olsa da, benim kadar değildir.

Sevgi yukarıdan gelir
Göle renk gökten gelir, güle su kökten gelir,
(Ben sevdim) demek yanlış, sevgi büyükten gelir.

Neşeden ağla
Her zaman yüzün gülsüngönlün sevgiyle dolsun,
Eğer ağlarsan bir gün, o da sevinçten olsun!

İmkânsız iş
(Seni ben sevdim) yazsa, güneşe buzla biri,
Benden daha çok sevmiş, anlaşılan o seni.

Çalışan mahrum kalmaz
Yaz günleri her kimin, sıcaktan beyni kaynar,
Kış ortasında bile, onun kazanı kaynar.

Boş çevirme
Bahçene kim gelirse, yeni açmış gülü ver!
Çiçeğin, gülün yoksa, tebessüm et, gülüver!

Ömür geçiyor
Ömür, tez gelip geçer, yel esip geçmiş gibi,
Şöyle gelir ki sanki, göz yumup, açmış gibi.

Fildişi kule
Mânen yükselemezsin, beklesen de, bin sene,
O fildişi kuleden, aşağıya insene!

Ölmeden önce ölmek
Ölmeden önce öl ki, melekler hayran olsun,
İmanla ruhunu ver, ölümün bayram olsun.

İnsanın değeri
İnsanı insan yapan, para ve pul değildir,
Başını hep dik tutan, makbul bir kul değildir.

İki yer var
Yarın âhiret günü, sanma seçenek çoktur,
Cennetle Cehennem var, üçüncü bir yer yoktur.

Kurtuluş
Kim gerçekten isterse, iki cihanda felâh,
Zehir gelmeli ona, küçük büyük her günah.

Ölümü öldürmek
İhlâslı ibadetin, yüzünü güldürmeli,
Mümkün ise ölümü, yaşarken öldürmeli.

Kötü arkadaş
Allah'ı unutturur, ayakta uyutturur,
Pisliklerin üstünü süsler, sana yutturur.

Hak rızası
Şükür bilmez bir kulsun, istersin kiler dolsun,
Hakk’ın emrine uy ki, O, senden razı olsun.

Orta yol
Uçurumlar uçtadır, bunu tespit etmeli,
Yan yollara girmeden, ana yoldan gitmeli.

Ecel ansızın gelir
Tevbe hâlis değilse, günah kiri silinmez,
Ecel, bizi nerede, nasıl bulur bilinmez.

Allah gökte denmez
Kur’an’da Rabbimiz der, (Affetmem asla şirki),
Vehhâbîler nasıl da, (Allah göktedir) der ki?

Selefîyim diyor
Şirk damgalı aynayı, önce kendine çevir!
(Allah göktedir) deme, cisim putunu devir!

Nefis putu
Düşman uzakta değil, ne Rus’ta, ne Çin'dedir,
Başka yerde arama, o senin içindedir.

Yalnız yasayla olmaz
Faydasızdır hırsıza, çıkarılsa bin yasa,
Yasayla temizlenmez, haramla dolu kasa.

Çalışmayan kafa
İnkârcının kafası, doldurulmuş samanla,
Çalışır mı o kafa, nurlanmazsa imanla.

Görünüş seni düzeltmez
Kötü olan, giyse de, en yeni elbiseyi,
Salih zatlar yanında, yükseltmez o kimseyi.

İyi gün dostları
Var gününde toplanır, bütün dostlar başına,
Dar gününde yok olur, dost arama boşuna!

Günaha tevbe
Günah içinde yüzen, tevbesiz dik duramaz,
Bataklıkta yürüyen, hedefine varamaz.

Ölümsüzleşmek
Ehl-i sünnete uyan, eğri ise düzleşir,
Ölmeden önce ölür, artık ölümsüzleşir.

Silahlar susar
Kurşunlar sıkılınca, cani olan kan kusar,
Hak emrine uyunca, artık silahlar susar.

Gaye âhiret
Âhireti kazanmak, eğer olmazsa gâye,
Rütbe, makam, mal ve mülk, hepsi olur hikâye.

Haddini bilmek
İtibar kazandırmaz; rütbe, şöhret ve servet,
Haddini bilmek gibi, bulunmaz başka haslet.

Hayâsızlık
Hayâdan ve imandan insanları soyarlar,
Sonra bunun adını medeniyet koyarlar.

Selefîye’nin şirki
Allah, açıkça derken, (Affetmem asla şirki),
Şu Selefîler nasıl (Allah göktedir) der ki?

Çağdaşa bak
(İmanlı gericiymiş, imansızsa çağdaştır),
Gel de bunu ilimle ve akılla bağdaştır!

Üç şey
İlim, amel ve ihlâs, eder insanı halâs,
Bunun biri eksikse, o kişi olur iflas.

Kıyamet alameti
Yaklaşıyor Kıyamet, çıktı nice alamet,
Kimi (Ben resulüm) der, sergiler çok rezalet.

