Aradığınız kelime sarı renk ile işaretlenir.
Yazı boyutu     
 
Bize ne oldu?

Sual: Severek yeni evlendim, eşimin de bir kusuru yok, çok iyi bir insan, ancak şimdi onu görünce çok tiksiniyorum. En ufak şeyde kavga etmeye başlıyoruz. Ailelerimiz de birbirine düştü. Ne oldu bize böyle? Ayrılmaktan başka bir çare yok mu?
CEVAP
Bu durum çok kimsenin başına geliyor. Bu yüzden, genel cevap verelim. Böyle üzücü durumların birkaç sebebi olabilir. Düşmanlık için başkaları bunlara büyü yapmış olabilir. Anne babalar veya akrabaları, güya çocuklar birbirini sevsin diye büyü yaptırmış olabilir. İnanç ve ibadetlerinde noksanlık olabilir. İki taraftan birinde psikolojik rahatsızlık olabilir. Evlilik meselelerini iyi bilmemek olabilir. Nazar değmiş olabilir. Daha başka sebepler de olabilir. Esas sebep bilinirse çaresi daha kolay olur. Sebebi ne olursa olsun, dinimizde her derdin çaresi vardır.

Yeni evliler veya evinde aniden bu tür bilinmeyen huzursuzluklar başlayan aileler şunlara dikkat etmelidir:
1- Doğru imana, Ehl-i sünnet itikadına sahip midir? Bunu kontrol etmelidir.

2- Gusül, abdest ve namazı doğru mudur? Kur’an-ı kerimde, doğru kılınan namazın her türlü kötülükten alıkoyduğu bildirilmektedir. Namazın doğru olması için guslün ve abdestin de doğru olması gerekir. Bu bilgileri Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye gibi muteber eserlerden öğrenmelidir.

3- Âyât-ı hırzı tarifine uygun şekilde okumak ve muska şekline getirip üzerinde taşımak iyi olur.

4- Her gün 500 defa (La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim) okumalı. Başlarken 100 ve bitirince yine 100 defa (Allahümme salli ala Muhammedin ve ala âli Muhammed) demelidir.

5- Cünüp ve abdestsiz gezmemeye gayret etmeli.

6- Büyü yaptırmamalı, cinci hocalardan uzak durmalıdır.

Cincilere ve büyücülere inanmak, Allah’tan başkasının her şeyi bildiğine inanmak olup, küfürdür. Büyü yapmayı öğrenmek de, öğretmek de haramdır. Müslümanları zarardan korumak için öğrenmek de haramdır. Hayırlı iş için mesela büyü çözmek için büyü yapmak da haramdır. Hadis-i şerifte (Büyü yapan ve yaptıran ve bunlara inanan bizden değildir) buyuruldu. (Bezzar)

Büyü, insanları hasta eder. Sevgi veya nefrete sebep olur. Büyü, kadınlara ve çocuklara daha çok etki eder. Büyünün tesiri kesin değildir. İlacın tesiri gibi olup, Allahü teâlâ dilerse tesirini yaratır. Dilerse tesirini yaratmaz. Şu halde, (Büyücü, büyü ile istediğini şüphesiz yapar, büyü muhakkak tesir eder) diyen ve inanan kâfir olur. (Allahü teâlâ takdir etmişse, büyü tesir edebilir) demelidir! İmam-ı Rabbani hazretleri buyurdu ki: Büyü, küfre en yakın olan haramdır. Hadis-i şerifte, (Müslüman büyü yapmaz. Allah saklasın, imanı gittikten sonra büyü tesir eder) buyuruldu. (3/41)

İmam-ı Nevevi hazretleri, (Büyü yaparken, küfre sebep olan kelime ve iş olursa, küfürdür. Böyle bir kelime ve iş olmazsa, büyük günahtır) buyuruyor.

