Aradığınız kelime sarı renk ile işaretlenir.
Yazı boyutu     
 
Tavşan, Yahudi ve Hurufiler

Hurufiler diyor ki: Tırnaklı hayvanlar haram olduğu için, tavşan da haramdır. Tevratta da haram olduğu için yenmez.
CEVAP
Tavşan yemek helaldir. Çünkü, Peygamber efendimize tavşan eti kebabı hediye getirdiler. Eshabına, (Bunu yiyin) buyurdu. (Mecma’ul-enhür, Bedayı)

Tevrat’ta tavşan yenilmez, dediği için, yenilmez demek yanlıştır. Müslümanlar her işlerinde Kur'an-ı kerime ve Peygamber efendimizin emrine uyar. Tevrat’a uymaz. Tevrat’a uymamız emredilmedi. Kur’an-ı kerim, Tevrat’ın çok emirlerini nesh etmiş, yürürlükten kaldırmıştır. Hem de bugün, doğru Tevrat hiçbir yerde yoktur, tahrif edilmiş Tevrat’ı ölçü kabul ediyorlar. Yahudilerin uydurduğu Tevratlara bakarak tavşan yenmez demek, Müslümana yakışır mı? Fakat, Yemenli Abdullah bin Sebe Yahudisinin yolunda olan hurufiler, onun gibi, Tevrat’ı ölçü alıyorlar.

Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:
(Sizde bulunan Tevrat’ı, Allah’ın birliğinde ve azap ve sevap ve iman bilgilerinde doğrulayan Kur’ana inanın!) [Bekara 41]

(O Kur’an haktır. O zamanda bulunan Tevrat’ı tasdik eder.)
[Bekara 91]

(Kur’anı hak olarak indirdik. Daha önceki kitapları tasdik edicidir.)
[Maide 48]

İmam-ı Beydavi hazretleri buyuruyor ki:
Bu âyetlerdeki, Kur’an-ı kerimin Tevrat’ı tasdik etmesi demek, Kur’an-ı kerimin, Tevrat’ın haber verdiği kitap olduğunu bildirmektir

Allahü teâlâ, Hazret-i İsa’nın sözlerini bildirerek buyuruyor ki:
(Benden önce Tevrat’ta bildirilmiş olanları tasdik edici geldim. Size haram edilmiş olanları helal etmek için geldim.) [Al-i İmran 50]

Bu âyet-i kerime açıkça gösteriyor ki, Hazret-i İsa’nın İncili, Hazret-i Musa’nın Tevrat’ını hem tasdik etmekte, hem de, ondaki haramlardan bazılarını helal yapmaktadır. İşte bunun gibi Kur’an-ı kerim, Tevrat’ı tasdik ettiği gibi, Tevrat’taki helal ve haram hükümleri de değiştirmiştir.

Yahudi İbni Sebe yolunda olan Hurufiler, âyet ve hadislere yanlış mana veriyorlar. Kur’an-ı kerime yanlış mana verenin kâfir olacağı hadis-i şerif ile bildirilmiştir. Mesela, Cuma suresinin, (Tevrat’a inanmayanlar, kitap yüklü merkep gibidir) mealindeki beşinci âyeti, tefsir kitaplarında, şöyle açıklanmaktadır:
(Tevrat’ın ahkamını yüklenmeye emredilmiş iken, yalnız okuyup emir ve yasaklarına uymayan Yahudiler, ilim kitaplarını yüklenip, boşuna eziyet çeken merkebe benzer.)

Tevrat, Allah’tan gelen kitaptır. Fakat, şimdi Yahudilerin ellerinde bulunan kitap gerçek Tevrat değildir. Çünkü Yahudiler, Allah’ın gönderdiği Tevrat’ı değiştirdiler. Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:
(Allah’ın kitabındaki, [Tevrat’taki] kelimeleri değiştirdiler.) [Maide 15]

(Yahudilerden bir kısmı, Tevrat’taki emirleri, yasakları değiştirirlerdi.)
[Bekara 75]

İmam-ı Taberani’nin rivayet ettiği (Yahudiler Tevrat’ı terk edip kendi yazdıkları kitaba uydular) hadis-i şerifi, şimdi Yahudilerin elinde bulunan Talmut, Mişna ve Gamara adındaki Tevratların, Hazret-i Musa’nın getirdiği kitap olmadığını haber vermektedir.

Enam suresinin, (Yahudilere her tırnaklı hayvanı haram ettik. Koyunun ve sığırın iç yağını da haram ettik) mealindeki 146. âyeti, iç yağının Yahudilere haram olduğunu bildiriyor. Onlara haram olduğu için Müslümanlara da haram olur, demek yanlıştır.

İslam düşmanı olan zındıklar tırnaklı hayvanlar haram olduğu için, tavşan da haramdır, diyerek Müslümanları aldatıyorlar. Tırnaklı hayvanları Müslümanlara haram imiş gibi gösteriyorlar. Halbuki, Kur'an-ı kerim, tırnaklı hayvanların Yahudilere haram edilmiş olduğunu haber veriyor. Müslümanlara haram olduğunu bildirmiyor.