Yangın çıkarmak
Öfkeli, kıvılcımı yangınlara döndürür,
Yumuşak olan ise, yangınları söndürür.

Esas sanat
Kurtaramaz insanı, ne servet, ne saltanat,
Bil ki, ölmeden önce, ölmektir esas sanat.

Ölünce oh derler
Kötülüğün yüzünden, eğer bıkmışsa millet,
Ölünce komşular der: (Oh kurtulduk nihayet!)

Değer edeple ölçülür
Edebimiz yoksa eğer, Cennetin yolu dardır,
Bil, değerimiz ancak, edebimiz kadardır.

Zamane insanı
Fırıldak gibi döner, zaafı var paraya,
Maddiyat için ak der, kırmızıya, karaya.

Hayvan gibi olmamalı
Hayâ, tesettür emri, mahsus yalnız insana,
(Ne utanmazsın) denmez, akılsız bir hayvana.

Nimete şükretmek
Çatık değilse kaşın, çatlak değilse başın,
Artık durma hep şükret, helâlden ise aşın.

Müminin vasfı
Mümin, hem tatlı dilli, hem doğru sözlü olur,
Asla çatmaz kaşını, hep güler yüzlü olur.

Zorla olmaz
Kirletir üstümüzü, çirkefe bulaşılmaz,
Zorla, angaryayla hedefe ulaşılmaz.

Huysuz insan
Geçimsizdir, hırçındır, surat çatık kaşlıdır,
Uysallığı görülmez, âsidir, dik başlıdır.

İnsan mı hayvan mı?
Dinin ahlâk kuralı, bağlar yalnız insanı,
Hayâsız diye kimse, ayıplamaz hayvanı.

Sâlih Müslüman
Kim yalandan sakınır, ayrılmaz ise haktan,
Sâlih Müslüman olur, sakınırsa günahtan.

Dinin direği
Önce gelir din işi, mümin aksatmaz beşi!
İmanı nasıl korur, namaz kılmazsa kişi?

Aşınmaz rütbe
Mezar taşına konan rütbe bir gün aşınır,
İman rütbesi ise, sonsuza dek taşınır.

İmansızlık
Haramdan gelen malın, ateştir her kuruşu,
İmansızların olmaz, mahşerde kurtuluşu.

Şehveti kırmak
İyi işle meşgul ol, yap gece ibadeti!
Oruç tut, sirkeli ye, bunlar keser şehveti.

Tebessüm sevabdır
Mümin için tebessüm, verilen sadakadır,
Yorulmak gerektirmez, üstelik bedavadır.

Tebessüm edememek
Tebessüm edemeyen, mahkûmdur acziyete,
Gülümsemeyi bilen, kavuşur çok nimete.

Tebessüm
Tebessümü alan mutlu, üzülmez onu veren.
Güven içine girer, gülümseyeni gören.

Tebessümün ateşi
Tebessümün ateşinde,
Erimeyen maden yoktur,
Esir olup tebessüme,
Zararını gören çoktur.

Satılmış insan
Zarar gelmez insanın kazandığı paradan,
Korkmak gerek paranın kazandığı insandan.

Cevher bağırarak satılmaz
Parmak yalar bal tutan, bağırmaz cevher satan,
Durmadan hep bağırır, pazarda biber satan.

Düzeltmek için
İman doğru değilse, kimse çıkamaz taht’a,
Kütük hızar görmezse, olamaz düzgün tahta.

Vaktin önemi
Vakit; malı, parayı kazanabilir ama,
Mal ve para, vakti satın alamaz asla.

Hak isterse
Hak, irade edince, herkes sana yol verir,
Yaratır sebebini, ihsan eder, bol verir.

Büyük sermaye
Hak rızası olmalı, Müslümanda tek gaye,
Büyük zatları sevmek, ona olur sermaye.

Kimsesizler kimsesi
Üzülüp de boş yere, benim kimsem yok deme!
Kimsesizler kimsesi Rabbimiz var gam yeme!

Ömür tükendi
Soba aşkla yanarken, odun kömür tükenir,
Yıllar eriyip gider, birden ömür tükenir.

Kendime diyorum
Demem, (Salih amelle ben huzura gelirim),
Amelim çok kusurlu, bunu iyi bilirim.

Huzura çıkarken
Bak ağarmış saçların, defterin ise kara,
Hangi yüzle çıkarsın, yarın yüksek huzura?

Sitem ve müdara
Sevgi varsa sitem var, olur bu ara sıra,
Sevgi olmazsa eğer, edilir hep müdara.

Yalnız inersin
Sultan ol ister köle, ağaç ata binersin,
Herkes bırakır gider, yalnız kabre inersin.

Millî irade gelir
Rütbene, silahına, güvenip olma mağrur!
Millî irade gelir, harman gibi savurur.

Bu hayat
Daldığın heves kadardır,
Kaldığın kafes kadardır,
Sanma bu ömür tükenmez!
Aldığın nefes kadardır.

