Aradığınız kelime sarı renk ile işaretlenir.
Yazı boyutu     
 
Zina edenle evlenmek

Sual: Nur sûresinin, (Zina eden ancak zina edenle veya müşrikle evlenir) mealindeki 3. âyeti, (Yalnız Kur’an) diyen bir hocaya soruluyor. O da, (Zina eden, zina edenle veya müşrikle evlenmek zorundadır, bunlardan başkasıyla evlenemez) diyor. Müşrikle evlenen kâfir olmuyor mu?
CEVAP
Elbette, kâfir olur. Müşrik; kitapsız, dinsiz, ateist kâfir demektir. Böyle bir kâfirle evlenen Müslüman, kâfir olur. O âyet-i kerime nesh edilmiştir. Aşağıda delilleriyle açıklaması vardır. İki âyet-i kerime meali:
(İmanlı kadınların kâfirlerle evli kalmaları helâl değildir.) [Mümtehine 10]

(İman etmedikçe, müşrik [dinsiz, putperest kâfir] kadınlarla evlenmeyin! İmanlı bir cariye, beğendiğiniz, imrendiğiniz müşrik bir kadından elbette daha üstündür. Kadınlarınızı da, iman edinceye kadar müşrik erkeklerle evlendirmeyin! Mümin bir köle, müşrik bir erkekten elbette daha üstündür.) [Bekara 221]

Bu iki âyet müşrikle evlenmeyi yasaklıyor. Nur sûresinde ise, evlenilebileceği bildiriliyor. Âyetler birbirine zıt olmayacağına göre, âlimlerimiz, Nur sûresindeki âyetin nesh edildiğini bildiriyorlar. İbni Âbidin hazretleri buyuruyor ki:
Nur sûresinin, (Zina eden ancak zina edenle evlenir) mealindeki 3. âyeti, Nisa sûresinin üçüncü âyeti ile nesh edilmiştir. (Redd-ül muhtar)

Seadet-i Ebediyye’de ise, (“Zina eden kadını, başka erkekler nikâh edemezler” mealindeki âyet-i kerime, Nisa sûresinin üçüncü âyetiyle nesh edilmiş ve hadis-i şerifle bildirilmiştir) deniyor.

Kurtubî tefsirinde de, (Bu âyet nesh edilmiştir ve dört mezhebin hükmü de böyledir) deniyor. (Cami’u li-Ahkâm)

İmam-ı Ahmed bin Ali bin Ebu Bekir Razi Cessâs, (Dört mezhepte de, zina eden, zina etmeyenle ve zina etmeyen, zina edenle evlenebilir) buyuruyor. (Ahkam-ül Kur’an)

Mezhepsizlerin çok değer verdiği Zuhaylî bile, bu âyetin nesh edildiğini bildirip, Peygamber efendimize, (Bir erkek, zina ettiği kadınla evlenebilir mi?) diye sorulunca, Resulullah'ın, (Haram bir şey, helâl olanı haram etmez. [Haram olan zina, helâl olan nikâhlanmayı haram kılmaz]) buyurduğunu yazmaktadır. (İ. Fıkhı Ans.)

Seadet-i Ebediyye’de, (Müslüman kızın kâfir erkekle evlenmesi caiz değildir. Kâfir erkekle evlenmeye niyet edince mürted olur. İki kâfir birbiriyle evlenmiş olur) deniyor. Yine Seadet-i Ebediyye’de namazı bozan şeylerin 21. maddesinde, (Bir kız, bir kâfirle evlenmeye karar verirse, hemen kâfir olur) deniyor. Demek ki, müşrikle yani kâfirle evlenmek küfür oluyor.

Zina eden kadınla evlenmek sahihtir. Kadın da kocası da başka biriyle zina etseler, nikâhları bozulmuş olmaz. Zina ettiği kadınla da evlenmek caizdir. Mesela bir adam birinin bahçesinden meyve çalar, sonra bahçe sahibine gider, özür dileyip çaldığı meyveyi satın alır. Çalması haram, satın alması helâldir. (Camiu li-Ahkami’l-Kur’an)

Nur sûresinin 26. âyetinde, (Kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler kötü kadınlara; temiz kadınlar temiz erkeklere, temiz erkekler de temiz kadınlara yaraşır) buyurulduğu gibi, (Zina eden bir erkek, ancak zina eden kadınla ilişki kurar) şeklinde açıklayanlara göre de, o âyet nesh edilmiştir.

Neshi kabul etmeyen bir mezhepsiz, (Kur’an’da nesh olmaz) dedi. Ona, Bekara sûresinin, (Biz, daha iyisini veya onun gibisini getirmeden bir âyeti nesh etmez veya unutturmayız) mealindeki 106. âyeti için ne dediğini sordum. (Nesh olmadığı hâlde, öyle söylenmiştir) dedi. Mr. Hamidullah da, Hazret-i Musa ile ilgili Kehf sûresindeki hadise için, (Din kitapları temsiller getirir. Bunların tarihi hadiseler olması zaruri değildir) diyor. Yani hâşâ Allah’ın uydurduğunu söylüyor. Mezhepsiz de, nesh ile ilgili âyetin [hâşâ] lüzumsuzluğundan bahsediyor. Şu iki hadis-i şerif böyle sapıkları bildiriyor:
(En kötü insan, dînî konularda kendi düşüncesiyle hüküm verir de, haramı helâl, helâli haram sayar.) [İ. Asakir]

(Dini aklıyla ölçen kadar zararlı kimse yoktur. Allah'ın helâl ettiğine haram, haram ettiğine de helâl der.) [Hatîb]

İşte bir âyetin mânâsı için hadis-i şeriflere ve muteber tefsirlere bakmadan kendi anladığına uyan, böyle büyük hatalara sebep olur. Zina edeni müşrikle, ateistle evlendirir, onu da, kendini de küfre sokar. Mektubat-ı Rabbânî’deki hadis-i şerifte, (Kur'an’ı kendi görüşüne göre tefsir eden kâfir olur) buyuruldu. (Deylemî)

Küfre girmemek için, âyetlerin mânâsını muteber kitaplardan öğrenmelidir.
 
Geri dön
 
 
Dini Konularda Ara:


detay.asp?Aid=4787
detay.asp?Aid=4787
İhlas Vakfı
Dünya İçin Paylaşma Vakti
Online Bağış Yapmak İçin
Güncelleme Tarihi
4 Ekim 2023 Çarşamba
Sitemizdeki bilgiler, bütün insanların istifadesi için hazırlanmıştır.
Orijinaline sadık kalmak şartıyla, izin almaya gerek kalmadan,
herkes istediği gibi alıp istifade edebilir.
AnaSayfam Yap   |    Favorilere Ekle   |    RSS
Ziyaretçi Sayısı

Hosted by İhlas Net