Hangi hayvan yenilir, hangileri yenilmez? Müslümanlar, bunu Kur'an-ı kerimden ve hadis-i şeriflerden öğrenir. Yahudiler ve zındıklar da, elde bulunan bozuk Tevratlardan okurlar. İslam dini, leşi, akıcı kanı, domuz etini ve köpek dişi veya pençesi ile avlayan hayvanların etini ve haşereleri yemeyi haram etmiştir. Bunlardan başkası helaldir. Helal olanlar Allahü teâlâdan başkasının ismi ile kesilirse veya bunları kitapsız kâfir keserse, bunları yemek de haram olur.

Enam suresinin yüzkırkbeşinci âyetinde mealen, (Söyle ki, Kur’anda yemesi haram olanlar, leş ve akıcı kan ve pis hınzır ve Allah’tan başkasının adı ile kesilmiş olandır) buyuruldu. Bu âyet-i kerimede dört şeyin haram olduğu bildiriliyor. Bundan başka altı şeyin haram olduğu da, Peygamber efendimiz tarafından bildirilmiştir. Resulullahın, köpek dişi olan yırtıcı hayvanları ve pençesi ile avlayan kuşları haram ettiğini Abdullah ibni Abbas haber verdi. Âyet-i kerimedeki akıcı kan, canlı veya kesilen hayvanın damarlarından akan kan demektir. Et, karaciğer, dalak, kanlı olarak yenmeleri helaldir. O halde, koyun, sığır, tavşan etleri, kanlı ise de, yenmesi helaldir. Tavşan bütün kandır, demek doğru değildir. Kan aktıktan sonra, kalan tavşan eti pişirilir veya kebap yapılır. Afiyet ile yenir. Nitekim, Peygamber efendimiz, Eshabına tavşan eti yedirdi.

(Şekli şemailinde kerahet bulunan hayvanın eti yenmez) sözleri de yalandır. Böyle bir hadis-i şerif yoktur. Hurufiler, bu sözlerine dayanarak, tavşanın eti, eşek etine benzediği için kerihdir, yenmez, diyorlar. Sorarız bu zındıklara: Hani tavşan bütün kan idi? Kanı gidince, kemikten başka bir şey kalmazdı? Şimdi ise, tavşan eşek eti gibi etli oldu? Görülüyor ki, zındıkların sözleri birbirini tutmuyor.

Hiçbir İslam âlimi tavşan etine mekruh bile dememiştir. Fıkıh kitaplarında buyuruluyor ki:

Tavşan yemek helaldir. Mekruh değildir. (Mülteka)

Tavşan eti yemek helaldir. Çünkü, tavşan yırtıcı hayvan değildir. (Dürr-ül-münteka)

Her çeşit tavşan eti yemek helaldir. (Kuduri)

Tavşan etini yemek helaldir. Çünkü tavşan yırtıcı hayvan değildir ve leş yemez. Tavşan, geyik gibidir. (Cevhere)

Erneb, yani tavşan etinin mubah olduğu sözbirliği ile bildirilmiştir. Çünkü tavşan yırtıcı hayvan değildir ve leş yemez. Geyik gibidir. Ot yer. Fıkıh kitapları, tavşanın helal olduğunu açıkça yazıyorlar. Böylece, haram diyenleri red ediyorlar. (Dürer haşiyesi)

Görülüyor ki, tavşan etini yemek, sözbirliği ile helaldir. Hiçbir İslam âlimi, tavşan etine haram, hatta mekruh bile dememiştir. Peygamber efendimiz, tavşan etini yiyiniz diyerek emir verdikten sonra, bir Müslüman, tavşan eti yenilmez diyebilir mi? Elbette, hiçbir Müslüman tavşan etine haram diyemez. Tavşan yenilir, tavşan yenilmez diye Müslümanlar arasında hiç ihtilaf olmamıştır. Bunlar, tavşan yenmez diyorlar. Bunların bu sözlerine hiç bir Müslüman aldanmamıştır. Asırlardan beri bütün Müslümanlar tavşan yemiştir. Peygamberimizin tavşanı yiyiniz, buyurması, bütün Müslümanlara ışık tutmuştur. Bunun üzerinde durmaya değmez. Peygamber efendimiz bu meseleyi hâl etmiştir. Hurufilerin dedikoduları, Peygamberimizin emrini değiştirmez.

Bir kimse, tavşan etini sevmeyebilir. Fakat, sevmediğine haram demek ve bu yalanını ispatlamak için âyet-i kerimelere yanlış mana vermek ve hadis-i şerif uydurmak, zındıklığı, İslam düşmanlığını gösterir.
 
Geri dön
 
 
Dini Konularda Ara:


detay.asp?Aid=4787
detay.asp?Aid=4787
İhlas Vakfı
Dünya İçin Paylaşma Vakti
Online Bağış Yapmak İçin
Güncelleme Tarihi
19 Temmuz 2024 Cuma
Sitemizdeki bilgiler, bütün insanların istifadesi için hazırlanmıştır.
Orijinaline sadık kalmak şartıyla, izin almaya gerek kalmadan,
herkes istediği gibi alıp istifade edebilir.
AnaSayfam Yap   |    Favorilere Ekle   |    RSS
Ziyaretçi Sayısı

Hosted by İhlas Net