Dilin durursa
Sana kendinden olur, her ne olursa eğer,
Başın selamet bulur, dilin durursa eğer.

Kiminleyiz?
İyi arkadaş seçmeli,
Ona göre sevmelidir.
Kimlik değil, kimlerle,
Olduğumuz önemlidir.

Kimseyle uğraşma
Huzur içinde yaşar, işi ile uğraşan,
Sıkıntıdan kurtulmaz, kişi ile uğraşan.

Akıbet
Elbette kaderdendir, gezdiren yer yer bizi,
Dünyayı dolaşsak da, akıbet yer, yer bizi.

Azan belayı bulur
İnsana bela gelmez, Rabbimiz yazmadıkça,
Rabbimiz bela vermez, o kişi azmadıkça.

İyilik ederken
Unutmamak gerekir, ataların sözünü!
(Besler isen kargayı, oyar senin gözünü.)

Herkes kendi cezasını çeker
Hâşâ zulmetmez Allah, kulunun Huda’sıdır,
Herkes ne çekiyorsa, hep kendi cezasıdır.

İşin başı
İpek de bir, basma da bir giyene,
Güzel de bir, çirkin de bir sevene.

Bakış açısı
Her önüne çıkanı, engel sanan devrilir,
Merdiven kabul eden, bir basamak yükselir.

Dün, bugün ve yarın
Dün tecrübe, faydalan! Yarın tahmin, yap plan!
Bil ki vakit nakittir, bugün fırsatı kullan!

Sıkıntının nimet olması
Yağmur yağdığı zaman, tekne ıslanır biraz,
Ama güvertesinde, kir ve çamur bırakmaz.

Herkes ölür
Debdebeli, görkemli yaşasa da bir kişi,
Elbette önlenemez musallaya gidişi.

Mevla'ya gider
Yolu kaybeden Mecnun, nasıl Leyla’ya gider?
Sayısız yol içinde, biri Mevla’ya gider.

Kaderi suçlamak
İşi düzgün gidince, aklını tebrik eder,
Düzeni bozulunca, suçlanır hemen kader.

Herkese bir şey söyler
Olaya karışmazsan, korkup susuyor derler,
Konuşmaya başlarsan, zehir kusuyor derler.

Her şeyin saati var
Dostumuz yok deme, Mevla’mız yâr’dır,
Sanma zulümleri zâlime kârdır,
Mazlumun duası, yıkar sarayı,
Onun da bir vakti, saati, vardır.

Aşk ve kanat
Uçamazsa kanat, ne işe yarar?
Aşka uçanın da kanadı yanar,
Maşuka varınca, yanarsa yansın
O zaman kanatsız her yere konar.

Sözünün eri ol
Ayıbın görülmezse, onu bir hüner sayma!
Sâdık olarak tanın, verdiğin sözden cayma!

Yalan ve doğru
İnsanın sözü kantar, bir gün seni de tartar,
Yalancı rezil olur, doğrunun sıdkı artar,

Nefse hâkim olmak
Nefis bebek gibidir, süt emer verilirse,
Emzik verin diyemez, süt vermek kesilirse!

Fıska kapat gözünü
Hep açık tut sofranı, kapını ve elini!
Fıska kapat gözünü, dilini ve belini!

Zevk derdine düşmek
Gerçek âşık olana, dertler zevk sefa olur.
Zevk derdine düşenler, yollarda heba olur.

Mevla’ya gider
Mecnun için her yol, Leyla’ya gider,
Leyla’ya kavuşan, Mevla’ya gider.

Kader ve keder

Hakka ulaşmak için, aşılmalı dağ dere!
Razı olan kadere, meydan okur kedere!

Rehbere ihtiyaç var
İnsan yolu kaybeder gider ise ezbere,
Hak yolu bulmak için, ihtiyaç var rehbere.

Af var
Aklın hep tevbe eder, nefsin tevbeyi bozar,
Bin kere bozulsa da, Hakk’ın büyük affı var.

Ayıplar dökülür
Çok konuşanın sırrı, iplik gibi sökülür,
Gizli şeyleri kalmaz, ayıpları dökülür.

Zamane ölçüsü
Ok gibi doğru isen, yakalayıp atarlar,
Yay gibi eğri isen, el üstünde tutarlar.

Ortalık karışık
Namert bilinmiyor, mert bilinmiyor,
Uysal bilinmiyor, sert bilinmiyor,
Çağdaş hastalıklar kol gezmektedir,
İlaç bilinmiyor, dert bilinmiyor.

Gazelleşen yaprak
İbretle bak, yere düşen kurumuş şu yaprağa!
Hep yüksekten bakardı, tozlu kara toprağa.

Dine uyanın saadeti
Kalbde değilse malın, doğru ise imanın,
Yolu Cennete gider, Hak emrine uyanın.

Salih mümin
Salih olan müminin, tatlıdır baldan sözü,
Kaş çatmaz, surat asmaz, gülümser nurlu yüzü.