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Helake sürükleyen yedi şeyden biri büyüdür.) [Buharî]

(Falcıya, büyücüye inanan, Kur'ana inanmamış olur.) [Taberanî]

(Büyücüye inanan, Cennete giremez.) [İbni Hibban]

(Fal baktıran, falcıya inanmasa bile, 40 gün namazı kabul olmaz.) [Müslim]

(Fal bakmak puta tapmak gibidir.) [Ebu Davud]

Büyüden ve Cinden korunmak için
Sual:
Ruhi sıkıntılardan, korkulardan, nazardan ve çeşitli sıkıntılardan kurtulmak ve büyü çözmek için ne yapmak gerekir? Cinden korunmak için hangi duaları okumalı?
CEVAP
Allahü teâlâ, her şeyi sebeple yaratır. Bir şeye kavuşmak için, bu şeyin yaratılmasına sebep olan şeyi yapmak gerekir. Her şeyin yaratılmasında ortak olan manevi sebep, sadaka vermek, 70 kere (Estagfirullah min külli mâ kerihallah) duasını okumaktır. Bunlar, maddi sebepleri bulmaya da yardım eder. Ruhi sıkıntıların çoğu, cinden ve büyüden meydana gelir. Ruhi hastalıklar, sara ve cinden korunmak için, kıymetli kitaplarda bildirilen şu duaların biri veya hepsi okunur:
1- Euzü Besmele ile Fatiha suresini okumalı. Euzü Besmele ile iki Kul-euzü okumalı.

2- Bir miktar suya Âyet-el kürsi, İhlas ve Muavvizeteyn [Nas ve Felak] surelerini okumalı. Büyü yapılan kimse bundan üç yudum içmeli, kalan su ile gusletmeli.

3- Sidr ağacının 7 tane yeşil yaprağı ezilip su ile karıştırılır. Üzerine Âyet-el kürsi, İhlas ve Kul-euzüler okunur. 3 yudum içip geri kalanla gusledilir.

4- Üç kere Salevat ve Fatiha, Âyet-el kürsi, Kâfirun, İhlas, Felak ve Nas sureleri yedişer defa okunup hastaya üflenir. Bunlar tekrar okunup hastanın yatağına, evin her yerine, bahçeye üflenir.

5- Fatiha, Âyet-el-kürsi ve 4 Kul [Kâfirun, İhlas, Felak ve Nas sureleri] yedişer kere okunup hastaya üflenirse, büyü, nazar, hayvan sokması ve bütün dertler için iyi gelir. Tuza okunup, suda eritip içirmek ve ısırılan yere sürmek de olur.

6- Sabah akşam, Bekara suresinin başından 4 âyet ve Âyet-el kürsi ile, Âyet-el kürsiden sonraki iki âyeti ve Bekara suresinin sonundaki 3 âyet, delinin üzerine okunursa, iyi olur.

7- Sabah akşam 24 kere Estagfirullah denir, sonra (Estagfirullah elazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh) denir. Sonra 11 İhlas, 7 Fatiha ve 33 kere, Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed okuyup, sevabı Resulullahın, Eshab-ı kiramın, Evliyanın ve Silsile-i aliyye büyüklerinin ruhlarına hediye edilir. Bunların hürmetine şifa vermesi için dua edilir. Her sabah akşam böyle dua edilir.

8- Günde 500 kere (La havle vela kuvvete illa billah) okumalı, bunu okumaya başlarken ve bitirince yüz kere salevat getirmeli. [Bunu her gün muhakkak okumalı, ihmal etmemeli.]

9- Ha-Mim Mümin suresinin başından masir’e kadar ve Âyet-el kürsi ve La ilahe illallahü vahdehü la şerike leh lehülmülkü velehülhamdü vehüve alâ külli şeyin kadir okumalı.

10- Cuma günü seher vakti, sağ elinin içine Nisa suresi 100. Âyeti, vemen yahruc’dan rahimâ’ya kadar yazılır, sonra dili ile yalanıp yutulur. 40 yıllık büyü de olsa çözülür.

11- Sar’adan kurtulmak ve cinden korunmak ve büyü çözmek için Âyât-i hırz okumalı! Abdest alınıp, 7 istigfar ve 11 salevat okunup, hastanın sıhhatine niyet ederek, güneş doğduktan ve ikindi namazından sonra, günde iki defa hasta üzerine okunmalı, işaretli yerlerde, hasta üzerine üfürülmeli, şifa buluncaya kadar [40 gün kadar] devam etmeli. Her defası sonunda, bir Fatiha okuyarak sevabı, Resulullahın, Behaeddin Buhari, Ahmed Rıfai ve imam-ı Rabbani hazretlerinin ruhuna hediye edilmeli. Bir kopyası, muska şeklinde yapılıp, yanında taşınırsa, sihirden, büyüden, nazar değmesinden korur. Muradı hasıl olur.

