Aradığınız kelime sarı renk ile işaretlenir.
Yazı boyutu     
 
Günün Sohbeti - İslâmiyette felsefe yoktur

İslâmiyette felsefe yoktur

Sual: Felsefe nedir ve İslâmiyette felsefe var mıdır?

Cevap: Felsefe, her hangi bir bahis ve mevzu üzerinde insanların akıl ve mantık yolu ile incelemeler ve araştırmalarla elde ettikleri neticelere verilen isimdir. Kısaca, (Her şeyin aslını arama ve ne için var olduğunun sebebini bulma) manasına gelir. Felsefe, yunanca (Filozofiya = Hikmet sevgisi) demektir ve derin düşünme, arama, kıyaslama ve tetkik esaslarına dayanır. Felsefe ile meşgul olanların, hem ruh, hem de fen bilgilerinde çok derin bilgi sahibi olması gerekir. Fakat, bir insan ne kadar ilmi olursa olsun, yanlış düşünebilir veya yaptığı araştırmalardan yanlış neticeler çıkarabilir. İşte bunun içindir ki, felsefe, hiçbir zaman kesin neticeler vermez. Bir kere de, bunu işiten insanın kendi akıl ve mantık süzgecinden geçirmesi icab eder. Her felsefenin bir de zıddı vardır. Onun için, bu karşılığı da incelemek, her iki düşünceyi karşılaştırmak lâzım olur. Birçok felsefî düşüncelerin zamanla değişebileceği unutulmamalıdır. O hâlde, felsefî düşünceler, hiçbir zaman kesinlik taşımaz. (Herkese Lâzım Olan Îmân s. 450)

Hakiki İslâm âlimleri, kelâm bilgilerinde, (Müteşâbih) âyet-i kerime ve hadîslerin açıklamalarında, yalnız Resûlullahın “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” ve Eshâb-ı kirâmın “radıyallahü teâlâ anhüm ecma’în” ictihadlarına uymuşlar, eski felsefecilerin bunlara uymayan fikirlerini red etmişler, böylece İslâm dinini, Hristiyanlık gibi bozulmaktan korumuşlardır. Cahil kimseler ise, felesofların her sözlerinin doğru olacağını zannederek, bunlara teslim olmuşlardır. İşte böylece (Mu’tezile) denilen bozuk bir İslâm fırkası meydana geldi. Peygamberimiz “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” İslâmiyyette yetmişiki bozuk fırkanın hâsıl olacağını haber vermiştir. Yunan, Hind, Fars, Latin felsefelerinden ilham alan, İbni Sînâ, Fârâbî, İbni Tufeyl, İbni Rüşd, İbni Bâce gibi filozoflar zuhur ederek, bazı bilgilerde Kur’ân-ı kerimin hak yolundan ayrılmışlardır. İbni Haldûn, İslâm ilimlerini (Ulûm-i Nakliyye) [Tefsir, Kıraet, Hadîs, Fıkıh, Ferâiz, Kelâm, Tasavvuf] ve (Ulûm-i akliyye) [Mantık, Fizik, Tabiat, Kimya, Matematik, Geometri, Mesaha, Münazara ve Astronomi] adıyla ikiye ayırmıştır. Bunlardan birincilere (din bilgileri), ikincilerden tecrübe ile anlaşılabilenlere ise (fen bilgileri) denir. (Herkese Lâzım Olan Îmân s. 452)

 

www.dinimizislam.com

Osman Ünlü’nün Türkiye gazetesinde bugün yayımlanan makalesi için tıklayınız...

 
Geri dön
 
 
Dini Konularda Ara:


http://www.dinimizislam.com/detay.asp?Aid=4787
http://www.dinimizislam.com/detay.asp?Aid=4787
 
İhlas Vakfı Öğrenci Yurtları
Öğrenci Yurtları Birliği
Güncelleme Tarihi
27 Nisan 2017 Perşembe
Sitemizdeki bilgiler, bütün insanların istifadesi için hazırlanmıştır.
Orijinaline sadık kalmak şartıyla, izin almaya gerek kalmadan,
herkes istediği gibi alıp istifade edebilir.
AnaSayfam Yap   |    Favorilere Ekle   |    Siteyi Tavsiye Et   |    RSS
Ziyaretçi Sayısı

Hosted by İhlas Net