Çıkmaz yol
Kim sağırsa ezana, şaşı bakar namaza,
Ana cadde sansa da, yolu varır çıkmaza.

Öfkeni yen
Azından çoğundan kaç, orta işte kıl karar!
Sert olma, keskin sirke, küpüne verir zarar.

Bir gülümseme
Yorgun, argın olanı, kolayca dinlendirir,
Ümidi kırılana, yeniden hayat verir.

Öfke kırar geçer
Öfke, rüzgâra benzer, bir süre sonra diner,
Fakat bir kısım dallar, kırılır, yere iner.

Veren el olmalı
Gerçeği söylemeye, hevesli olsun dilin,
İhsan edip vermeye, hep alışmalı elin.

Bölünmemeli
Bölüşen millet tok olur, birleşince çok olur,
Birleşmez bölünürse, zayıflayıp yok olur.

Adam olmak
Her şeye kızıyorsun, hemen sabrın taşıyor,
Adam gibi adamlık, seni neden aşıyor?

Tebessüm
Kıymeti pek çoksa da, para ile satılmaz,
Gösterdiği marifet, hiç yabana atılmaz.

Abdesti tez al
Abdestini yel gibi almaya çalışasın!
Namazını yıl gibi, kılmaya çalışasın!

İkiyüzlüye kanma
Yüzüne her güleni, samimi bir dost sanma!
İkiyüzlü kimsenin, tebessümüne kanma!

Salim yol
Yol uygun olmalı ki, dağın üstünden aşsın,
Meşakkatli olsa da, hedefine ulaşsın.

İşi geciktirme
Aldanma şu cihanın, mülk olmayan varına!
Bugünkü bir işini, sakın koyma yarına!

Kibrin tavan yapması
Kibrin, gururun fırlar, yaparsa yüksek tavan,
İhlas yağların erir, ekmeğin olur yavan.

İşi bilen ve bilmeyen
Bir işi bilen yapar, bilmeyen eleştirir,
Az bilense bocalar, gereksiz akıl verir.

İşi geciktirme
Kanma yalan dünyanın geçici çıkarına!
Bugünkü bir işini koyma sakın yarına!

Yerinde gülümsemek
Kimi susar, konuşmaz, dinlemeyi benimser,
Alakasız davranmaz, yerinde de gülümser.

Tebessüm
İhtiyacı olana, tebessümünü bol ver!
Somurtuyorsa eğer, bekletme, hemen yol ver!

Gülümseme silahı
Gülümsemek silahtır, fetheder arkadaşı,
Bazen hayat kurtarır, bazen önler savaşı.

Dostun doğru sözü
Lüzumlu bir hatayı, söyle dostun yüzüne!
Sadık olan incinmez, dostun haklı sözüne!

Rüzgârı suçlama
Faydası olmaz bırak, suçlama rüzgârı sen!
Önce öğrenmelisin, nasıl tutulur yelken!

Tebessüm
Dertliyi gülümsetir, ilgiyi uyandırır,
Sadaka vermiş olur, çok sevab kazandırır.

Tebessüm
Tebessüm sadakadır, öyle kaşını çatma!
Bu, hadis-i şeriftir, kulak ardına atma!

Etkili ilaç
Güler yüzlü olmalı, nicesi buna açtır,
Sıkıntılı olana, ferahlatan ilaçtır.

Öfkeli kimse
Öfkelenen, köpüren, çevreye verir zarar,
Problemi çözmeyi, huzur bozmakta arar.

Âlim sanma
Kıldan ince mânâ var, kulağını et yakın!
TV baykuşlarını, ulema sanma sakın!

Az ye az konuş
Sağlığını düşünen, çok yiyip içmemeli,
Saygı sevgi bekleyen, fazla söz etmemeli.

Doğru sözü söylerken
Dikkatli ol, doğru söz, bazısına batarmış.
Kişi bilmediğine, rastgele taş atarmış.

Gönül yapamıyorsan
Bir gönül tamir etmek, gelmiyorsa elinden,
Bari kalb kıran bir söz, çıkmamalı dilinden.

İnsana yaklaşmak
İnsan ateşe benzer, çok yaklaşma yanarsın,
Yokluğu kışa benzer, uzak kalma donarsın.

Gönül evi
Gönül evi han değil, paldır küldür girilmez,
O yüce bir dergâhtır, her hata hoş görülmez.

Hakka sağır
Eğer hak sözler için, kulak olursa sağır,
Davul çalsan da duymaz, istersen ona bağır.

Tahkikçi
Kafayı oynatırsın, hep ispatla uğraşma!
Denizde boğulursun, dalgalarla yarışma!

Üç dinli müşrik
Hem şeriki yok diyor, (Üç din de haktır) diyor,
Savunuyor bâtılı, şirkten şirke giriyor.

Haçlı sarık
Herkes gerçek sanırdı, sözleri çok açıktı,
Takıyye yapıyormuş, sarığından haç çıktı.