İmam-ı Şarani hazretleri, (kuşluk namazına devam edene, cin musallat olmaz) buyurdu. Cin mektubunu, yanında veya evinde bulundurana, cin gelmez ve dadanmış olan cin de gider.

Dua, ilaç gibidir. Allahü teâlâ dilerse tesir eder. Yani tesirini Allahü teâlânın verdiğine inanmalıdır!

Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Dert-bela gelince, Hazret-i Yunus’un duasını okusun! Allahü teâlâ onu muhakkak kurtarır. Dua şudur: Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke, inni küntü minez-zâlimin.) [Hakim]

Cin zarar verebilir
Sual:
Bazı kimseler cinlerin varlığını inkâr ediyorlar. Bazıları da, Kur’an-ı kerimde cin suresi olduğu için, cinlerin varlığını inkâr etmiyorlar ama, zarar verebileceklerini kabul etmiyorlar. Cin psikolojik zarar verebilir mi?
CEVAP
Evet zarar verebilir, hastalık yapabilir. Hafaza melekleri, insanı cinlerin zararından korurlar.
Cinden korunmak için âyât-i hırzı üstümüzde taşımak gerekir. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:
(Evinde, Fatiha ve Âyet-el kürsi okuyana, o gün cin ve şeytan zarar veremez.) [Deylemi]

Cinler insanların damarlarına kadar girip zarar verebilirler. Cinlerin meydana getirdiği hastalıklardan korunmak için çeşitli dualar vardır. Duaların en kıymetlisi, faydalısı Fatiha suresidir. Hadis-i şerifte, (İlaçların en iyisi Kur'an-ı kerimdir) buyuruldu. Hastaya okunursa, hastalığı hafifler. Eceli gelmemiş ise, iyi olur. Eceli gelmiş ise, ruhunu teslim etmesi kolay olur.

Mecmua-tül-fevaid kitabında, (Bir kimse, cin mektubunu, yanında taşısa veya evinde bulundursa, bu kimseye, eve ve etrafına cin gelmez ve dadanmış olup zarar veren cin de gider) diyor.

Peygamber efendimiz üç türlü ilaç kullanırdı. Kur’an-ı kerim veya dua okurdu. Fen ile bulunan ilaçları kullanırdı. Her ikisini karışık da kullanırdı. (Mevahib)

Muska
Sual:
Muskanın dinimizdeki yeri nedir?
CEVAP
İçinde küfre sebep olan muskaları yazmak ve kullanmak caiz olmaz. Büyüyü büyü yaparak çözmek de haramdır. Büyücü, cinci hoca denilen insanlara gitmemeli, dediklerine inanmamalı. Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye’de sihir, büyü bahsini mutlaka okumalıdır.

Duanın kabul olması
Sual:
Duanın kabul olması için ne yapmak gerekir?
CEVAP
Kur’an-ı kerimin ve duanın etki etmesi için bazı şartların gözetilmesi lazımdır. Okuyanın veya yazanın ve hastanın buna inanması, hastanın zararlı olan gıdalardan, şüpheli ilaçlardan perhiz etmesi, sıcaktan ve soğuktan sakınması lazımdır. Okuyan kimsenin, itikadının bozuk olmaması, haram işlemekten, kul hakkından sakınması, haram ve habis şey yiyip içmemesi ve karşılık olarak ücret almaması şarttır.

 
Geri dön
 
 
Dini Konularda Ara:


detay.asp?Aid=4787
detay.asp?Aid=4787
İhlas Vakfı
Dünya İçin Paylaşma Vakti
Online Bağış Yapmak İçin
Güncelleme Tarihi
23 Eylül 2023 Cumartesi
Sitemizdeki bilgiler, bütün insanların istifadesi için hazırlanmıştır.
Orijinaline sadık kalmak şartıyla, izin almaya gerek kalmadan,
herkes istediği gibi alıp istifade edebilir.
AnaSayfam Yap   |    Favorilere Ekle   |    RSS
Ziyaretçi Sayısı

Hosted by İhlas Net