Haçlıya kucak açar
Kirli işlere girer, çetelere karışır,
Haçlıya kucak açar, küfür işte yarışır.

Dertsiz insan olmaz
Dertten ve sıkıntıdan insan nasıl kurtulur?
Herkesin derdi olur, çünkü âdemoğludur.

Mürted olan kişi
Hristiyanlık hak diyor, kiliseye gidiyor,
İstavroz çıkarıyor, hem vaftiz de ediyor.

Hazıra konmamalı
Niye çalışmıyorsun? Konmamalı hazıra,
Hangi yüzle çıkarsın, mahşer günü huzura?

Selamet istiyorsan
Denizlerde bulunur, sayısız inci, mercan,
Ama sen sahilde dur, selamet istiyorsan.

Kısmet işi
Asya’yı, Avrupa’yı, öyle boşa dolaşma!
Kısmetse seni bulur, ihtimalle uğraşma!

İşi ile uğraşmak
İşiyle uğraşır, koşturan insan,
Kişiyle uğraşır, boş duran insan.

Herkese söylenmez
Gâfil olma aç gözü, bilinsin işin özü!
Yabancıya söylenmez, büyüklerin her sözü!

Teslimiyetin önemi
Binlerce müjde olsun, yaşar iken ölene,
(Başköşeye geç) derler, teslim olup gelene!

Kalb kıran
Kötüye selam duran, iyiye tuzak kuran,
Kâbe’yi yıkmış olur, dostun kalbini kıran.

Sağlama zarar vermek
Kâfir olan kurtulmaz, iyiliği tartılmaz,
Dikilebilir diye, sağlam olan yırtılmaz.

Ölüm var
Amel ve ihlâs yoksa, deme (Bende ilim var),
Yarın hesap verirsin, âhiret var, ölüm var.

Bilenle bilmeyen
Çürümüş mal satılmaz, sağlam mala katılmaz,
Bilen ile bilmeyen, elbet eşit tutulmaz.

Rabbin dilemesi
Hazret-i Âdem nebi, yasak meyveden yedi,
(Şeytan kandırdı) deme, Mevla böyle diledi.

Müminin durumu
Mümin vakarlı durur, kimse ile takışmaz,
Ölenleri görürken, ona gülmek yakışmaz.

Nefse uymak
Nefsimiz doymaz ejder, verir üzüntü, keder,
Kim nefsine uyarsa, hayatı olur heder.

Sâlih Müslüman olmalı
Abdesti güzel almalı,
Namazı doğru kılmalı,
Dinin her emrine uyan,
Sâlih Müslüman olmalı.

Düşenin dostu olmaz
Sataşırlar, çatarlar, bir lokmada yutarlar,
Düşenin dostu olmaz, üç kuruşa satarlar.

Yaşlanmayı bekleme
Kulak duymaz, göz görmez, bunarsın, aklın ermez,
Ömrü boşa harcama, pişmanlık fayda vermez.

Dini öğrenmeli
Zengin, hacca gitmeli, zekâtını vermeli,
Dini doğru öğrenip, kusurunu görmeli.

Tevbe et
Sağlığı ganimet bil, her nefesi nimet bil!
Geciktirme tevbeyi, günah izlerini sil!

Yaşlanınca
Kulak duymaz, göz görmez, ağrın, sızın hiç bitmez,
Gençlik boşa gitmişse, pişman olman kâr etmez.

Kimi var
Eğip büker lafları, unutulmaz gafları,
Duyguları sömürür, kullanıyor safları.

Yalancı hain
İftiradan çekinmez, bid’at çıkarır dinde,
Ahmakları kukla gibi, oynatıyor ipinde.

Zamane hocası
Helâl, haram ne bilmez, ilmi, ameli yoktur,
Hep kafadan konuşur, dinde temeli yoktur.

Garibin hâli
Hem ağlar, hem ağlatır, gözünden yaş çağlatır,
Çok acıklıdır hâli, yürekleri dağlatır.

Eden bulur
Eden kendine eder, herkes ettiğin çeker!
İğneden ipliğe dek, sorulur teker teker.

Hocadan locaya
Önce hocaya gider, çıkıp locaya gider,
(Tarihsel) der Kur’an’a, dine iftira eder.

Haçlı akımı
Tarihselci takımı, oldu haçlı akımı,
Papa destek verince, başlattılar yıkımı.

Bâtıl dâva için
Kul hakkını düşünmez, hak hukuku unutur,
Bâtıl dâvası için, kanımızı kurutur.

Gelene vermeli
Düşünmeden konuşma, pot kırma, çam devirme!
Kim gelirse kapına, elini boş çevirme!

Şeşi beş görmek
Gâfil işitmez sözü, uzağı görmez gözü,
Bakar, şeşi beş görür, gece sanır gündüzü.

Huzuru kaçırıyor
Bozuldukça şuuru, çekilmiyor gururu,
Dinden uzaklaştıkça, kaçırıyor huzuru.

Nefsine uyan
Hile yapar işine, yan bakar kardeşine,
İhlâssız olan kişi, düşer nefsin peşine.

Kusuru kendinde ara
Dininden taviz verme, kendini boşa germe!
Ayıplarınla uğraş, kimsede kusur görme!

Sadakatten ayrılma
Doğru söyleyenlere, öfkelenip darılma!
Uy Allah'ın emrine, sadakatten ayrılma!

Ebedî saadet
Mümin koşar hizmete, sarılır ibadete,
Maksadı kavuşmaktır, ebedî saadete.

Arif olan zat
Ârif, ölmeden ölür, ölüm acısı duymaz,
Allah yolunda harcar; paraya pula kıymaz.

Tefekkür et
Nefes alınan hava, dolu her yer, dağ, ova,
Para yetmez satılsa, veriliyor bedava.

Beterin beteri var
Sakın olma sitemkâr, dert üstüne dert yağar,
Şunu unutma asla, beterin beteri var.

Dinsizin hâli
Dinsiz ibretle bakmaz, doğup batan güneşe!
Asırlardır dönüyor, aklı ermez bu işe.

Müminin hâli
Onun yolu kutludur, evinde de mutludur,
Uyar dinin emrine, yarından umutludur.

Şükür gerekir
Dilini döndürene, ağrını dindirene,
Her an şükür gerekir, rızkını gönderene.

Nasibi yoksa
Uçurur yele verir, alçaltır sele verir,
Nasibi yoksa eğer, kazanır ele verir.

Ehl-i sünnet olanlar
Ehl-i sünnet olanlar, talip olur Cennete,
Sonunda kavuşurlar, ebedî saadete.

Nimete şükür
İlmin ve sabrın çoksa, gözün ve gönlün toksa,
Artık şükrünü çoğalt, borcun ve derdin yoksa.

Kişi ile uğraşmak
İşi ile uğraşır, gece gündüz çalışan,
Kişi ile uğraşır, suç bulmaya alışan.

İmanla ölmek
Mümin Hakk’a hasrettir, tek derdi âhirettir,
Doğru imanla ölmek, ebedî saadettir.

Önce sabır
Dervişlik bir yürektir, sağlam duran direktir,
Ben dervişim diyene, önce sabır gerektir.

Canını esirgemek
Dışarıda dolaşıp, içeri giremezsen,
Sevginde yalancısın, canını veremezsen.

Kalabalığa uyulmaz
Hele bak şu alığa, benzer alabalığa,
Hakkı çoklukta sanır, uymuş kalabalığa.

Cehennem ateşi
Kötülerden uzak dur, düşme nefsin peşine!
İnsan nasıl dayanır, Cehennem ateşine?

Işıklı yol
Işık, zulmeti boğar, ardından rahmet yağar,
Karanlık sürüp gitmez, sabaha güneş doğar.

Dost kalmak istersen
Dost kalmak istiyorsan, öyle sık gidip gelme!
Seyrekliği tercih et, sevgi kabını delme!

Cömert
Malını verir saymaz, vermeye asla doymaz,
Hepsini önden yollar, dünyaya zırnık koymaz.

Cansız at
Veda edip hayata, binince cansız ata,
Artık faydası olmaz, ağlasa ana, ata.

Vara yoğa kızmak
Her işe burun sokup, düzgünleri bozarsan,
Nasıl derviş olursun, vara yoğa kızarsan.

Sevgi büyükten gelir
Sevgi büyükten gelir, eğer onlar sevmese,
Gayreti boşa çıkar, sevmiş olamaz kimse.

Doğru ve eğri olmak
Ok gibi doğru olan, hedefine tez varır,
Yay gibi eğri olan, kırılır, elde kalır.

Ruh ölmez
Şu Vehhâbî inanmaz, keramete, veliye,
Ruh yok olur zanneder, saygı duymaz ölüye.

Herkese uyulmaz
Yapılmışı yıkarsan, mazlum canı yakarsan,
Tökezleyip düşersin, el sözüne bakarsan.

Eken biçer, eden bulur
Ecelin geldiği an, elbet sen de göçersin,
Ettiğini bulursun, ektiğini biçersin.

Âhiretini düşün
Âhiretini düşün, helâle haram katma!
Geçici çıkar için, dini dünyaya satma!

Kuyruk acısı
Danışmadan iş yapma, uy büyük buyruğuna!
Uyuyan bir yılanın, basılmaz kuyruğuna!

Nankörlük etme
Sayısız nimetlere, nankörlük etme sakın!
Rabbin uzakta değil, sana senden de yakın!

Kul hakkına girmek
Kara yere girersin, toprak olur, erirsin,
Kul hakkına girmişsen, nasıl hesap verirsin?

Sürçü lisan
Nasihate kulak ver, uyuma aç gözünü!
Sürçü lisan edersin, uzatırsan sözünü!

Gözünü koru!
Gerçeği ararsan gel! Bir işe yararsan gel!
Her yer rezalet dolu, gözünü korursan gel!

Canını esirgeme
Doğru sözü duyarsan, Hak emrine uyarsan,
El üstünde tutarlar, tatlı cana kıyarsan.

Elini bağla
İçinden ağla da gel! İtimat sağla da gel!
Harama gözünü ört, elini bağla da gel!

İşkembeci
Yalana yalan katar, dini dünyaya satar,
İftiralar uydurur, hep işkembeden atar.

Akıllı insan
Sâlih, kılı kırk yarar, Hak rızasını arar,
İstişare etmeden, bir işe vermez karar.

İbret almaz
Ahmak pişmanlık duymaz, gafletten geri kalmaz,
Düşünmez âhireti, ölenden ibret almaz.

Öğüt fayda vermez
Câhil, gerçeği görmez, gafletten taviz vermez,
Ne yapılsa faydasız, kulağına söz girmez.

Erenlerin sözü
Kulak ver, aç gözünü, öğren işin özünü!
Herkes kolay anlamaz, erenlerin sözünü!

Bir bilene sor
Sualin varsa eğer, onu sor bir bilene!
Soru sorulur mu hiç, her önüne gelene!

Söz dinlemeli
Cahilsin bilemezsin, ağlarsın, gülemezsin,
Gel dedikleri yere, bir türlü gelemezsin.

Kalb kırmak
Allah, (Rab benim) dedi, kalblere (Evim) dedi,
Adamdan sayılır mı, yıkan bu kutsal evi?

Yağı bala kat
İslam bal, tasavvuf yağ, ikisi bir saltanat,
Olmak için evliya, hâlis yağı bala kat!

Malını hayra harca
Gülümse, gönül fethet! Esirgeme ver, lütfet!
Haramlardan uzak dur, malını hayra vakfet!

Düze çıkmak
Üzülme doğru söze, suçun vurulur yüze,
Utanacak hâlinle, kolay çıkılmaz düze.

Büyüklerden bahset
Kimseye etme haset! Öğren ilm-i siyaset!
Kendini aradan çek, hep büyüklerden bahset!

Not al
İyi şeyleri emret! Kötü şeyleri nehyet!
Güzel bir söz duyunca, not alıp onu kaydet!

Gülmek için ağla
İslam’ın emrine uy, nefsini sıkı bağla!
Mahşerde gülmek için, dünyada iken ağla!

Kalb kırma
Gönül Allah evidir, sert söyleme, kalb kırma!
Yumuşak ol her zaman, öfkelenme, bağırma!

Dille söylemek yetmez
Dervişsen işin zordur, başından belâ gitmez,
Canını koy bu işe, dille söylemek yetmez.

Hayra sağırdır
Cimrinin gözü doymaz, parasına hiç kıymaz,
Hayra da harca dense, iki kulağı duymaz.

Hakikati katletme!
Doğru sözü reddetme, fâsıkları methetme!
Vicdanlı ol her zaman, hakikati katletme!

Günahlar zehirdir
Kovucuyla konuşma, sözlerine aldanma!
Zehir bil günahları, hiç birine dadanma!

Namazı aksatma
Evliyanın sözünü sakın yabana atma!
Elin kanda olsa da, namazını aksatma!

Cuma günü
Günler içinde cuma, başka günden üstündür,
Müminlerin bayramı, çok mübarek bir gündür.

İçi dışı başka
Kimi yükseğe çıkar, altın kuleden bakar,
Kiminin içi seni, dışı herkesi yakar.

Sen de ölürsün
Gökdelende otursan, tıp tıpış inersin,
Ummadığın bir anda, cansız ata binersin.

Lalenin hâli
Eşi bulunmaz lâle, sığmaz öyle hayâle,
Gülünce güller açar, herkes şaşar bu hâle?

Sıkıntılı yer
Aklını kullanan, ihlâssız amel etmez,
Dünyaya gönül verme, sıkıntısı hiç bitmez.

Kınayıcı olma
Daldan dala konarsan, hain nefse kanarsan,
Düşün hâlin ne olur, onu bunu kınarsan?

Düşüncesiz insan
Bak gör, her şey aşikâr, düzeni var, çarkı var,
Bir ot gibi yaşıyor, hayvandan ne farkı var?

Hayret
Sözüm değil yabana, kötü işler yapana,
Nasıl hayret edilmez, ineklere tapana?

Danışmak gerek
Sâlih zatları ara, talebesiyle tanış!
Yapacağın her işi, bilen birine danış!

Eken ektiğini biçer
İyilik ekersen, saadet biçersin,
Kötülük ekersen, nedamet biçersin.

Zehirli bal
Hiç düşünmeyip yaşı, teslim oldum dersen gel!
Zehirle pişen aşı, bal olarak yersen gel!

Mert insanlar
Günahlardan cayarlar, büyüğünü sayarlar,
Harama bakan gözü, kabak gibi oyarlar.

Nefsini kınamalı
İnsan, günah işlerse, içi hep kanamalı!
(Suç bendedir) diyerek, nefsini kınamalı!

Adam olacaksan
Su gibi akmalısın, ibretle bakmalısın!
Küfre uzanan eli, ateşte yakmalısın!

İhlaslı talebe
Eğer tanırsa pîri, düşünmez başka eri,
Pîrde kusur aramaz, bozmaz girdiği yeri!

Benliğini at
Dervişlik hırkasını, sırtına alarak gel!
At benlik markasını, tam teslim olarak gel!

Ciğerini yedir
Gördün dostun iyidir, her ne versen yeridir
Bir şeyin yoksa eğer, sök ciğerini yedir.

Gayen kâr ise
Eğer canın var ise, aklın sana yâr ise,
Düşkün olma dünyaya, esas gayen kâr ise.

Malı önceden gönder
Âhiret için harca, dağıt kendi elinle!
Gönderirsen ihlasla, onlar gider seninle.

Varlık, darlık getirir
Para aşkıyla yanma, kimin çoksa varlığı,
Sıkıntıdan kurtulmaz, gitmez gönül darlığı.

İyi bayramlar
Büyük küçük süslenir, baklava, şeker yenir,
Bayram tebrik edilir, iyi bayramlar denir.

Bayram gelince
Barışır küskün olan, yumuşar keskin olan,
Nimete kavuşunca, sevinir miskin olan.

Nefsimiz doymaz
Komşunun tavuğu kaz, karısı kız görünür,
Nefsimiz asla doymaz, her kazanç az görünür.

Derde deva ol
İyilik et herkese, git sırtında taş taşı!
Yetiş derde deva ol, sil gözden akan yaşı.

Huzurlu evde
Ocakta ateş yanar, kazanda yemek kaynar,
Huzurlu olan evde, çocuklar gülüp oynar.

Dini âlet etmek
Şu mala, mülke olsun, lânet üstüne lânet!
Onu kazanmak için, din, namus ola âlet.

Nakli esas al
Peygambere uymayı bildirdi birçok âyet,
Hep aklına güvenme, nakle eyle riayet!

Dostuna borçlanma
Borç, sevgiyi yok eder, dostuna borçlu olma!
Eyvah ne yaptım diye, sonra saçını yolma!

Ortalık bozulunca
Ortalık bozulunca, övülür nice mason,
Dinimizi öğrenip bu işe vermeli son!

Yüzünü Kâbe'ye dön
Hikmetine karışma, tut Mevlâ’nın sözünü!
Namaz için kalkınca, dön Kâbe'ye yüzünü!

Sonum kara topraktır
Ömrümün ağacından, dökülenler yapraktır,
Yıllarca yaşasam da, sonum kara topraktır.

Hepsi fason
Ortalık bozulunca, övülür nice mason,
Âlim sanılsa da, bunların hepsi fason.

Ömür biterken
Ev ısınıyor derken, bakarsın kömür biter,
İşler yola girerken, sayılı ömür biter.

Akıllı ve ahmak
Akıllı olan kimse, her şeyden alır bir ders,
Ahmak olana ise, iyi şeyler gelir ters.

İncinme, incitme
Ne bir tsunami ol, ne de kasırga yeli!
Ne el incinsin senden, ne de sen incit eli!

Yeşil ışık
Gözümüzün içine, mâsum gibi bakıyor,
Bid’ate ve Noel’e, yeşil ışık yakıyor.

Cennet nimetleri
Cennette üzüntü yok, herkes hep neşelidir,
Nimet dolu her yer, dayalı, döşelidir.

Bahtiyar insan
Ölüm ansızın gelir, ne genç der, ne ihtiyar.
Kim hazırsa ölüme, işte odur bahtiyar.

Âyeti tevil eder
Hristiyan kâfire, Müslüman İsevî der,
Tarihsel der Kur’an’a, âyeti tevil eder.

Bedel istemez
Mevlâ dilerse eğer, herkes sana yol verir,
Bedel ücret istemez, ihsan eder, bol verir.

Tam İlmihal
Ebedî saadete, ihlasla talip olan,
Kavuşur çok nimete, Tam İlmihal okuyan!

 
Geri dön
 
 
Dini Konularda Ara:


detay.asp?Aid=4787
detay.asp?Aid=4787
İhlas Vakfı
Dünya İçin Paylaşma Vakti
Online Bağış Yapmak İçin
Güncelleme Tarihi
3 Ekim 2023 Salı
Sitemizdeki bilgiler, bütün insanların istifadesi için hazırlanmıştır.
Orijinaline sadık kalmak şartıyla, izin almaya gerek kalmadan,
herkes istediği gibi alıp istifade edebilir.
AnaSayfam Yap   |    Favorilere Ekle   |    RSS
Ziyaretçi Sayısı

Hosted by İhlas Net